Monday, August 14, 2017

MSB, Myanmar Standard Bible အဖြဲ႕ (ျမန္မာျပည္)


MSB,  Myanmar Standard Bible အဖြဲ႕ က  ပ့ံပိုးမႈနဲ႕ တရုပ္ ထိုင္း ဘာသာျပန္ျကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၉၅ ကတည္းက ဝင္လာခဲ႕ေပမဲ႕ Database Setup လုပ္ရပါတယ္။ ဘာျပန္ျခင္းကို ၂၀၁၀ က်မွစတင္ခဲ႕တာ ၅ႏွစ္အျကာမွာ ဓမၼသစ္ျပီးစီး ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္ MBB အဖြဲ႕ထက္ ျမန္မာအဖြဲ႕က ပိုျပီး ျမန္ဆန္ထိေရာက္ပါတယ္။ Global Bible Initiative အဖြဲ႕ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း တစ္ခုပါ။
.
ျမန္မာျပည္မွာ လူအမ်ားသံုးျမန္မာစကားနဲ႕ Common Language (BCL)  ၂၀၀၅ မွာ ထုတ္ေဝခဲ႕ပါတယ္။ အခုဘာသာျပန္နည္းကေတာ့ မူရင္းအဓိပၸါယ္နဲ႕ မူရင္းစကားလံုး ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုေတြ တူႏိုင္သမွ်တူဖို႕ပါ။ ျမန္မာက်မ္းစာအသင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပ က်မ္းစာမ်ားကို ဘာသာျပန္ေနျပီး MSB ကေတာ့ ျမန္မာဘာသာ တစ္ခုပဲ ဘာသာျပန္ျခင္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အမည္မတူေအာင္ ျမန္မာစံမီသမၼာက်မ္း လို႕ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နားလည္ခြင့္လႊတ္ျကမွာပါ။

ဘယ္လိုလူေတြဖတ္ဖို႕လဲ . . ဆိုေတာ့ ယံုျကည္ျပီးသူမ်ားကို ဦးတည္မထားပါဘူး။ စတင္ယံုျကည္လာသူ မ်ားအတြက္ ဦးတည္ပါတယ္။ ေခတ္သံုး သတင္းစာဂ်ာနယ္ ပံုစံ ရွင္လင္းေစမဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႕
ဂါက်တည္ေဆာက္ပံုကို မူရင္း ေဟဗရူး ဂရိ နဲ႕ တူႏိုင္သမွ် တူေအာင္ ဘာသာျပန္ပါတယ္။

Database

. စိတ္ဝင္စားဖို႕ အရမ္းေကာင္းတာက . .Data Base  ပါပဲ။  က်မ္းစာေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ေဒတာေဘ့စ္ စုေဆာင္းရိုက္ႏွိပ္ထားျပီးပါျပီ။ ေနာက္ အႏွစ္၅၀ အႏွစ္၁၀၀ စသျဖင့္ အနာဂါတ္အတြက္ Full Vision ရွိပါတယ္။

ေဟဗရူး . ဂရိ  (original text), အဂၤလိပ္ တရုပ္ ဂ်ပန္ ကိုးရီးယား ထိုင္း  နဲ႕ အေနာက္တိုင္းဘာသာစကားမ်ားအပါအဝင္. . ျမန္မာက်မ္းစာ ထြက္ခဲ႕သမွ် အားလံုး Text data ရိုက္ႏွိပ္ သိုျမည္းထားပါတယ္။ ကခ်င္ ကရင္ ခ်င္း ရွမ္း စတဲ႕ တိုင္းရင္းသား ဘာသာေတြလဲ သိုျမည္းထားပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာမွာပဲ အလြယ္တကူ ကိုးကား ဘာသာျပန္ ဖတ္ရႈႏိုင္တာ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့  (အခုခ်ိန္ 2016 အထိ) MSB တခုပဲ ဒီနည္းပညာရွိထားပါတယ္။

က်မ္းပိုဒ္တပိုဒ္ကို ဘာသာျပန္သူအဖြဲ႕က ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ေဟဗရူး ဂရိ က်မ္းပိုဒ္ေတြနဲ႕ ယွဥ္ျကည့္ျပီး အေကာင္းဆံုး ေခတ္သံုး သဒၵါ သတ္ပံု ဝါက်အထားသို ျမန္မာစကားလံုး မ်ားသံုးႏႈန္းရပါတယ္။ တေန႕ကို က်မ္းပိုဒ္ ၁၅ ခုေလာက္ပဲ ဘာသာျပန္ပါတယ္။

ပထမ မူျကမ္း။ ဒုတိယ တတိယ (၃) ခါ တည္းျဖတ္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးျကပါတယ္။

Concordence, Morphology, Lexicon,  Myanmar-English.Dictionary,  Hebrew-Tree, Search ib database, Search in Google စသျဖင့္ အေထာက္ကူျပဳ ေဆာ့ဝဲမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေဆာင္းထားပါတယ္။
.
 တျရားအမႈေတာ္ေဆာင္ လုပ္ငန္းေတြအတိုင္း MSB အဖြဲ႕ မနက္တိုင္း က်မ္းစာဖတ္ျခင္း ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႕ စတင္ျကပါတယ္။
.
.
MSB Bible ကို www.bible.com အဖြဲ႕က သူတို႕ဝက္ဆိုဒ္မွာ ေဒါင္းလုပ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ဖို႕ ပ့ံပိုးသလို  YouVersion App အဖြဲ႕ရဲ႕  ပံ႕ပိုးမႈနဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာ MSB App ဖတ္ရႈဖို႕ လုပ္ေနပါတယ္။ ဓမၼသစ္ ပဲ ျပီးပါေသးတယ္။ Unicode Font ပဲ သံုးပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကေတာ့ အခုထိ လူသံုးမ်ားေနဆဲေပမဲ႕ မျကာခင္ အစိုးရနဲ႕ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ယူနီကုတ္ေဖာင့္ေတြ အေႏွးအျမန္ ျဖစ္လာမွာပါ။

MSB ဘာသာျပန္နည္းကေတာ့ .. မူရင္းအဓိပါယ္နဲ႕ မူရင္းစကားလံုး ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုေတြ တူႏိုင္သမွ်တူဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ျမန္မာဘာသာျပန္သမိုင္း
ပထမဆံုး လူသိရွင္ၾကား ဘာသာျပန္သူကေတာ့ ဆရာၾကီးယုဒသန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
   Judson (BJB)  ၁၈၃၄
   U Tun Nyein ၁၉၀၃
   Garrad  ၁၉၂၇
   McGuire ၁၉၃၃
   Common Language (BCL)  ၂၀၀၅
   Eagle Edition  ၂၀၀၆
   Easy-to-Read Version (ဓမၼသစ္ျပီးစီး)
   Myanmar Standard Bible (MSB)  ၂၀၁၄ ဓမၼသစ္ျပီးစီး
.
Wiki Reference..
https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations_into_Burmese
.
.

နိဂံုး
ဘယ္ေလာက္ပဲ. . နာလည္လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါေစ . . ဆရာမ်ား တရားေဟာ က်မ္းစာသင္ ရွင္းျပပါေစ . . သမၼာက်မ္းစာ ဆိုတာ ဦးေႏွာက္နဲ႕ ဖတ္လို႕မရပါဘူး။ ႏွလံုးသားဝိညာဥ္နဲ႕ ဖတ္ရပါတယ္။  ဝိညာဥ္ေရး ျဖစ္တာမို႕. . ေရးသူ ေျပာသူ အားလံုးအေပၚ . . ဝိညာဥ္ေတာ္ မႈတ္သြင္းခံရမွ ဘုရားျကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမယ္  ျဖစ္ပါတယ္။


Thursday, July 20, 2017

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းနမိတ္လကၡဏာၾကီ (၅)ခု - ဆရာမၾကီးေဒၚျမင့္ျမင့္ဟန္


ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသင္ၾကားျခင္း...
ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ားစြာရပါတယ္။ အာ မင္..။ 
အစအဆံုး ၂နာရီ၊ အပိုင္း ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ .ဆရာမၾကီးေဒၚျမင့္ျမင့္ဟန္ ရဲ့ ေမတၱာ နဲ႕ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ..
.
ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ေရာက္လုျပီ၊ နိမိတ္လကၡဏမ်ားလဲ အံ့ၾသဘြယ္ျပည့္စံုေနပါျပီ၊ သခင္ေယရႈကို စိတ္ႏွလံုးနဲ႕လက္ခံ၊ ယံုၾကည္ၾကပါ။ 
.
.


နမိတ္လကၡဏာၾကီ (၅)ခု
.
၁။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ျပန္လာၾကမယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း၁၉၀၀အၾကာ ၁၄.ေမ.၁၉၄၈ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံျပန္ေပၚလာပါတယ္။
.
၂။ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ေဟျဗဲဘာသာစကား ျပန္လည္ေျပာၾကား၊ ထြန္းကားလာတယ္။
.
၃။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ကို ျပန္လည္ရရွိမယ္။ ၁၉၆၇ စစ္ပြဲမွာ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္တယ္။
.
၄။ အစၥေရးႏိုင္ငံထြန္းကားမယ္။ သဲကႏၽၱာရကို စိမ္းလန္းေစျပီ၊ ကမၻာအမ်ားဆံုးသစ္သီးလ၀ံတင္ပို႕ေနပါတယ္။ ေဟ၃၅း၁
.
၅။ လူသားမ်ားဆိုးညစ္၊ပ်က္စိးလာတယ္။ အၾကမ္းဖက္၊လိင္တူ၊ကေလးဖ်က္ခ်၊ စစ္ပြဲၾကီးမ်ား နဲ႕ သဘာ၀ငလ်င္၊ေရၾကိး၊ ပူျပင္း၊ ေရာဂါမ်ားစြာ ေပၚလာျပီး အႏုျမဴဗံုးၾကီးမ်ားနဲ႕ ေနာက္ဆံုးစစ္ပြဲၾကီးအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။
.
.
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း နမိတ္လကၡဏာမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၊ အလြန္နီးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေအးပါ..ဟုတ္ပါတယ္ေျပာျပီး၊ေပါ့ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေနသူမ်ားစြာရွိေနပါျပီ။ ဘုရားသခင္က အခ်ိန္ေပးေနတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကာလမွာပဲ တခါးမပိတ္ခင္ေနာင္တရပါ။ စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွေယရႈကို ရိုးရိုးေလး ယံုၾကည္လက္ခံပါလို႕ ဆရာမၾကီးေဒၚျမင့္ျမင့္ဟန္က ေယရႈေမတၱာနဲ သတိေပး၊႕ေတာင္ပန္၊ ေမတၱာရပ္ခံ၊ တိုက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာ ..မင္..။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
.
Video Link..
https://www.youtube.com/watch?v=6vBqs3viuaI

ဟဗကၠဳတ္ Habakkuk ထာ၀ရဘုရားသည္ အျဖစ္အပ်က္ အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။


ဟဗကၠဳတ္ Habakkuk
ယုဒျပည္တြင္ ဆိုးညစ္ေသာ မင္းမ်ားေျကာင့္ တတိုင္းျပည္လံုး ေအာ္ဟစ္သံ ငိုေျကြးျမည္တမ္း ဆင္းရဲပူပန္ ရသည္။ မတရားမႈ အဓမၼမႈ မ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘာေျကာင့္ မဆံုးမသနည္း ဟု ပေရာဖက္ျကီးက အဘယ္မွ်ကာလတိုင္ ေအာ္ဟစ္ရမည္နည္း. . လို႕ေရးထားပါတယ္။
.
ကမၻာေပၚရွိ ရက္စက္ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္းမိုက္မဲမႈမ်ားကို အဘယ့္ေျကာင့္ တရားမစီရင္ပဲ ေနရသနည္း ကို ပေရာဖက္ ဟဗကၠဳတ္ သိလိုသည္။
.
ဘုရားသခင္ကို ယံုျကည္သူမ်ား မိမိဘဝတြင္ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ . . သေဘၤာသဖန္းပင္မပြင့္ရ၊ စပ်စ္ပင္မသီးရ၊ သံလြင္ပင္၏ ေက်းဇူးကို ေျမာ္လင့္၍ မခံရ၊ လယ္တို႕သည္ အသီးအႏွံမေပးရ၊ သိုးျခံ၌ သိုးကုန္၍ တင္းကုတ္၌ႏြားမရွိရ၊ အေျခေနဆိုးမ်ား ျကံဳရႏိုင္သည္။
.
ဟဗကၠဳတ္၏ ညည္းတြားျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားမွ ဘုရားသခင္၏ အေျဖမွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ အျဖစ္အပ်က္ အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ္မူျပီး ေနာက္ဆံုး၌ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရ ဘုရားေရွ႕ေတာ္မွာ တိတ္ဆိတ္စြာေန၍ ယံုျကည္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ရမည္ ဟု တိုက္တြန္းထားပါသည္။
.
ဘုရားသခင္က. . ရက္စက္ေျကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ခါလဒဲစစ္သည္မ်ားကို ဗာဗုလုန္မွ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ ေစျခင္းအားျဖင့္. . ယုဒျပည္မွ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ သူမ်ားကို ပယ္ရွင္းေစသည္။ ထို သစၥာမရွိေသာ ဗာဗုလုန္မ်ား ကိုလည္း ထပ္မံ ဖယ္ရွင္းေပးပါသည္။
.
.
သက္ေသခံခ်က္. .
ကင္ညာႏိုင္ငံမွ Terry Gobannga ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မဂၤလာဦးအခ်ိန္ အုပ္စုလိုက္ အဓမၼက်င့္ခံရျပီး ေဆးရံုမွာအသက္ကယ္ကုသ သားအိမ္ပ်က္စီး ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ခ်စ္သူလဲ ေသဆံုးသြားသည္။ ဘုရားသခင္ကို ေမးခြန္းထုတ္ ႏွစ္ကာလျကာ ညည္းတြားသည္။ ဘာေျကာင့္ အရွက္တကြဲ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေစသနည္း။ နားမလည္ပါ။ အေျဖက ဘုရားသခင္ကို ယံုျကည္စြာ ဆက္လက္ ကိုးကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ စာနာေမတၱာရွင္တစ္ဦး ရရွိျပီး ကေလးမရႏိုင္မွန္းသိလ်က္ လက္ထပ္ယူခဲ့ျပီး မထင္မွတ္ပဲ ၄ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလး၂ဦး ေမြးဖြားခဲ့၍ ဆရာဝန္မ်ားပင္ အံ့ျသျကရသည္။ ယခုအခါ အျဖစ္ဆိုးအားလံုး ေယရႈအေသြးေတာ္ျဖင့္ ေဆးေျကာ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ျပီး သာယာေသာအိမ္ေထာင္ တခုပိုင္ဆိုင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။
.
မိမိ တို႕၆ဦးလည္း စင္ကာပူ NTU ေက်ာင္းသားဘဝ ၄ႏွစ္ ဘုရားအမႈေဆာင္ဧဝံေဂလိ လုပ္ခဲ့သည္။ ဘာမွျဖစ္မလာ စိတ္ပ်က္ေသာ္လည္း ဘဲြ႕ရျပီး ပညာေရးတကၠသိုလ္ NIE အသစ္ဖြင့္ေသာအခ်ိန္ခါ ၃ဦးကို ဆက္လက္ အမႈေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးျပန္သည္။ ထူးျခားမႈ ဘာမွျဖစ္မလာပါ။ စိတ္ပ်က္ေသာ္လည္း . .မိမိအလုပ္က ထာဝရဘုရားကို ျပင္းထန္စြာယံုျကည္ ဆပ္ကပ္ ကိုးကြယ္ဖို႕သာ ျဖစ္ပါသည္။
.
ဘုရားသခင္ က ေနာက္ကြယ္မွာ အျမဲ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။
.
အခက္ခဲမ်ားစြာ နားမလည္ေအာင္ ခံစားရပါက
Slowdown . .ေျဖးညင္းစြာေနထိုင္ပါ
Writedown. .ေရးမွတ္ခြန္အားယူပါ
Makeclear your though ဘုရားသခင္ သန္႕ရွင္း ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္မ်ား စိတ္ဝိညာဥ္မွ ခံယူပါ. .
Habk 2:3-4
.
ထာ၀ရဘုရား၌ ငါ၀မ္းေျမာက္၍ ငါ့ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳလ်က္ ရႊင္လန္းမည္။
HopeSingapore အသင္းေတာ္
၉.ဇူလိုင္.၂၀၁၇ 
တရားေဒသနာ. . 
.
ကိုးကားခ်က္။ မုရန္
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1500865196646750

Thursday, June 15, 2017

အာရပ္နဲ႔အစၥေရး အေရးအခင္း နဲ႕အေမရိကန္၊ျမန္မာ (၂၀၁၇)


အခုေရးမဲ့ အာရပ္နဲ႔အစၥေရး အေရးအခင္းဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘုရားတစ္ခုတည္းကို လူမ်ိဳး၂ခုက သူတို႔ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ျပီး ဂ်ဴးနဲ႔ခရစ္ယာန္မ်ားက တဖက္၊ မူဆလင္မ်ားကတဖက္ ရာဇ၀င္တြင္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ေနခဲ့တာ အခုမွမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ခဲ့ရက ခရစ္သကၠရာဇ္ ၉၀၀ေလာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာေရာက္ရွိလာတဲံႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ AD1500 ေလာက္မွာျမန္မာႏိုင္ငံကို မူဆလင္၊ ခရစ္ယန္၊ဂ်ဴးမ်ား ဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္အေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မူလဘာသာမရွိတဲ့ ဘာသာမဲ့သူမ်ား၊ ေတာင္ေပၚသားမ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားဟာ ဗုဒၶ၊ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ စတဲ့ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Free Thinker ဆိုတဲ့ ဘာသာမဲ့ (သိုမဟုတ္) ဘာသာစံု လူတန္းစားတစ္ခုလည္း အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႔ အာရပ္၊အစၥေရး စာတန္းတခုဖတ္မိရင္း စကားခ်ပ္၊ ျမန္မာျပည္ေၾကာင္းအနည္းငယ္ေဖၚျပျခင္းလိုပါတယ္။ 2012, 2013 ေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔မူဆလင္ အဓိကရုန္းေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဘာသာေရး ၂ခုရႈပ္ေထြးျဖစ္ပ်က္ေနေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ရပါတယ္။ အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာ အသက္၊အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္ ပ်က္စီးရပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာတံုးကို အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ အဆက္မျပက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ရဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ဆက္ထိန္းထားဖို႔ အဆက္မျပက္ဆုေတာင္းေပးသူမ်ား လိုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ကူညီယိုင္းပင္းမႈကေန၊ သာယာ၀ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ေနဟမိက်မ္းစာ အတိုင္း နမူနာျပဳ၊ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အာရပ္၊အစၥေရး ၂ခုနဲ႔ႏြယ္တဲ့ မူဆလင္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုးကြယ္သူ လူနည္းစုရွိပါတယ္။

DENMISION FORUM မွာ Why Israel Matter ဆိုတဲ့စာတန္းတခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါမယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ခုပဲရွိပါတယ္။ ျပဳစုသူ Jame C. Denison ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အေမရိကန္မ်ားဂ်ဴးကို ဘာေၾကာင့္ေထာက္ခံရသလဲ ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ့ ၁%ေတာင္မရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၃.၇၅ သန္းမွာ ၅.၄၆သန္ဟာ အေမရိကန္မွာေနထိုင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၃.၁ ဘီလွ်ံ အစၥေရးကို ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၅၀၀၀ေလာက္ကတည္းက ေအဗရာဟမ္ ရဲ့သား၂ေယာက္၊ Isacc and Ishmael ကေန ဂ်ဴးလူမ်ိဳးနဲ႔အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္က်မ္းစာအုပ္မွာ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ ဇနီး Sarai ေမြးတဲ့ Isacc ရဲ့အမ်ိဳးေတြကို ဘုရားရဲ့လူမ်ိဳး အစၥေရးလို႔ေခၚေၾကာင္း၊ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ဇနီးငယ္(Maid - Haga) ေမြးတဲ့ Ishmael ရဲ့အမ်ိဳးေတြ အာရပ္လူမ်ိဳးျဖစ္လာေၾကာင္း၊ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမယ္လို႔ အာရပ္ေတြရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းစာမွာ Ishmeal ရဲ့အမ်ိဳး အာရပ္ေတြဟာ ဘုရားရဲ့အမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ရာဇ၀င္ကို စာတန္းမွာ ဘုရင္အဆက္ဆက္၊ ဒါ၀ိပ္၊ေဆာ္လမြန္၊ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္နဲ႔အတူ အစၥေရးေတြရဲ့ဘူမိနက္သန္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔နယ္ေျမကို အင္ပါယာမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရပံု၊ Assyrian (now Syria BC722), Babylonian (now Iraq BC586), Persian (Iran), Greek, Roman (Italian) တို ့ျဖစ္ျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ေရာမအင္ပါယာ Roman လက္ထက္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၃ၾကိမ္ AD66, AD70, AD132 မွာ အျပီးႏွိမ္နင္းခံရျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအရပ္ရပ္ကို လြင့္ေျပး၊ထြက္ခြာသြားရပါတယ္။ သူတို႔ေနရာကို ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေယရႈ Jesus ကို ကားတိုင္တင္သတ္ျဖတ္ျပီး၊ ေယရႈဟာ လူသားအျဖစ္ ၾကြလာတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ AD1059-1291 ေနာက္ပိုင္း၊ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ေယရုဆလင္နယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ AD1517 မွာ တူရကီေအာတိုမန္အင္ပါယာက သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး၊ AD1917 မွာ အဂၤလိပ္အင္ပါယာမွ ေနာက္ဆံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မ်ားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ၂ပိုင္းခြဲျပီး ပါလစတိုင္းနဲ႔အစၥေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အစၥေရး၊ ပါလက္စတိုင္း ၂ႏိုင္ငံထူေထာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ မေၾကနပ္မႈမ်ားေၾကာင္း အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲၾကီး၄ခုျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 1948, 1956, 1967, 1973 စစ္ပြဲမ်ားအားလံုးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံပဲအႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို အျပီးပိုင္သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေပ်ာက္ခဲ့ျပီး၊ အိမ္နီျခင္း လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 1973 အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲၾကီးအျပီးမွာ အစၥေရးဟာ အင္အားအၾကီးဆံုး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကားဟာ အစၥေရးကို ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ အာရပ္စစ္ေသြးၾကြသူမ်ားက စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံအေဆာက္အဦး (၃)ခုကို 9/11 ေလယာဥ္အပိုင္စီးတိုက္ခိုက္ခဲ့တာ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး World Trade Center ၂ခု ျပိဳလဲပ်က္စီးျပီး၊ လူ၅ေထာင္ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အျခားအေဆာက္အဦး၂ခု စစ္ေရး(ပင္တဂြန္) နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး (အိမ္ျဖဴေတာ္)ကို တိုက္ခိုက္တဲ့ အပိုင္စီးေလယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ အထူးသျဖင့္ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း အင္အားသံုးေျခမႈန္းတဲ့ အာဖကန္၊ အီရက္စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲျပီး ႏိုင္ငံ စီးပြာကပ္မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ မုန္တိုင္း၊ ဟာရီကိန္း၊ ငလွ်င္၊ ဆူနာမီး၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ စီးပြားကပ္ၾကီးမ်ား ၁၉၊ ၂၀ ရာစုမ်ားမွာ မၾကံဳစဖူး လူမ်ား သန္းေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီျပီး ေသဆံုးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ေယရႈကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္ အေသသတ္ခံရသူမ်ားလည္း ဒီရာစုႏွစ္၂ခုမွာ လူသန္းေပါင္း ၇၀ေလာက္ရွိပါတယ္။ အခု ၂၁ရာစုဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမ်ားလား..လို႔ ပုစာၦ ျဖစ္လာပါတယ္။

လက္ရွိအေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသအေျခအေနၾကည့္ရင္ အီဂ်စ္အေျခအေန Eqypt "Brotherhood Party", Palestinian Fatah & Hamas, Lebanon Hezbollah, Iran Nuclear power? မ်ားကို သံုးသပ္ထားျပီး ေနာက္ဆံုး သမၼာက်မ္းမ်ားနဲ႔ဗ်ာဒိတ္က်မ္း Revelation ကိုမွီးျငိမ္းျပီး ေနာက္ဆံုးေသာကာလ Israel ..end time? ကိုေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးကို ေထာက္ခံရျခင္းအခ်က္ၾကီး (၇)ခ်က္တင္ျပထားပါတယ္
၁။ သမိုင္း၀င္အခြင့္ေရး
၂။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ခုရပိုင္ခြင္ရွိျခင္း
၃။ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
၄။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ လူသားျခင္းညွာတာမႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံ
၅။ သိပၸံ၊လူမႈပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကမၻာၾကီးတိုးတက္ေစတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားစြာ (ဥပမာ-အိုင္စတိုင္း..etc)
၆။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့ျခင္း
၇။ ဘုရာသခင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း..

ေနာက္ဆံုး စာတမ္းနိဂံုးခ်ဳပ္မႈမွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ေရးထားပါတယ္။ Mark Twain (1899) ရဲ့ ဘာေၾကာင့္ဒီလူမ်ိဳး ဒါေလာက္သက္တမ္းရွည္၊ ေအာင္ျမင္ေနရသလဲလို႔ စာသားမ်ားနဲ႔ အဆံုးသပ္ထာပါတယ္။

End of Paper "Why Israel Matter"
http://salemnet.vo.llnwd.net/o29/promotions/denison/why_israel_matters.pdf

***********************

20-24 Mar 2013, အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား အေရွ႔အလယ္ပိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ (တနည္း-အစၥေရးကိုဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္းျပဖို႔၊ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတဂ်င္မီကာတာ စတင္ျပီး အီဂ်စ္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ Camp David မွာစတင္ခဲ့ေပမဲ့ အျခား မူဆလင္အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ စစ္ေရးျပသနာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။

အိုဘားမားဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႔က လူမဲျဖစ္သူ အိုဘားမားကို၊ မူဆလင္ဘက္လိုက္သူ လို႔ စြတ္စြဲၾကပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ဟာ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေငြစကၠဴမွာ IN GOD WE TRUST ဆိုတဲ့စာလံုးရွိပါတယ္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ဘုရားေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ မူဆလင္မ်ားစြာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာမဲ့ Free Thinker, Atheist မ်ားစြာက ခရစ္ယာန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၅သန္းေက်ာ္ကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအိုဘားမားသြားတဲ့ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သမိုင္း၀င္ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဂ်ဴး ရာဇ၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
.
.
၂၀၁၇ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႕
သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရ၊ က်မ္းက်ိန္ျပီး ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို လာပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားကို အရင္၀င္ျပီး အၾကမ္းဖတ္သမားမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးပံုရပါတယ္။ ေနာက္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ၀င္ျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စစ္ေရးအကူညီမ်ားနဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လက္မွတ္ထိုး အာမခံေပးပါတယ္။


.
.
အစၥေရး နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ
.
အေမရိကန္ရဲ့ ပထမဆံုး ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ခရီးဟာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ယုဒသန္ (ဂ်ပ္ဆင္ Judson) ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိထားဖို႔က ဂ်ပ္ဆင္ ျမန္မာျပည္သာသနာျပဳေရာက္ခ်ိန္ အႏွစ္၂၀၀ျပည့္ ၂၀၁၃ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ျမန္မာဘာသာျပန္တဲ့ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာဟာ အခုခ်ိန္ထိ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနဆဲပါ။ BurmeseBible.com , iPhone, Antroid Sumsung Phone ေတြမွာလည္း "myanmar bible" လို႔ရိုက္ႏွိပ္ျပီး Free App Installation ရေနပါျပီ။ (Thanks to JBCS Media & KingOfMyHeart). အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဂ်ပ္ဆင္ျပဳစုခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ဂ်ပ္ဆင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-ပါဠိ အဘိဓါန္ ဆိုတာ အခုခ်ိန္ထိ အလြန္အသံုးက်ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ မစ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ကိုေရာက္ခဲ့သလို၊ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအကူညီကို ျမန္မာမ်ား မလြဲမေသြယူရပါမယ္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ သိန္နဲ႔ခ်ီျပီး လက္ခံေပးတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းပါ။
.
၂၀၁၇ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံနဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုျပီးနီးစပ္လာပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲ ကာ`/ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အစၥေရႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရး အလယ္ပတ္သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
.
အစၥေရးႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေၾကျငာတဲ့ ေမ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ တကမၻာလံုးတိတ္ဆိတ္သြားျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ မဟာမိတ္မ်ားက အစၥေရးကို အၾကီးအက်ယ္စစ္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွာ အစၥေရးကို အသိအမွတ္မျပဳရဲတဲ့အခ်ိန္မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစလို႕ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ သ၀ဏ္လႊာဥ၊ီးဆံုး ပို႕ေပးခဲ့တာကို အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားစြာ အခုတိုင္ သတိရေအာက္ေမ့လွ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။
.
.

နိဂံုးခ်ဳပ္
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ပဲေရးရရင္ ..အာရပ္လူမ်ိဳးဟာ သမၼာက်မ္းစာအရ လူမ်ိဳးၾကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္တိုင္းက မူဆလင္မဟုတ္ပါ။ အာရပ္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အမ်ားစု အာရပ္မ်ားဟာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ AD132 မွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ က်ဆံုးျပီးတဲ့ေနာက္ အခုအႏွစ္၂၀၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ခါနီးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုတာ တဖန္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာဟာ အေနာက္တိုင္းဘာသာအျဖစ္က အထူးသျဖင့္ အေရွ႔တိုင္းကိုးရီးယား၊ တရုပ္ျပည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပးလာၾကပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး (၃)မ်ိဳးခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ အာရွတိုက္ဖက္ကို ယိမ္းယိုင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္၊အစၥေရး လူမ်ိဳးတစ္ခုကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႔ဟာ ကမၻာၾကီးရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ဘယ္အခ်ိန္လဲဆိုတာ မသိႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္နဲ႔ၾကံဳခဲ့ရင္ လူသားနဲ႔ကမၻာၾကီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္မ်ားကေတာ့ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ထာ၀ရအသက္၊ ထာ၀ရရွင္သန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Rev.ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား (၁၉၉၇)Rev.ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း လူတိုင္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ US$ dollar a/c ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ (ေမဖလား၀ါးဘဏ္) ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ATM ပထမဆံုးစတင္ခဲ့ျပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘဏ္ခြဲေပါင္း မ်ားစြာဖြင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပထမဆံုး ေလယာဥ္ပိုင္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္၀မ္အစိုးရသစ္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္အစိုးရသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္၊ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား တတပ္တစ္အား ပါ၀င္ႏိုင္ေရး စံနမူနာယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ေျပာျပခ်က္အတိုင္း ေဖၚျပပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဘုရားသခင္သည္ ၾကြယ္၀ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့ ဘုရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဟာ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀၊ ဘ၀နဲ႔ စပ္ဆိုင္တဲ့ ဂတိေတာ္ကို ေပးေနေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံေ၀ငွခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အသက္ရွင္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ မည္ကဲ့သို႔ ေကာင္းၾကီးေပး၍ လမ္းျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို သက္ေသခံ၊ မေ၀ငွခင္ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ဆုေဆာင္းၾကပါစို႔...။ . . ဆုေတာင္း အဘ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္သည္ ၾကီးမားလွပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔၊ မေန႔႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းလဲတဲ့ ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသည္ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ႏွင့္ စပ္ဆိုင္တဲ့ ဂတိေတာ္ကို ေပးတဲ့ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ နာမေတာ္သည္ ဤျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားဖို႔ရန္အတြက္ ကိုယ္ေေတာ္ရွင္ဘုရားသည္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေရြးေကာက္ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား လမ္းျပေတာ္မူပါ။ ယခု ဖတ္ရႈတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေယာက္တိုင္းအတြက္လည္း မိမိအသက္တာမွာ တည္ေဆာက္စရာျဖစ္ေစေတာ္မူျပီး လာမည့္ေန႔ရက္ အသက္တာမွာ သူ႔တပါးကို ျပန္လည္၍ သက္ေသသာဓက ထူႏုိင္သည္အထိ ယခု ဖတ္ရႈေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေယက္တိုင္းကို ေကာင္းၾကီးေပးသနား ပါမည့္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား၏ လက္၀ယ္သို႔ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံတဲ့အခါ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ နာမကို အမွီျပဳ၍ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံ ဆုေတာင္းပါ၏အဖ... အာမင္...။ . . အသက္ရွင္ေသာဘုရား ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ဘဲ၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလုပ္မ်ားသလားလို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေမးၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္တကယ္မ်ားပါတယ္။ အခ်ိဳ႔က ကြ်န္ေတာ့္ကို လုပ္ငန္း ဒီေလာက္ေတာင္လုပ္ေနတာ၊ ဦးေႏွာက္မေျခာက္ဘူးလား..လို႔ ေပးၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္မေျခာက္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ က်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ၊ မိမိအမူအရာကို ထာ၀ရာဘုရား၌ အပ္ႏွံရန္ ဘုရားသခင္ စီစဥ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဂတိေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္ခံယူျပီး အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းမွ ဦးေႏွာက္မေျခာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ေတာ့မ်ားတယ္။ မနက္ ၄နာရီခြဲ ထတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ဆပ္ကပ္တယ္။ တေနကုန္ ဘုရားေပးတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ မိမိရဲ့ အိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံ၀င္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဘုန္းေတာ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးေတာ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ နာမေတာ္သည္ ဤျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားေစဖို႔ရန္အတြက္နဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ရန္ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာတာထက္၊ ေျပာတာထက္၊ ကိုယ္တိုင္ သက္ေသျပႏီုင္ဖို႔ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အထူးပဲ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပင္ပန္းတယ္ရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ မနက္ေစာေစာထတယ္။ ညမိုးခ်ဳပ္ေတာ့ အိပ္ယာ၀င္တယ္။ လူၾကီးေတြနဲ႔ ခရီးထြက္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ခရီးထြက္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကိုလည္း ဘတ္စ္ကားစီးသလို၊ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္နဲ႔ တစ္လမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားလာရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ခြန္အားေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ တကယ္အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဟာ ဒီေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ေပးထားတဲ့ ဂတိေတာ္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္တရားမွာ ေပးထားတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း မေ၀ငွခင္ ခြန္အားယူဖို႔ က်မ္းပိုဒ္ေလး နည္းနည္းေဖၚျပခ်င္ပါတယ္။ . . ခြန္အားယူရန္ က်မ္းပိုဒ္မ်ား (၁) သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္ရံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ ေယာ ၁၀း၁၀ (၂) ကိုယ္ကာယကို ဆံုးမျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးကို မေပးတတ္။ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမူကား၊ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာဂတိေတာ္ကို ရသည္ျဖစ္၍၊ အရာရာ၌အက်ိဳးကိုေပး တတ္သည္ ဟူေသာ စကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကားလည္းျဖစ္၏။ ၁ တိ ၄း ၈-၉ (၃) ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဖိ ၄း၁၉ (၄) အဘယ္သူမွ် မသိေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္းေက်ာ္ေစာေသာသူ၊ အေသခံေသာသူကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ဆံုးမျခင္းကိုခံေသာသူ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေသသတ္ျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ၊ ၂ေကာ ၈း၉ (၅) သူတပါးအားေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္ရံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ခံရၾကမည္။ လု ၆း၃၈ (၆) ထာ ဝရဘုရားကို ခိုလႈံ၍ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေလာ့၊၊ ျပည္ေတာ္၌ ေန၍ သစၥာတရားကိ က်က္စားေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း ရွိေလာ့၊၊ သို႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလံုးအလို ျပည့္စံုရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ကိုယ္အမႈ အရာကို ထာဝရဘုရား၌ အပ္ေလာ့၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားေလာ့၊၊ ဆာ ၃၇း ၃-၅ (၇) လူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာေတာ္ကို လုယူရမည္ေလာ့။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါဥစၥာကုိ လုယူၾကၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔လုယူပါသနည္းဟု သင္တို႔ေမးလွ်င္၊ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို၄င္း၊ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို၄င္း လုယူၾကၿပီ။ သင္တို႔သည္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာကုိခံရၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာကုိ လုယူၾကၿပီ။ ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ရွိသမွ်ကုိ ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြင္း၍၊ ငါ့အိမ္ေတာ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွါ၊ ျပဳၾကေလာ့။ ငါသည္မိုဃ္းေကာင္းကင္ျပတင္းေပါက္တို႔ကုိဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို အကုန္အစင္သြန္းေလာင္းမည္။ မသြန္းေလာင္းမည္ကုိ ထုိသုိ႔စံုစမ္းၾကေလာ့ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မာလခိ ၃း၃-၁၀ . . . ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို အထူးဘဲ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အခု ေဖၚျပသြားတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ေတြ ကြ်န္ေတာ္ အင္မတန္ ခြန္အားရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေရွးဦးစြာေပါ့ဗ်ာ..ဘုရားသခင္ဟာ အသက္ရွင္ေတာ္မူတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို မသိခင္က ကြ်န္ေတာ့္အသက္တာ နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ မိဘ အသက္တာ အေၾကာင္းကို တိုတို တုတ္တုတ္နဲ႔ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ . . . ၾကြယ္၀ေသာ ဘုရားသခင္ အခုန ေဖၚျပသြာတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ေတြအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူ (ခရစ္ယန္) တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းဆစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ကို ခြန္အားရစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ဘယ္ေနရာဘဲေရာက္ေရာက္ ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႔ဟာ ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မႏိုင္မနင္းနဲ႔ ေလတိုက္ရင္ေတာင္ လဲေတာ့မလိုနဲ႔ အဲဒီလိုျဖစ္ၾကတယ္။ အမွန္ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူဟာ ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ရဘူး။ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္တဲ့သူဟာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ့ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို တတ္စြမ္းႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ရြာမွာ ေရာက္သြားတယ္။ ျမိဳမွာ ေရာက္သြားတယ္။ ဆရာေရ..ဒုကၡေရာက္လိုက္တာ.. ကြ်န္ေတာ္က ဘာျဖစ္လို႔ ... ဘာေလးေပးပါအံုး ..စသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့ကိုေျပာၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားသခင္ ရွိေတာ္မူျပီး အင္မတန္မွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ ဘုရားသခင္ရွိပါရဲ့သားနဲ႔ မိမိအသက္တာကို သတ္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ မိမိအသက္တာကို ဆံုးရံႈးခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာ အသက္ရွင္ေနၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသလဲ။ . ကြ်န္ေတာ္အထက္မွာ ေဖၚျပတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားေတြ အားလံုး ျပန္လည္ျခံဳငံုျပီး ၾကည့္တဲ့အခါ .. ဘုရားသခင္ဟာ ၾကြယ္၀တယ္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးေပးတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ကို ေပးပိုင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာဟာ လူ႔ဇာတိကို ခံယူျပီးေတာ့ ဒီေလာကိ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ လူေတြရဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ အေသခံတယ္။ လူေတြ ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔အမွ် အျပစ္ဒုစရိုက္ေတြကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အဲဒီအျပစ္ဒုစရိုက္ေတြကို ေဆးေၾကာဖို႔ အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျပီး သူ႔အေသြးေတာ္ သြန္းေလာင္းသြားတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ ျပည့္စံုလဲ။ သူ႔ရဲ့ ကယ္တင္ျခင္းဟာ အားလံုးျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလဲ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေနနဲ႔ ဒီဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို အျပည့္အ၀ မခံစားရဘူး။ တစ္ပိုင္းတစ္စေတာ့ ခံစားရတယ္။ ဘာခံစားရသလဲ..ဆိုေတာ့.. ငါေသရင္ေတာ့ ငရဲသြားစရာမလိုေတာ့ဘူး... ဆိုတဲ့ အဲဒီေလာက္ပဲ ခံစားေနရတယ္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ဂတိေတာ္ဟာ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ နဲ႔ ဂတိေတာ္၊ ယခုဘ၀မွာ ေနရင္လည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားရျပီး သူမ်ားထက္ သာကိုသာေစရမယ္။ ေသသြားတဲ့အခါ ေနာင္ဘ၀မွာလည္း ငရဲသို႔ သြားစရာမလိုပဲ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ စိုးစံရမယ္။ ဒီ ဂတိေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုး ေပးထားပါတယ္။ . ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ အသက္တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္မိဘေတြရဲ့ အသက္တာမွာလည္း အဲဒီလို အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားကို မရခင္အခ်ိန္ကေလးမွာ အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပမ္းစြာ အသက္ရွင္ေနခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္၊ ကြတ္ခိုင္ကသြားရင္ တာမိုညွဲ၊ တာမိုးညွဲကသြားရင္ ..၀ါးေတာရြာကို ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီ ၀ါေတာရြက မုန္း၀င္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္း၀င္း တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲက အုတ္စုတစ္မ်ိဳး လူနည္းစုျဖစ္ပါတယ္။ . . . ငယ္စဥ္ဘ၀ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ေရးရျပီးမွ ေမြးတယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့မိဘေတြရဲ ေျပာျပခ်က္အရ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ကြ်န္ေတာ့မိဘေတြဟာ စစ္ကိုေရွာင္ျပီးေတာ့ ေတာၾကိဳေတာင္ၾကားေတြမွာ လိုက္ေနရပါတယ္။ ေတာၾကိဳေတာင္ၾကားမွာ ငါးကိုေတြ႔တဲ့အခါ၊ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ေလး သတ္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေမြးခဲ့တဲ့ရြာဟာ ၀ါးေတာ လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီရြာဟာ ငါးေတြ အင္မတန္မ်ားျပားျပီး လူေနအိမ္ေျခ ေျခာက္အိမ္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ မိဘေတြဟာ လယ္လုပ္စားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ရွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က နံပါတ္(၃)ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုဟာ အင္မတန္ ဆင္းရဲပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ ဖခင္ၾကီးက .. ငါတို႔ ဒီအတိုင္းေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ ငါတို႔မိသားစု ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမိဳ႔မွာသြားျပီးေတာ့ အလုပ္ရွာရင္ ေကာင္းမွာပဲ ဆိုျပီး ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႔ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႔ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးကာလ ေနာက္ပိုင္း ဆိုေတာ့လည္း အလုပ္ရွာမရ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အလုပ္ရွာရင္း ေယာင္လည္လည္နဲ႔ သြားလာေနတဲ့အခါ . . . ဖခင္ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျခင္း တစ္ေန႔ေတာ့ အသက္ၾကီးျပီး ေခါင္းျဖဴေနတဲ့ ဆရာၾကီးတစ္ပါးဟာ အေကာ္ဒီယံတီးျပီး ေယရႈအေၾကာင္းကို သီခ်င္းဆိုျပီး သက္ေသခံ ေဟာေျပာေနပါတယ္။ လူေတြ ေရာက္လာျပီး နားေထာင္ၾကတယ္။ အဲဒီဆရာၾကီးက အဲဒီအခ်ိန္တံုးက ဘာေဟာသလဲဆိုေတာ့ ... ငါတို႔ဘုရားသခင္ဟာ မိမိေနထိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ရွိေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်ကို ျပည့္စံုေတာ္မူလိမ့္မယ္ ..ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဤေလာကသို႔ လူဇာတိကို ခံယူျပီး ၾကြလာတဲ့ အေၾကာင္း၊ လူေလာက လူသားေတြရဲ့ အျပစ္ေတြအတြက္ အေသခံခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ...ေဟာေျပာသက္ေသခံေနတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနတဲ့သူဟာ အဲဒီဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို ေခၚရင္၊ ဘုရားသခင္က ထူးမယ္.. ဆိုတဲ့အေၾကာင္း.. ေဟာေျပာသက္ေသခံေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ကလည္း အဲဒါကိုၾကားတဲ့အခါ လူအမ်ားေရွ႔မွာသြားျပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံမယ္..လို႔ ၀န္ခံတယ္။ အဲဒီလို ၀န္ခံတဲ့အခါ ဆရာၾကီးက သူ႔အသက္တာကို ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ဆရာၾကီး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္း မေပးခင္.. ဆရာၾကီးက ခင္ဗ်ား၊ ဘာေတြ ဆုေတာင္းေပးေစလိုသလဲ...လို႔ ေမးေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ဟာ .. သူ႔ရဲ့အျပစ္ေတြကို၀န္ခံတယ္။ ျပီးေတာ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေခၚဖိတ္လက္ခံခ်င္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့မွာ အင္မတန္ဆင္းရဲျပီး တစ္ရက္လုပ္စာ၊ တစ္ရက္မစားေလာက္ပါဘူး။ ဒီျမိဳ႔ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း အေနနဲ႔ တစ္ခုခုေလာက္ လိုခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီက ေမွ်ာ္ပါတယ္...လို႔ .. ကြ်န္ေတာ့ဖခင္က ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဆရာၾကီးကြ်န္ေတာ့ဖခင္ ေျပာတဲ့အတိုင္း ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ . . . ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ့ ဂတိေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မဖ်က္ဘူး။ ေတာင္းပါ ..ေတာင္းရင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အတိုင္း ေတာင္းတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ဟာ ဆက္လက္ျပီး အဲဒီျမိဳ႔မွာ လိုက္လံ အလုပ္ရွာတဲ့အခါ ယကၠန္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးနဲ႔ သြားေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တဲ့အခါ လုပ္ငန္းရွင္ကလည္း ေကာင္းပါျပီ၊ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္လက္ခံပါမယ္။ ခင္ဗ်ား၀င္လုပ္ပါ ..ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ ၀င္လုပ္ပါတယ္။ ၀င္လုပ္ရင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရား (က်မ္းစာ) သူ႔ကို သြန္သင္တဲ့အတိုင္း ေသးငယ္တဲ့ အမူအရာမွာ သစၥာရွိရမယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ ကိုယ့္ရဲ့ သခင္လိုပဲ သေဘာထားရမယ္ ..ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္လည္း ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာနဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ အဲဒီလုပ္ငန္းရွင္က လုပ္ရင္း၊လုပ္ရင္းနဲ႔ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အခါ သူက ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ကို ခင္ဗ်ားဖက္လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီစက္ရံုၾကီးကို ခင္ဗ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အေၾကြးနဲ႔ေပးမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားလုပ္ပါ။ ခင္ဗ်ားလုပ္ျပီး တေျဖေျဖးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆပ္ပါ။ အဲဒီအခါ ကြ်န္ေတာ့္ဖခင္ကလည္း ဘုရားသခင္ တစ္ခုခု ျပင္ဆင္ေပးမွာပဲ။ ဒူးေထာက္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ဒီအၾကံအစည္ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ အၾကံအစည္လား.. ဘယ္လိုလဲ..ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းလုပ္ေနရင္းနဲ႔ ေကာင္းလာျပီဆိုမွ လုပ္ငန္းက စီးပြားေရးက်လို႔ သူက ဒီစက္ရံုၾကီးကို အေၾကြးနဲ႔ေရာင္းေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လက္ခံရမလား...လို႔..ဘုရားသခင္ကထံ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ကလည္း လက္ခံလိုက္ပါ...လို႔ တည့္တည့္လင္းလင္းပဲ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္ကို ေဖၚျပပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ဖခင္က အဲဒီစက္ရံုကို လက္ခံျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တစ္လ၊ ႏွစ္လၾကာတဲ့အခါ ပိတ္စေတြ အရမ္းေရာင္းေကာင္းတပဲ။ ထုတ္လုိ႔ေတာင္ မေလာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီစက္ရံုတန္ဖိုးကို သံုႏွစ္ေလာက္ ေပးေခ်ရမဲ့အစား သူဟာ တစ္ႏွစ္ထဲနဲ႔ ေပးေခ်နိုင္ခဲ့တယ္။ . ကြ်န္ေတာ့္ဖခင္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး အၾကြင္းမဲ့ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကိုလည္း အျမဲတမ္း ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို သြန္သင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ငယ္ငယ္တံုးက အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မေနရပါဘူး။ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါ ဖိနပ္မပါဘူး။ ေက်ာက္သင္ပုန္းိကု ေက်ာက္တံနဲ႔ စာေရးတဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္းေတြေရးျပီး၊ ျပစ္ခ်ထားတဲ့ ေက်ာက္တံ အတိုအထြာေလးကို ေကာက္ျပီး ေရးပါတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွ ဖခင္ကလည္း ဘုရားသခင္ကို အားကိုးျပီး လုပ္ငန္းေတြကို ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမေတြကို ဘုရားသခင္အေၾကာင္း အျမဲသြန္သင္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္က အျမဲတမ္းဆန္႔က်င္တယ္။ . အဲဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းျပီးလို႔ စီးပြားေရးေလာကထဲ ၀င္လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ ဘုရားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့မွာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ယံုလည္း မယံုၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ငါလုပ္ရင္ ငါျဖစ္မွာပဲ ..ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ ..မေအာင္ျမင္ဘူးလား...ဆိုေတာ့.. ေအာင္ျမင္တယ္။ ပိုက္ဆံရတယ္။ စာတန္မာန္နတ္ ..အဲဒီအခ်ိန္တံုးက ကြ်န္ေတာ့္ကို က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာရတဲ့ အခြင့္အေရး၊ ပိုက္ဆံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့.. တစ္ေန႔ေတာ့ အားလံုးဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ . အဲဒီလို အခ်ိန္ ၾကံဳေတြ႔လာရတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ ဘာကိုသတိရသလဲ...ဆိုေတာ့ ေရႊေငြ၊ ပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ၊ ဘုရားသခင္မပါတဲ့အခါ ..ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ..ခဏေလးနဲ႔ ျပဳတ္ထြက္သြားပါလား...ဆိုတာ နားလည္လာတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ဘုရားသခင္ကို ဒူးေထာက္ျပီး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္..လို႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ဖခင္၊ မိခင္ေတြ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ့္ကို သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္မလုပ္ခဲံပါဘူး...။ . . . ဘုရားသခင္ကို စိန္ေခၚပါ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္ကို တစ္ခုပဲ ေမးခ်င္တယ္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲကို တစ္လအေတာအတြင္း ကြ်န္ေတာ့ကို အေျဖေပးမယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္လက္ခံပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း လိုက္လံျပီးေတာ့ ကိုယ္ေတာ့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေ၀ငွမယ္။ ေဟာၾကားမယ္။ သက္ေသခံပါမယ္။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ပါမယ္..လို႔ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။ (၁၇)ရက္ အေတာအတြင္းမွာပဲ ဘုရားသခင္ဟာ အတိအလင္း ကြ်န္ေတာ့ကို အေျဖေပးျပီး အဲဒီအခက္အခဲ ျပသနာရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ပါတယ္။ . . သာသနာစတင္ေဆာင္ရြက္ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ တကယ့္ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္းတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့ကို ကူညီခဲ့တယ္။ မစတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္လိုက္ျပီး ေနရာတကာမွာ ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ သက္ေသခံတယ္။ ေ၀ငွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ရွိရွိသမွ် အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ျပီး သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ေတာၾကိဳ၊ ေတာင္ၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေဟာၾကားခဲတယ္။ သက္ေသခံတယ္။ ေ၀ငွခဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ကို လူတကာ..ကြ်န္ေတာ္ကဲ့သို႔ ခံစားရေအာင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကြ်န္ေတာ္လိုက္ျပီး ေ၀ငွတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ့မွာရွိတဲ့ အိမ္ကိုေရာင္းခ်လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့မွာရွိတဲ့ကား (ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေမာင္းရင္း၊ေမာင္းရင္းနဲ႔ တာယာကတံုးေတြျဖစ္သြားတယ္၊ ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူ။။ အေျခလည္းပ်က္သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အိမ္မွာရွိတဲ့ ေရခဲေသတၱာနဲ႔ ဆိုဖာေတြကို ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ထုတ္ေရာင္းေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ့သမီး ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ... "အေဖ.. လူမ်ားယူသြားကုန္ျပီ၊ အိမ္မွာ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး..." တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ယူပေစလို႔။ ဘုရားရွင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးထားခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ျပန္လည္ပါ၀င္တယ္။ ရွိရွိသမွ် တစ္ခုမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ကားပါ ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္။ အားလံုးေရာင္းခ်ျပီးေတာ့မွ ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လံုးထမ္းျပီး တစ္ျမိဳ႔၀င္၊ တစ္ျမိဳ႔ထြက္နဲ႔ ေတာရြာေတြပါမက်န္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ လိုက္လံျပီး ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ ေ၀ငွတယ္။ အဲဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ က်မ္းစာေတြကို သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ . က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးကို အစအဆံုး (၇)ၾကိမ္ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္အေျဖမွန္ကို ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင့္ ယခင္တံုးက ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ခဲ့တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကို က်မ္းစာထဲမွာ အားလံးအေျဖေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဟာၾကားရင္းနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘာျဖစ္လာသလဲ...ဆိုေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေျခေထာက္၂ေခ်ာင္းထဲနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး ေဟာၾကားမယ္ဆိုရင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ငါးဆယ္ (၁၉၈၅) ေလာက္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဧ၀ံေဂလိ တရားေရာက္ႏိုင္မွာလဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားတယ္။ . . . . ဘုရားသခင္ကြ်န္ေတာ့ကို ပိုက္ဆံေပးပါ . ကိုယ္ေတာ္..ကြ်န္ေတာ့္ကို ပိုက္ဆံေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကို ပိုက္ဆံေပးရင္၊ ကြ်န္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အစား ဘုရားသခင္အမႈေတာ္အတြက လူေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီျပီးရွိတဲ့ မိဘမဲ့ကေလးေတြကို ကြ်န္ေတာ္ကူညီႏိုင္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့မိန္းမကိုလည္း ေျပာျပတယ္။ ဒို႔..ဒူးေထာက္ဆက္ကပ္ရေအာင္၊ အခ်ိန္တန္ျပီလို႔ ..စျပီး ဒူးေထာက္ျပီး ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရသလဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းက ကြ်န္ေတာ္ဖတ္တဲ့အခါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရား ဒီေလာကကို ၾကြေရာက္လာျပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အေသခံျပီး၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့အခါမွာ သူမိန္႔မွာတာ ၂ခုပဲရွိတယ္။ (၁) သင္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ ညီအအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အခ်င္းခ်င္းမခ်စ္ၾကဘူး၊ မခ်စ္ႏိုင္ဘူး။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတာင္ အတိုက္အခိုက္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြွန္ေတာ္တို႔မွာ အၾကီးပြားၾကဘူး။ (၂) ခရစ္ေတာ္ဘုရား ထပ္မွာတဲ့ တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင္တုိ႔သည္ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းကို ငါ၏ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကားပါ..လို႔ မွာထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မပါ၀င္ခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ရွင္ေပါလုေျပာသလိုပဲ ငါသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို မေဟာရင္ အမဂၤလာျဖစ္တယ္။ . ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဟာ အဲဒီ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားကို သိတဲ့အခါ သင္တုိ႔သည္ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းကို ငါ၏ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကားပါ..ဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ေဟာတယ္၊ ပါ၀င္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ေဟာႏိုင္ရင္ ေဟာတယ္။ ကိုယ္တိုင္မေဟာႏိုင္တဲ့အခါ ေငြေၾကးအားျဖင့္ပါ၀င္တယ္။ ဒီေန႔အေနနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္ရန္သူကို အင္မတန္ခ်စ္တယ္။ ကြွန္ေတာ့္ကို ႏွိပ္စက္တဲ့သူေတြ၊ ကြ်န္ေတာ့ကို တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းေပးျပီး သူတို႔နဲ႔ မိတ္သဟာရဖြဲ႔တယ္။။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘုရားသခင္က ဒီကေန႔အထိ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ . . View Rev. U Kyaw Win Sermon in Youtube (search word, Rev U Kyaw Win) . . . တံျမက္စီးမွာဘရိတ္ရႈး တစ္ေန႔က်ေတာ့ ရြာကိုေရာက္သြားတယ္။ ရြာသူရြာသားမ်ားဟာ စီးပြားေရးေတြလုပ္ၾကတာ ထိုင္းနဲ႔ဒီဘက္ ကုန္စည္ကူးသန္း စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ တံျမက္စီပင္ကို ျမက္လိုစည္းျပိးေတာ့ ေရာင္းၾကတယ္။ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔လိုက္တဲ့အခါ ဒီျမက္ဟာ တံျမက္စီးလုပ္ၾကတယ္။ ေတာထဲမွာ သြားခုတ္ျပီး လာေရာင္းၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ တံျမက္စီးလုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီျမက္ဟာ တံျမက္စီး တစ္ခုတည္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး...လို႔ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ ကြ်န္ေတာ္ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... တံျမက္စီး ထက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဖန္ဆင္းထားတာဘဲ၊ ကိုယ္ေတာ္လမ္းဖြင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ၊ . ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္မည္း ဒီမွာေရာင္းခ်တဲ့ တံျမက္စီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကုန္သည္ၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ညိွႏႈိင္းျပီး ...ကဲ..ေကာင္းပါျပီခင္ဗ်ာ၊ ႏိုင္ငံျခားကို ပို႔ၾကည့္ပါဦး၊ တံျမက္စီး တစ္ခုတည္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး..ဆိုေတာ့ သူက ဂ်ပန္ကိုပို႔လိုက္တယ္။ ဂ်ပန္က သုေတသန စမ္းသပ္လိုက္တဲ့အခါ ေမာ္ေတာ္ကားမွာ သံုးတဲ့ ဘရိတ္ရႈးရဲ့ အဓိက ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဟိုဖက္ကလူေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားကို အၾကီးအက်ယ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အမွန္တကယ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္လမ္းဖြင့္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္စိေရွ႔မွာ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ တကယ့္တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာပဲ။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ၾကြယ္၀ေစတဲ့ ေလာကၾကီးမွာေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဖၚထုတ္ဖို႔ပဲ၊ ျမန္မာစကားပံုရွိပါတယ္။ ....မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖၚစား.. ။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း စီးပြားေရးဘယ္လိုလုပ္ရမယ္။ စက္ရံုဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ေမြးျမဴေရးဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ..ဆိုတာကို အဲဒီ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုက္နာျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ဂတိအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းၾကီးအမွန္တကယ္ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့အရာ ေရႊ၊ေငြ ခ်မ္းသာႏိုင္ပါတယ္။ . . ေျမၾကီးေအာက္ကအတံုးေလး တံျမက္စီးရာသီျပီးလို႔ ေနာက္ရာသီက်ေတာ့လည္း ဘုရားသခင္ဟာ အေကာင္းဆံုး စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိပ မိသားစုဟာ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ ဆက္ကပ္၊ ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ၾကြယ္၀တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္အေနနဲ႔ စံပါယ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္နဲ႔တကြ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးျပီးျပီပဲ။ ခရစ္ေတာ္ကို ရရင္ က်န္တဲ့အရာအားလံုးကိုလည္း ရမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္..ဆက္ေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဒီမွာ အမ်ားၾကီးလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ (၂)ေယာက္စလံုး ကေလးေတြေခၚျပီး ဆုေတာင္းတယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ေန႔ၾကေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အံ့ၾသစရာဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ ဆိုေတာ့ ရြာကလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ ေရာက္လာျပီး.. ဆရာေရ..ဒီအတံုးကေလးကို ၾကည့္ပါဦး..တဲ့။ ေျမၾကီးထဲကတူးတာ၊ ဒါဘာလဲမသိဘူး။ ေဆးေတာ့ျဖစ္မွာပဲ လုိ႔သူေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္က ေကာင္းျပီ၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား..ကြ်န္ေတာ့ကိုေပး၊ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားပို႔ျပီး စမ္းသပ္လိုက္ပါမယ္။ အဲဒီအတံုးကေလးရေတာ့ သိပ္၀မ္းသာတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္.. ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေပးထားတဲ့ ေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ သယံဇာတ၊ ဒီဟာေတြကို အလဟသေတာ့မဟုတ္ဘူး။ လူသားေတြအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ အရာျဖစ္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားျဖင့္ သူ႔တပါးအက်ိဳးရွိဖို႔ရန္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္လမ္းဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ..။ ကိုယ္ေတာ္ ..ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေငြရရွိေရးအတြက္ ေပးသနားေတာ္မူပါ..ဆုေတာင္းတယ္။ အဲဒီအတံုးကေလးကို တဖက္ႏိုင္ငံ ယူသြားျပီးေတာ့ စမ္းသပ္ရန္ပို႔လိုက္တဲ့အခါ ဟိုဖက္က ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ ဒါက အရမ္းေကာင္းတဲ့ အားေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ဘီပီအိုင္က ထုတ္တဲ့ ေဆးျပားၾကေတာ့ ဘားပလက္ Burplex လိုေခၚတယ္။ ဘားပလက္ေခၚတဲ့ ေဆးတံုးကို ထုတ္ႏိုင္တဲ့ တကယ့္လိုအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပဲ။ အဲဒီပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားရွိသလား..လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေက်းရြာကလူေတြကို ေမးလိုက္တဲ့အခါ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြက..အေမေလး.. မ်ားလြန္းလို႔ ဆရာရယ္၊ ..ယူႏိုင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သြားတူးရင္ တစ္ေန႔ကို ပိသာ သံုး..ေလးဆယ္..ငါးဆယ္ေလာက္ ရမယ္။ ဆရာၾကိဳက္သေလာက္ ေစ်းပဲေပးပါ၊ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ အဲဒါကို ဘန္ေကာက္ပို႔မယ္ လုပ္ေတာ့ ဟိုဘက္က ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ ဒီဟာကို အစိုပို႔လို႔မရဘူး၊ ေျခာက္မွရမယ္။ ဒီပစၥည္းဟာ မႈိတက္တာ သိပ္ျမန္တယ္။ ဒီကေန႔ မေျခာက္ရင္ မနက္ဖန္ မႈတက္သြားေရာ၊ ကြ်န္ေတာက စကားလြန္ျပီးျပီ၊ ရြာသားေတြက သြားတူးၾကျပီး ကားၾကီး၊ကားငယ္ေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လာပို႔ၾကတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့ညီ ကိုတင္ေရႊကို ေနပူထဲမွာ ျဖန္႔လွမ္းခိုင္းလိုက္တယ္။ ေန႔လည္ေတာင္မေရာက္ေသးဘူး.. မႈိေတြ အမ်ားၾကီးတက္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ညီကို မႈိထြက္တဲ့ေနရာေတြ ခုတ္လိုက္ပါ..ေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ညီက လုိက္ခုတ္တာ .. ေရွ႔မွာခုတ္၊ ေနာက္မွာမႈိျပန္ထြက္လာတယ္။ ဟာ.. ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ၊ ကိုယ္ေတာ္.. ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေလးကို ေျခာက္ေအာင္၊ အေျခာက္ခံစက္ Dryer ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ဆိုတာ ေတာရြာပဲ၊ မီးေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းမရတဲ့ေနရာ၊ (1989) အေျခာက္ခံစက္မရွိဘူး..။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ဥေတြကို ၂၄နာရီအတြင္း အေျခာက္ခံစက္ ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အေဆာက္အဦးအၾကီးၾကီေဆာက္ရမယ္။ လွ်ပ္စစ္လိုမယ္။ ဂတ္စ္ Gas လိုမယ္ ..စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ ပစၥည္းပစၥယေတြ လိုမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆုေတာင္းတယ္။ မိန္းမကိုလည္းေျပာတယ္..မိန္းမ... ဒါေတာ့ ဘုရားသခင္ ငါတုိ႔ကို ဘယ္ေလာက္ထိ ဇြဲရွိသလဲ၊ သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္အထိ အားကိုးတယ္ဆိုတာ ငါတို႔ကို စမ္းသပ္ၾကည့္တာပဲ၊ စိတ္မပ်က္နဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ . . . ဆုေတာင္း၍ဥာဏ္ပညာ တစ္ရက္ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘာမွ အၾကံအစည္ေပၚမလာဘူး၊ တစ္ညလံုး မိုးလင္းတဲ့အထိ ကိုယ္ေတာ့္ထံ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ဒီပစၥည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၂၄နာရီနဲ႔မွာ ေျခာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခာက္ခံစက္ Dryer တစ္ခုလုပ္မယ္။ ကိုယ္ေတာ္ .. ကြ်န္ေတာ့္ကို Dryer Design ဒီဇိုင္းတစ္ခုေပးပါ။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္တယ္။ (၇)ရက္တိတ္ (၇)ရက္၊ (၇)ည ဆုေတာင္းျပီးတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဟာ အေျခာက္ခံစက္ဒီဇိုင္း (Dryer Design) တစ္ခုကို ေဖၚျပပါတယ္။ အဲဒီ ဒီဇိုင္းကို အုတ္နဲ႔စီျပီး စမ္းသပ္လိုက္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္သြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ..အဲဒီနယ္ေျမမွာ အဲဒီေဆးျမစ္ေတြထြက္လာျပီး ကြွန္ေတာ္တို႔ဟာ (၂၄)နာရီအတြင္း ေျခာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ..ႏိုင္ငံျခားအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွင္ဟာ အံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့တယ္။ အကယ္၍ မႈတက္တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ပ်က္သြားျပီး ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုလဲ၊ ေပးေတာ့ေပးျပီးေတာ့ ..အခုက်မွ ဒီလိုဒုကၡေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္တာပဲ ..ဆိုျပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ .. ဘုရားသခင္ကို ကြ်န္ေတာ္အျပစ္မတင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ျပီး ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား၊ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းလဲတဲ့ဘုရား၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အနားမွာ အျမဲရွိတဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံတဲ့အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ အေျဖေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ပါတ္အေတာအတြင္း ဒီဇိုင္းရရွိျပီး ဒီေဆးျမစ္ဥေတြကို ေျခာက္ေအာင္ျပဳလုပ္တယ္။ ျပီးတဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔တယ္။ အဲဒီအခါ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေငြေၾကးကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြ ခ်မ္းသာလာခဲ့တယ္။ ရြာသူရြာသားအားလံုး တံျမက္စီအခ်ိန္မွာ တံျမက္စီး၊ ခုတ္သိမ္းျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့တယ္။ . ဒါေပမဲ့ အဲဒီၾကားမွာ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စာေမးပြဲစစ္ပါတယ္။ ပထမ စာေမးပြဲ၊ ဒုတိယစာေမးပြဲ၊ စစ္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အျမဲတမ္း အားေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း အရာရာမွာ ဘုရားသခင္ကိုသာ ဆက္ကပ္တယ္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ အားကိုးတယ္။ ဒီေန႔ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ဒုကၡတစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ..ဆရာရယ္... လုပ္ပါအုန္း... ဟိုဆရာရယ္..လုပ္ပါအုန္း.. အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရား၊ ရွိရဲ့သားနဲ႔ ဒီဘုရားသခင္ကို ဘာမွ မတိုင္ပင္ပဲ လူေတြထံ လိုက္ျပီး အခက္အခဲေျဖရွင္းဖို႔ လိုက္ရွာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ..ဒီလိုမလုပ္ရဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့္အသက္တာမွာေတာ့ ဘုရားကို ဆက္ကပ္ရင္း ဆုေတာင္းရင္ မတတ္ႏိုင္တဲ့အရာ မရွိဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေအာင္ျမင္စြာ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ .. တစ္ႏွစ္မွာ (၁၂)လ ရွိတယ္။ ရာသီအလိုက္ေပးပါ...လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။ တစ္ရာသီေပးျပီးရင္ ရြာသူရြာသားေတြက တစ္ရာသီလုပ္ျပီး ေနာက္ထပ္က်န္တဲ့ရာသီမွာ မလုပ္စားခင္ ထမင္းငတ္မွာပဲ၊ ရာသီအလိုက္ေပးပါ ဆိုေတာ့ ..ဘုရားသခင္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းသလဲဆိုေတာ့ (၃)လတစ္ၾကိမ္၊ (၃)လတစ္ၾကိမ္ ..တစ္မ်ိဳးျပီးတစ္မ်ိဳး ေပးပါတယ္။ . . ၾကိမ္သီးေလးေတြ အဲဒီေဆးျမစ္တူးတဲ့ ရာသီကုန္သြားတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ဆီကို ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းထားတဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္ ဘာထပ္ေပးသလဲဆိုေတာ့၊ ..အင္မတန္အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ၸ တစ္ေန႔မွာ လာအိုႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ရြာသားေတြက တာခ်ီလိတ္ေရာက္လာတဲအခါ အသီးေလးေတြ ပါလာပါတယ္။ ရြာသူရြာသားေတြက အဲဒီအသီးလာေပးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ယူထားလိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ၾကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲဆိုင္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားတရားေဟာ ဆရာေတြ လာျပီး တရားေဟာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဟာ.. အဲဒီမွာ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္တဲ့အေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘုရားကို ဆက္ကပ္ျပီး လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့အေၾကာင္း၊ သက္ေသခံတာ ၾကားရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သိပ္အားရတယ္။ သက္ေသခံတရားေဟာျပီး ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျပီးတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့ကို လာႏႈတ္ဆက္တယ္။ သူနဲ႔ပါလာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို လာႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ သူနဲ႔ စကားေျပာေနရင္း သူက ဒီမွာ ဘာေတြထြက္သလဲေမးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က သတၱဳရွိတယ္။ ဘာရွိတယ္။ ညာရွိတယ္ ..စကားစပ္ရင္းနဲ႔ ဒီပစၥည္းလဲရွိတယ္ လို႔ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ျပလိုက္တဲ့အခါ ..သူက ...ဟာ.. ဒီပစၥည္းကို ငါတို႔က လာအိုႏိုင္ငံမွာ ရွာေနတာ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ရွာေနတာ ..ခင္ဗ်ားတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိလား...တဲ့။ ရွိတယ္ .. ရြာသူရြာသားေတြေျပာတာေတာ့ အမ်ားၾကီးပဲ၊ ေကာင္းပါျပီ၊ ဒါဆိုရင္ ..ေဟာင္ေကာင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကုမၸဏီက လူကို ခင္ဗ်ားဆီ လႊတ္လိုက္ပါမယ္..လို႔ ေျပာတယ္။ ေဟာင္ေကာင္က သူ႔ရဲ့ ကုမၸဏီကလူ ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ တိုင္ပင္ညွိႏႈိငး္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားရြာမွာ သြားေမးၾကည့္ပါ။ အဲဒီပစၥည္းကို ရြာသူ၊ရြာသားေတြကို ဘယ္လိုေရာင္းမလဲ ေမးခိုင္းတယ္။ . . ကြ်န္ေတာ္က တစ္ရြာျပီးတစ္ရြာ၊ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြေရာ၊ ျပင္ပရြာေတြေရာ သြားျပီးေတာ့ အဲဒီရြာမွာရွိတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကို အကုန္ေခၚေမးလိုက္တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတဲ့ သိပ္မာတယ္ ဆိုတဲ့ပစၥည္း၊ ဒီပစၥည္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေစ်းနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေရာင္းမလဲဆိုေတာ့ ..ရြာသူရြာသားေတြက ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့... ေအာင္မေလး..ဆရာရယ္၊ ဒါ သိပ္မာလြန္းလို႔ ၀က္ေတာင္မွ မကိုက္ႏိုင္ဘူး။ ၀က္ေတာင္မစားဖူး။ ဆရာတို႔ ယူရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလကားၾကံဳးေပးပါမယ္။ ...အလကားေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ ေရရွည္ယူမွာမို႔လို႔ ဒီရာသီမွာေတာ့ ဒိကိုယူမွာဆိုေတာ့ ရြာသူၾကီးနဲ႔ ရြာသူရြာသားေတြဟာ အားလံုးတိုင္ပင္ျပီး တပံုး (၁၀ိ/ တစ္ဆယ္က်ပ္) တဲ့၊ သူတို႔က ကီလိုခ်ိန္မရွိဘူး၊ ပိသာခ်ိန္မ်ိဳးမေပးဘူး၊ ေရနံဆီ သံပုန္းတစ္ပံု တစ္ဆယ္က်ပ္ ေျပာတာ။ ဟာ.. ဒီလိုဆိုရင္ သိပ္နည္းတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔မကိုက္ဘူးထင္တယ္..လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာေတာ့..သူတို႔က ..ဟာ.. ကိုက္တယ္။ တစ္ေန႔ကို တစ္ေယာက္ (၁၀)ပံုးေလာက္ေတာ့ အသာေလး ၾကံဳးလို႔ရတယ္။ ၁၀၀ိ/ ရတယ္တဲ့။ (ထိုေခတ္က တစ္ေဒၚလာ-သံုးဆယ္က်ပ္ခန္႔ ေစ်းေပါက္သည္)။ ဟာ.. ဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ျပီး တိုင္ပင္ၾကည့္တယ္။ . . တိုင္ပင္လိုက္တဲ့အခါ ဒီဘက္ကေျပာတယ္။ ေတာင္းတဲ့ေစ်းထက္ ၃ဆေလာက္ ေပးလိုက္ပါ..တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ေကာင္းျပီ၊ ခင္ဗ်ားတို႔က (၁၀ိ/) ေတာင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က (၃၀ိ/) ေပးမယ္ဗ်ာ..လို႔ ေရာင္းတဲ့လူက (၁၀ိ/) ထဲယူတယ္။ ၀ယ္တဲ့လူက (၃၀ိ/) ေပးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ (၃၀ိ/) ေပးတယ္ဆိုေတာ့ အားလံုးသေဘာတူညီၾကတယ္။ အားလံုး အဲဒီပစၥည္းကို ေတာထဲမွာ သြားျပီး ၾကံဳးလာၾကတယ္။ ၾကိမ္ရဲ့အသီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ႏိုင္ငံျခားျပန္တင္ပို႔တဲ့အခါ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ေစ်းထက္ ကြွန္ေတာ္တုိ႔က (၁၀) ပိုရပါတယ္။ . ႏိုင္ငံျခားကေန ခင္ဗ်ားတို႔ ပစၥည္းကို တန္ရာတန္ေၾကးကေတာ့ ဒီေလာက္ေပးပါမယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေလာက္အံ့ၾသစရာေကာင္းသလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီနယ္ေျမ၊ အဲဒီေဒသမွာ ဘာမွ စီးပြားေရးမရွိေသာ္ျငားလည္း သူဖန္ဆင္းထားေတာ္မူတဲ့ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကး၊ ျမက္လာတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားကို အနီးအနားတ၀ိုက္မွာရွိတဲ့ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူမ်ားကို ကူညီမစတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူကို ကူညီမစဖို႔ဆိုရင္ လံုး၀မတြန္႔တိုဘူး။ ကြွန္ေတာ္က (၁၀၀) ေပးပါဆိုရင္ သူက တစ္ေထာင္ေပးပါ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး အားေပးတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔က လိုက္ဖက္ညီၾကတဲ့ အခါၾကေတာ့ ရြာသြားရင္၊ အကၤ်ီ၀တ္သြားရင္ ျပန္လာရင္ မရွိေတာ့ဘူး၊ ဆင္းရဲတဲ့ အဖိုးအဖြားနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္မၾကည့္ရက္ႏိုင္ဘူး။ အကၤ် ီခ်ြတ္ေပးခဲ့တယ္။ ပါသြားတဲ့ ပိုက္ဆံေပးခဲ့ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေဖၚျပတဲ့အတုိင္း ဆင္းရဲသားကို စြန္႔ၾကဲတဲ့သူဟာ ခ်မ္းသာတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဂတိေတာ္အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ခံစားရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ျပီးေတာ့ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ပါ၀င္သြားတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးတယ္ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္။ . ဒီေန႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ သူေတြ ကြ်န္ေတာ့ဆီလာျပီး အလႈေငြလာေတာင္းၾကတယ္။ အလႈေငြလာေပးပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ စီမံကိန္းက ဘီလီယံေလာက္ သန္းေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ေထာင္နဲ႔ လုပ္ေနတာ .. အလႈေငြလာေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆုေတာင္းပါ။ ကြ်န္ေတာ္ပိုင္တဲ့ေငြမဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဘ႑ာထိန္းပဲ၊ ဒီေန႔ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့ကို အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြပဲ။ ဘုရားဆီ ေတာင္းပါ။ ဘုရားေဖၚျပလို႔ တို႔ထိေပးရင္ ေပးပါမယ္။ အားလံုးေပးမွာပဲ။ . အခုန ေျပာတဲ့ အေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ အဲဒီပစၥည္းကို ေဟာင္ေကာင္တင္ပို႔လိုက္တယ္။ သူတို႔လည္း သေဘာက်ၾကတယ္။ ကေနဒါအထိ တင္ပို႔ရတယ္။ ဒီေန႔လဲ ဆက္လက္ျပီး သူတို႔ထံ တင္ပို႔ေနရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္ရင္း (၂)ႏွစ္ (၃)ႏွစ္ ေဖၚစားျပီး၊ ျပည္သူလူထုက အကုန္လံုးသိေတာ့ အကုန္လံုး ေဖၚစားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မေဖၚေတာ့ပါဘူး။ အခု တံျမက္စီးျပီးေတာ့ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကြွ်န္ေတာ္မေဖၚေတာ့ဘူး။ သူမ်ား အားလံုး လုပ္ၾကျပီဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ . . . . အသီးကေလးေနာက္တမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းလိုတယ္..လို႔ ဘုရားသခင္ကို ေဖၚျပတယ္။ ဘုရားထံမွာ ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ .. ေနာက္ထပ္ တစ္မ်ိဳးေတာ့ ထပ္ေပးပါဦး၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေလာက္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းသလဲဆိုေတာ့ "အခါ" လူမ်ိဳးေတြဟာ ေတာရြာမွာ ေနတယ္။ တေန႔ေသာအခါမွာ လူမ်ိဳးအဖြားၾကီး ၂ေယာက္၊ ၃ေယာက္ဟာ အသီးကေလးတစ္မ်ိဳးပါလာျပီး ေစ်းမွာ လိုက္ေရာင္းတယ္။ စားလို႔လည္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရသာက စပ္ရွိန္း၊စပ္ရွိန္းျဖစ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ တရုပ္ဘယေဆးမွာပါတဲ့ တရုပ္ႏိုင္ငံမွာ အင္မတန္နာမည္ၾကီးတဲ့ တန္ဘိုးၾကီးတဲ့ ေဆးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္တယ္။ သူတို႔ကို ေမးၾကည့္တယ္။ ဒီပစၥည္းေတြက ဘယ္ကရသလဲ၊ ရြာအနီးအနားမွာ သူဖာသာ သဘာ၀နဲ႔ တအားေပါက္တာဘဲ..တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ရြာကိုသြားျပီးေတာ့ ရြာသားေတြနဲ႔ ဘုရားရွိခိုးတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံတယ္။ သူတို႔နဲ႔ မိတ္သဟာရဖြဲ႔တယ္။ သူတို႔ကိုလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေရာ အားလံုး လမ္းျပေပးပါတယ္။ ခုန ေျပာတဲ့ အသီးကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ေဖာ္ထုတ္ျပီးေတာ့ အေျခာက္ျပဳလုပ္တယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံအထိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်တယ္။ ဒီကေန႔ အထိ၊ အင္မတန္နာမည္ၾကီးတဲ့ တရုပ္ဘယေဆးမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ . ဒီလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ရတာ ပိုက္ဆံမရဘူးလား..ဆိုေတာ့ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဘုရားသခင္ကို ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ဒီေလာက္နဲ႔မျဖစ္ေသးဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားရဲ့ ဘုန္းေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ နာမေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျမင္တာနဲ႔တျပိဳင္ထဲ မယံုၾကည္ေသာသူမ်ား ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္လာေအာင္၊ ယံုၾကည္သူမ်ားျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားရလာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္လွဴခ်င္ပါတယ္ ....လို႔ ကိုယ္ေတာ္၊ အဲဒီေလာက္အထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ခ်ီးေျမွာက္ပါ။ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးမွန္သမွ်လည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားရဲ့ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ပါ၀င္မဲ့ေငြေၾကးပဲလို႔ .. လင္မယား(၂)ေယာက္စလံုး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။ အဲဒီလို ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ထုတ္တယ္။ အဲဒီေဒသမွာလည္း တိုးတက္လာတယ္။ ဖြံ႔ျဖိဳးလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေငြေၾကး ေျမာက္မ်ားစြာရလာပါတယ္။ . . . ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ရလာတဲ့ ေငြေၾကးထဲမွာ မိမိ မိသားစူရဲ့ စား၀တ္ေနေရး ေနထိုင္ေရးအတြက္ေလာက္ပဲ ယူျပီး၊ က်န္တဲ့ေငြကို အဲဒီေဒသမွာပဲ ျပန္လည္ပါ၀င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္က တာခ်ီလိတ္မွာ ကြွ်န္ေတာ့္ရဲ့ အိမ္မေဆာက္ေသးပါဘူး။ တာခ်ီလိတ္ ဘုရားေက်ာင္း လိုတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္ေနရင္းနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကး မွန္သမွ်ကို ပံုေအာျပီးေတာ့မွ တာခ်ီလိတ္ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ ကြ်န္ေတာ္မေဆာက္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္အရင္ဆံုး ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားမွာ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ဆင္းရဲလဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ အိမ္ေတာ္ဟာ စုတ္ျပက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြကို ဘုရားသခင္က ဆင္းရဲခိုင္းတာ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြကို ဘုရားသခင္က ဒုကၡေရာက္ခိုင္းတာ ..တဲ့။ ဟဂၢဲ က်မ္းမွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ (ဟဂၢဲ ၁း၆ သင္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ မ်ိဳးေစ့ ကိုႀကဲေသာ္လည္း အသီးအႏွံနည္းပါးရ၏။ စားရေသာ္လည္း ဝစြာမစားရၾက။ ေသာက္ရေသာ္လည္း ဝစြာမေသာက္ ရၾက။ အဝတ္ကို ဝတ္ရေသာ္လည္း ေႏြးစြာမဝတ္ရၾက။ အလုပ္လုုပ္၍ အခကိုခံရေသာ္လည္း မလံုေသာအိတ္ထဲမွာ သိုထားရ၏။ You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it.” Haggai 1:6 မုရန္) ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္ကိုကို ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ အင္မတန္ခြန္အားရတယ္။ ဟာ.. ဒါဆိုရင္မျဖစ္ဘူး။ ဒီေန႔ တာခ်ီလိတ္ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရားရဲ့အိမ္ေတာ္ဟာ ပ်ိဳပ်က္ေနတယ္။ အက္ေနျပီး၊ ကြဲေနျပီး၊ မိုးရြာရင္ ေရေတြ၀င္ျပီး ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူေတြက အိမ္မွာ ပန္ကာနဲ႔ ဇိမ္နဲ႔ အားလံုးရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္မိတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္က ေကာင္းျပီ၊ တာခ်ီလိတ္ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ယူမယ္ ဆိုျပီး ရွိရွိသမွ်ေငြနဲ႔ အဲဒီဘုရားေက်ာင္းကို ေဆာက္တယ္။ ေဆာက္လိုက္တဲ့အခါ ဘုရားရလည္း အံ့ၾသစရာထပ္ျပီး လမ္းဖြင့္ေပးတယ္။ .. . . မစၥတာခြ်န္း ကြ်န္ေတာ္ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ မစၥတာခြ်န္းနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာခြ်န္းက သူ႔ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ကူညီ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လူ (၄ေယာက္) လာေခၚပါတယ္။ (၄)ေယာက္လာေခၚတဲ့အခါ (၄)ေယာက္စလံုး လူငယ္ေတြပါပဲ။ အားလံုး သူ႔ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အျမဲတမ္း ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မွာ သြန္သင္တဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္လိုက္ေလွ်ာက္တယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ထဲမွာ သူ႔တပါးဆီမွာ အလုပ္လုပ္ရင္၊ ေသးငယ္တဲ့အမႈအရာကေန သစၥာရွိရမယ္။ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ငန္းရွင္အေပၚမွာ သစၥာရွိရမယ္ ..ဆိုတဲ့အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ရဲ့လုပ္ငန္း မွန္သမွ်ကို သစၥာရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သူခိုင္းသမွ် လုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ တေသြမတိမ္း ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္တယ္။ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ . အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ သူ႔ရဲ့ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမွ စ၍ သူ႔ရဲ့ နယ္စပ္ေဒသ သစ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ျပီး ေဆာင္ရြက္တယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အျခား၊ အျခားေသာလူဆိုရင္ေတာ့ သူကလခနဲ႔ ေပးပါတယ္။ အလုပ္စ၀င္တုန္းက ကြ်န္ေတာ့ကို ေမးပါတယ္။ လခ ဘယ္ေလာက္ယူမလဲ..တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ေျပာတယ္။ ဆရာ ..ကြ်န္ေတာ္ကို သံုးၾကည့္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ လခေတာ့ မေျပာပါရေစနဲ႔..။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အေျချပဳျပီးေတာ့ ဆရာ့အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့ကို ေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္ေက်နပ္ပါတယ္..လို႔ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေဆာင္သမွ် လုပ္ငန္းအေပၚမွာ သူကျမင္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အျမဲတမ္း ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို အလုပ္ျပင္ဆင္ေပးတာလဲ ကိုယ္ေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ နာမေတာ္ ထင္ရွားႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြ်န္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကိုလည္း ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါလို႔ ..ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းတယ္။ သူခိုင္းသမွ်လုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ၊ အျခားႏိုင္ငံမွာပါ အားလံုး တေသြမတိမ္း ကြ်န္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ သစၥာရွိစြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ လခနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ Partner တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို ရွယ္ယာ Share ခြဲေပးမယ္။ Profit-Sharing တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးက အေဆာက္အဦလုပ္ငန္း Construction ငါးခုေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကစျပီးေတာ့ သူ ကြ်န္ေတာ့ကို Profit Sharing အေနနဲ႔ ထြက္လာသမွ် အျမက္အေပၚမွာ ကုန္ၾကမ္းအေပၚမွာပါ သူ ကြ်န္ေတာ့ကို အျမက္အစြန္းေပးတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ ပိုက္ဆံၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ရလာပါတယ္။ ခ်မ္းလဲခ်မ္းသာလာပါတယ္။ . အဲဒီ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားသခင္ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားသခင္ရဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့အခါ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔၊ မကပါဘူး။ ဆယ္ဖို႔ ဘယ္ႏွစ္ဖို႔မွန္းရယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မမွတ္မိပါဘူး။ တစ္နွစ္၊ တစ္ႏွစ္မွာ သန္းေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားသခင္ရဲ့လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္လုပ္ငန္းကို အဲဒီလို ပါ၀င္ေလေလ၊ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးေလေလ ပဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေတြ႔ခံစားရပါတယ္။ . . . ေမဖလာ၀ါးထရိတ္ဒင္း မစၥတာခြ်န္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္က လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလး..ငါး..ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ အတူတူ လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထူေထာင္ဖုိ႔ ဘုရားရွင္ ကြ်န္ေတာ့္ိကု ေဖၚျပပါတယ္။ မိမိရဲ့လူမ်ိဳး၊ မိမိရဲ့ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေဖၚျပပါတယ္။ ဖြင့္လစ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္ညီရွိတယ္။ ညီႏွစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ ဦးမိုးဇက္ကေတာ့ ပထမပိုင္းေတြ႔လိုက္တယ္။ ခဏေလး အိမ္ျပန္သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္အိမ္ျပန္သြားသလဲ ဆိုေတာ့ က်ိဳင္းတံုးမွာ သြားဆုေတာင္းေနတာ၊ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းျပီး အေျဖရတဲ့အခါ သူကျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ လုပ္ငန္းမွာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ . ေဒၚခင္သန္းေထြးကေတာ့ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္ေတာ့ ပါးမွာ သနပ္ခါးေလးနဲ႔ လခ (၁၅၀၀ိ/) နဲ႔ စခန္႔ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - in 1989 exchange US$1.00=kyat 30). အင္မတန္မွ သစၥာရွိပါတယ္။ ဒီလိုသစၥာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘုရားသခင္ အျမဲတမ္းခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ စျပီးေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ Trading လုပ္ငန္းေတြ၊ သြင္းကုန္၊ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းေတြ စတင္ျပီး လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ေမဖလား၀ါး Trading လုပ္ကိုင္ေနရင္း ဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ပါဆိုတဲ့ ေဖၚျပခ်က္ကို ရပါတယ္။ ရတဲ့အခါမွာလည္း ဘုရားရားရွင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္..ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ ဂတိေတာ္ရွိပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္သူဟာ ထိပ္ကပဲ ေနရမွာပဲ။ သူမ်ားထက္ကို သာကိုသာရမွာပဲ။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆက္ျပီး တိုး၍ ေကာင္းၾကီးေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဘဏ္ေတြ ဖြင့္တယ္။ ဖြင့္တဲ့အခါမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈ အျပည့္အ၀ ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း ဘဏ္ခြဲ(၁၁)ခု ဖြင့္ထားျပီးေတာ့ ျပည္ပ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဘဏ္ခြဲ(၅)ခု အထိ ဖြင့္ျပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ATM စက္ေတြ၊ ဒီစက္ေတြဟာ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ ရင္းႏွီးမတည္မႈေငြဟာလည္း ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီျပီးေတာ့ ရင္းႏွီးရတယ္။ ဒါေတြဟာ လက္ထဲမွာ ေငြအဆင္သင့္ရွိလုိ႔ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Project က်ပ္သန္းေပါင္း (၇)ေထာင္ ကုန္မယ္။ ကိုယ္ေတာ္ .. ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိလွ်င္ လုပ္မယ္လို႔ ဆက္ကပ္ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္ဆီက တိတိက်က်နဲ႔ ေဖၚျပခ်က္ရျပီးမွ ဒီ Project ကိုလုပ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကို ကြ်န္ေတာ္ရပါတယ္။ . . ဘုရားရွင္ထံဆုေတာင္းျပီးခြင့္ေတာင္း ယခု ဖတ္ရႈေနတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း အလားတူပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ ဘာကို တိုက္တြန္းခ်င္သလဲ ..ဆိုေတာ့၊ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္ဆီက တိက်တဲ့ အေျဖရရင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳတဲ့အလုပ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္သာလုပ္ပါ။ မေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ပါတာကိုး၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုပဲ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ကိုယ္ကြ်မ္းက်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ..ကိုယ္ေတာ္... ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား၊ စၾကၤာ၀ဌာကို ဖန္ဆင္းတဲ့ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္တဲ့အရာ တစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အရာခပ္သိမ္းကို တပ္ႏိုင္တဲ့ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္က ဦးစီး၊ဦးေဆာင္ လုပ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္က တံဆာပလာအျဖစ္ပဲ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးပါ...လို႔ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ထားတဲ့အတိုင္း အံ့ၾသဘြယ္ေအာင္ျမင္မႈကို ဘုရားေပးပါတယ္။ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ေငြ သန္းေပါင္းကိုးေထာင္နဲ႔ တစ္ေသာင္းနီးပါးေလာက္ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့အေျခအေနထိ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ . သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ပါတယ္။ ေရႊကလည္း ဘုရားသခင္ပိုင္တာပဲ။ ေငြကလည္း ဘုရားသခင္ပိုင္တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ဆီ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ရင္ ဘုရားရွင္က ေကာင္းၾကီးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ရံုလုပ္ငန္းလည္း အလားတူပဲ အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားရွင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတာ္... ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္တာကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အားေပးျပီး ကုန္ၾကမ္းကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔တာကို အားမေပးေတာ့ပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ငန္းပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးနဲ႔၊ ျပည္သူလူထု ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လမ္းညႊန္ေပးလိုက္တဲ့အခါ .. ကိုယ္ေတာ္.. သစ္လံုးထုတ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အရင့္ အရင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းဆီက သစ္လံုး ၀ယ္ျပီးထုတ္၊ ထုတ္သြားျပီးေရာင္းရင္ အျမက္ရတယ္။ ကိုယ္ေတာ္...အခု မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ. ..စက္ရံုေထာင္ဖို႔ လိုေနျပီ။ . . . အထပ္သားစက္ရံုရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အထပ္သားစက္ရံုတို႔၊ ေဖၚမီကာစက္ရံုတို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ စက္ရံုနဲ႔ စက္ေတြအတြက္ ေဒၚလာဆယ္သန္း၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ေထာက္ထပ္ ဆယ္သန္း၊ အားလံုး သန္း၂၀ေလာက္ ရင္းႏွီးရမယ္။ ဒီအရင္းအႏွီးနဲ႔ ဒီစက္ရံုေထာင္ေတာ့မယ္၊ ကိုယ္ေတာ္ ..ေကာင္းတဲ့ Investor တစ္ေယာက္ေလာက္ ပို႔ေပးပါ...လို႔ ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားသခင္က တကယ္အံ့ၾသဖြယ္ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ အေျခခ်တဲ့ မစၥတာခ်င္စုကို ဘုရားသခင္က ရန္ကုန္ခရီး ပို႔ေပးပါတယ္။ မစၥတာခ်င္စုဟာ ေလဆိပ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔ တစ္ခါထဲ ကြ်န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ျမင္တာနဲ႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္က "..မဟုတ္ပါဘူး။ နဲနဲ .ေလ့လာပါဦး.." အဲဒီညမွာပဲ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ကို လက္ခံပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ခ်က္ျခင္းဆံုးျဖက္လိုက္မယ္..တဲ့။ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ..စက္ရံုလုပ္မယ္ဆိုရင္..ကြ်န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔လုပ္မယ္။ ....ဘုရားသခင္တန္ခိုးေတာ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသလဲ...ဆိုေတာ့ ..လူ႔အေနနဲ႔စဥ္းစားရင္ ႏိုင္ငံျခား Investor ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ တစ္ေယာက္ကို ေခၚရင္ စာေရးျပီး ရွင္းျပရမယ္။ အမ်ိဳးစံု လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါေတာင္မွ သူတို႔က စဥ္းစားဦးမွာ..။ . ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ Investor က်ေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ေလဆိပ္မွာ စေတြ႔ျပီး ကြ်န္ေတာ့ကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔ တျပိဳင္ထဲ သူကေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အလုပ္အတူတူလုပ္မယ္။ ဒါက ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္လို႔လား...မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အရည္အခ်င္းရွိလုိ႔လား ...မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဘုရား၊ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးဟာ သူ႔ကို တို႔ထိလိုက္တဲ့အခါ သူမခံႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကုန္မွာလဲ ...တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ပါရေစ..တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ရွင္းျပတယ္။ အထပ္သားစက္ရံုတစ္ခု လုပ္ၾကရေအာင္။ ဟာ.. ဒါဆိုရင္ ဟုတ္ျပီ...တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီ။ စက္ကို ကြ်န္ေတာ္ျပန္သြားျပီး ၀ယ္မယ္တဲ့။ ဘာမွ သေဘာတူညီခ်က္ Agrement မထိုးဘူး။ အဲဒီလို ေျပာျပီးေတာ့ ဒီမွာ ၂ရက္ - ၃ရက္ေလာက္ ေနျပီးတဲ့အခါ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ျပန္ျပီး ခ်က္ခ်င္း အထပ္သားစက္ရံုအတြက္ စက္ေတြ၀ယ္ျပီး ဟုိကေန ပို႔ေတာ့မယ္လုပ္ေတာ့ ..ကြ်န္ေတာ္တဲ့။က ေနပါဦး၊ ဒီမွာက ေလွ်ာက္လႊာေတြေတာင္ မတင္ရေသးဘူး။ မပို႔ပါနဲ႔အံုး..လို႔ .. အဲဒီေလာက္အထိ တားယူရတယ္။ . . သစၥာရွိေသာဘုရား ဒါ ကြ်န္ေတာ္၊ ဘာဆိုလိုခ်င္သလဲ..ဆိုေတာ့၊ ဘုရားသခင္ဟာ အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရား၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု လုပ္တဲ့အခါ မိမိအမူအရာကို ထာ၀ရဘုရား၌ အပ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ စီရင္ေပးမယ္...ဆိုတဲ့ ဘုရားဂတိေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ကြက္ဘူး။ ပ်က္ကြက္တာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ။ သစၥာမရွိတာ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ။ ဘုရားသခင္ကေတာ့ အျမဲတမ္း သစၥာရွိတယ္။ အျမဲတမ္း ဂတိတည္တယ္။ အခုနက ေျပာတဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္က သစၥာရွိတယ္။ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀နဲ႔ စပ္ဆိုင္တဲ့ ဂတိေတာ္ကို ေပးတဲ့ဘုရား။ အဲဒီ ဂတိေတာ္ကို ေပးတဲ့ဘုရားသခင္ကို ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးဘူး။ ယခု ဖတ္ရႈေနတဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လည္း ရွိမွာပဲ။ အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့လူလည္း ရွိမွာပဲ။ အခ်ိန္ေနာက္မက်ေသးဘူး။ ယခုအခ်ိန္ဟာ တကယ္ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ . . . . အိမ္ယာစီမံကိန္း မစၥတာခ်င္စုဟာ (၇၄)ႏွစ္ ရွိျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စက္ရံုလုပ္တဲ့အခါ သူဘာေျပာသလဲ ဆိုေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ အနည္းဆံုး အႏွစ္(၆၀) ေတာင္းေပးပါ ..တဲ့။ သူက (၇၄)ႏွစ္ရွိျပီေနာ္.. အႏွစ္(၆၀)ေတာင္းခိုင္းတယ္။ တကယ့္ကို စိတ္အားၾကီးပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ သူနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ခဏခဏ ေရာက္သြားတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရာက္တဲ့အခါ သူလုပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ေတာ္ေတာ့ကို ၾကီးက်ယ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အိမ္ယာစီမံကိန္းေတြ လုပ္ဖို႔ တကယ္အင္မတန္ လိုအပ္ပါသလား။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေနျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံလည္း တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနျပီလုိ႔ .. ကြ်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့အခါမွာ ဘုရားရွင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ . ကိုယ္ေတာ္.... ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လူၾကီးေတြ ေကာင္းၾကီးေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း ေကာင္းၾကီးေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ယာစီမံကိန္း လုပ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုေဆာက္မလဲ။ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ၊ လမ္းျပေပးပါလို႔... ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားကလည္း ေကာင္းၾကီးေပးလွ်က္ လမ္းျပပါတယ္။ အိမ္ယာစီမံကိန္း တစ္ခုျပီးတစ္ခု၊ ကြ်န္ေတာ္ေဆာင္ရြက္တာ၊ ေဆာင္ရြက္သမွ် အိမ္ယာစီမံကိန္းေတြ အားလံုး၊ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ အိမ္ယာစီမံကိန္းမွာ အိမ္ေတြ ေရာင္းေတာ့မယ္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ႏွစ္ပတ္အေတာအတြင္း အားလံုးကုန္သြားတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္သူလုပ္ေပးလို႔လဲ... ဘုရား..ပါ၀င္လုိ႔ ဘုရားရွင္လုပ္ေပးလို႔ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ . အဲဒါနဲ႔... အဲဒီ မစၥတာခ်င္စုနဲ႔ လုပ္ငန္းအတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို မၾကာခဏ သြားရပါတယ္။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတက္တယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းမွာ သက္ေသခံၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း တက္ျပီးေတာ့ သက္ေသခံတာပဲ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့ကို ဘယ္လုိ၊ ဘယ္လို ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔ အထိတိုင္ေအာင္း ဘယ္ေလာက္ထိ တန္ခိုးၾကီးတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံတယ္။ . . . မစၥတာခ်င္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရင္ရွာ ေနာက္က်ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္လဲ တက္ျပီး သက္ေသခံတယ္။ သူက သက္ေသခံတဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ့အသက္တာကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေကာင္းၾကီးေပးလို႔ တိုင္၀မ္ႏိုင္ငံကေန ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေရာက္လာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်မ္းသာျပီးေတာ့ ဒီေန႔ တိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအဆင့္ထိ ခ်မ္းသာတဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံတယ္။ ကြွန္ေတာ္ ၾကားေတာ့ သိပ္အားက်သြားတာပဲ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီေလာက္ေတာင္ ခ်မ္းသာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘုရားသခင္ နာမေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ ၀ါၾကြားဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား၊ ၾကြယ္၀တဲ့ဘုရား၊ ဂတိတည္တဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ အသက္တာအားျဖင့္ သက္ေသထူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ့ကို ပိုမိုအားကိုးခ်င္လာေအာင္ ယံုၾကည္ျခင္း ပိုမိုတိုးပြားေအာင္၊ မယံုၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမင္တဲ့အခါ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရွိျပီး ယံုၾကည္လက္ခံဖို႔ရန္ ကြ်န္ေတာ္ကိုလည္း ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳပါလို႔... အဲဒီကတည္းက အဲဒီဘုရားေက်ာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္စျပီး ဆုေတာင္းတယ္။ . အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ား ဒီေလာက္ခ်မ္းသာတယ္ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လဲ၊ ဘယ္လိုခ်မ္းသာလာသလဲ...နည္းနည္းအေသးစိတ္ ေျပာျပပါဦးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမးေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ့ကို ေျပာျပတယ္။ တိုင္၀မ္မွာ သူ၊ ေန႔တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းတက္တယ္။ ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္တယ္။ သင္းအုပ္ဆရာေတြ၊ တရားေဟာဆရာေတြလည္း ေဟာၾကားပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ေရွးဦးစြာရွာပါ။ က်န္တဲ့အရာေပးမဲ့အေၾကာင္း ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ရင္ေတာ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရမဲ့အေၾကာင္း ၾကားတဲ့အခါမွာ သူ႔မိန္းမနဲ႔တိုင္ပင္တယ္။ ငါတို႔ေတာ့ ဆုေတာင္းဖို႔ လိုေနျပီ၊ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ငါတို႔ကို တစ္ခုခု စီစဥ္ေပးမွာပဲ ဆိုျပီး လင္မယား၂ေယာက္စလံုး သားသမီးေတြနဲ႔ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းတဲ့အခါ တစ္ေန႔ၾကေတာ့ ဘုရားသခင္ သူ႔ကို ဘာေဖၚျပသလဲ ဆိုေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို သြားပါ။ အဲဒီလိုပဲ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို သြားခိုင္းတာ သူစဥ္းစားတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ မုန္တိုင္းလဲရွိတယ္။ စီးပြားေရးလည္း မေကာင္းဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီေနရာသြားရင္ ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားသခင္ေဖၚျပတဲ့အတုိင္း သူ႔အမ်ိဳးသမီးနဲ႔အတူ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းျပီးေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို သြားတယ္။ ေရာက္သြားတဲ့အခါ ေနရာအႏွံအျပားမွာ အလုပ္လိုက္ရွာတယ္။ အဲဒီလုိ အလုပ္လိုက္ရွာရင္း တစ္ေန႔က်ေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ အုန္းပင္ေတြ အမ်ားၾကီး သူျမင္တယ္။ ျမင္တဲ့အခါ အဲဒီမွာ အုန္းသီးေစ်း သူေမးၾကည့္တဲ့အခါ တစ္လံုးကို ၂ပီဆို (US$ 5 cent = 2 peso) ေလာက္ေပးရတယ္။ အေကာင္းဆံုးဆို တစ္လံုးကို ၃ပီဆို သာမန္အားျဖင့္ အမ်ားၾကီးယူရင္ေတာ့ တစ္လံုးကို (၁)ပီဆိုနဲ႔ေတာင္ ရတယ္။ . အဲဒီ အုန္းံုသီးေတြကို သူျမင္တဲ့အခါ သူက .. ကိုယ္ေတာ္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကြွန္ေတာ့ကို ဒီကိုပို႔ေဆာင္တာ ဒီအုန္းသီးအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ခ်မ္းသာမွာပဲ လို႔ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ အုန္းသီးပင္ အင္မတန္ေပါမ်ားပါတယ္။ သူက ဘုရားသခင္ သူ႔်ကို ေဖၚျပတဲ့အတုိင္း အဲဒီလိုပဲ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျပီး ဆုေတာင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆက္လက္လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ့အခါ ဂ်ပန္အုပ္စုနဲ႔ သြားေတြ႔တယ္။ . ဂ်ပန္အုပ္စုနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ မိတ္ဖြဲ႔တယ္။ ဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘာ..ညာနဲ႔။ ခင္ဗ်ားက ယံုၾကည္သူလား၊ ဂ်ပန္အုပ္စုကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ယံုၾကည္သူပဲ ဆိုျပီး မိတ္ဖြဲ႔လိုက္ၾကတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သိသြားၾကတယ္။ သိသြားတဲ့အခါ စကားေျပာရင္းနဲ႔ ဂ်ပန္အုပ္စုက လူေတြက ခင္ဗ်ားဒီမွာ ဘာအလုပ္လုပ္လဲ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ အလုပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္အုပ္စုက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကလာတာ စီးပြားလာရွာတာ၊ အုန္းရည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတင္ပို႔ရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လာတယ္..ခင္ဗ်ားစိတ္၀င္စားသလား..စိတ္၀င္စားရင္၊ ခင္ဗ်ားလုပ္ပါလား..ဆိုေတာ့ ."ကြ်န္ေတာ့မွာ အရင္းအႏွီးမရွိပါဘူး။ ဒီမွာ လုပ္ငန္းလာရွာတာပါ" လုိ႔ ေျပာေတာ့ ဂ်ပန္ေတြက မပူနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးမယ္။ ခင္ဗ်ား ဒီမွာ ဒိုင္ခံျပီးေတာ့ အုန္းရည္ကို အကုန္လံုးယူ၊ သေဘၤာနဲ႔ အစီးလိုက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ပို႔ပါ။ . ဘုရားသခင္ရဲ့ တန္ခိုးေတာ္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အၾကံအစည္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္ စီစဥ္ေပးတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္အထိ အံ့ၾသစရာေကာင္းသလဲ ဆိုေတာ့ ဘာမွမရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရာက္တဲ့အခါ၊ အဲဒီအုန္းရည္ကို ဂ်ပန္ပို႔ရင္းနဲ႔ ဒီေန႔ သန္းၾကြယ္၊ ကုေဋၾကြယ္ ဘီလွ်ံနာအထိ ခ်မ္းသာလာျပီး ေလယဥ္ (၇)စီး အထိ ပိုင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြွန္ေတာ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ မိသားစုနဲ႔ ဆက္ကပ္တဲ့အခါ ေလယာဥ္ ေတာင္ပိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆုေတာင္းျပီး တစ္ေန႔က်ရင္ ေလယာဥ္ကို ပိုင္ရမယ္ ..လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဆုေတာင္းတယ္။ . . ရန္ကုန္အဲယားေ၀း(စ္) YANGON AIRWAYS ွဆုေတာင္းျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တံုးက ကြ်န္ေတာ္ၾကိးစားၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မတန္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ၾကိဳးစားပါတယ္။ ေလယာဥ္၀ယ္ဖို႔ရယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းဖို႔ အစီအစဥ္ရယ္ ေတာ္ေတာ္ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္က ေစာင့္ပါ။ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာ မင္းလုပ္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူုး။ ေစာင့္ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း သည္းခံျပီးေတာ့ ေစာင့္ပါတယ္။ ဆက္လက္ဆုေတာင္းတယ္။ ဇြဲမေလွ်ာ့ပါဘူး။ ဆုေတာင္းတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ အာစီယံ၀င္လုိက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဖို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔က စျပီး ကြ်န္ေတာ္ YANGON ေလေၾကာင္းကို စတင္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးတာ ဘယ္ေလာက္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသလဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ မလုပ္ပါနဲ႔အံုး၊ ေစာပါေသးတယ္.. ယခုအခ်ိန္မွာ အံ၀င္ခြင္က်ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလေၾကာင္းရခဲ့တယ္။ . . ရန္ကုန္ကေန - မႏၱေလး၊ ပုဂံ၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ျမိတ္၊ ထား၀ယ္၊ တာခ်ီလိတ္ စသျဖင့္ လိုင္းမ်ားကို ေျပးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ယခင့္ ယခင္ ရင္းႏွီးျမွတ္နွံသူ (Investor) လုပ္တံုးကဆိုရင္ တစ္လမွာ ေဒၚလာ၃သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ရႈံးတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ သံုးသန္းေက်ာ္ရံႈးပါတယ္။ လူေတြက ကြ်န္ေတာ့ကို ရယ္ၾကတယ္။ ေက်ာ္၀င္းဆိုတဲ့လူက ဦးေႏွာက္မရွိဘူး၊ ဒီေလေၾကာင္း သူမ်ားလုပ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ၃သန္းေက်ာ္ေတာင္း ရံႈးေနတာ၊ သူကေတာ့ လုပ္ရဲတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ေျပာျပတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အတူ ပါရိွေနတယ္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို လုပ္ပါဆိုလို႔ ကြ်န္ေတာ္ေဆာင္ရြက္မွာပဲ။ ဒီလဟာ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုး ယူလိုက္တဲ့လပဲ။ ေဒၚလာ ၅သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ၀င္ေငြရွိတယ္။ အရံႈးက နည္းနည္းကေလးပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္ ဒါေတြ ဘာလို႔ ေျပာေနသလဲဆိုေတာ့ မိမိအသက္တာမွာ ငါၾကြား၀ါခ်င္လို႔လား၊ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ႏိုင္လုိ႔လား၊ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္အလကားလူပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အသံုးမက်ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့မွာ အရည္အခ်င္းမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့မွာ ၾကံစည္ႏိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုးကြယ္တဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ဘုရား၊ ကြ်န္ေတာ္လုပ္သမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မွန္သမွ် ဘုရားသခင္ ကို အပ္ႏွံတယ္။ ဘုရားသခင္ အလုပ္ဆို ကြ်န္ေတာ္လုပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္တယ္။ . ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စက္ရံုလုပ္ငန္း၊ အိမ္ယာစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ အျခာအျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ ရင္ႏွီးျမွတ္ႏွံထားတဲ့ လုပ္ငန္း၊ အခုဆိုရင္ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ လုပ္ထားတယ္။ ၀င္ေရာက္ရႈပ္ျပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္လာလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုတာ မရွိဘူး။ ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္ဘာျဖစ္လို႔ ေဖၚျပခ်င္သလဲ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီး၊ ဦးေဆာင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္က တံဆာပလာအျဖစ္သာ ပါ၀င္လုပ္သြားတဲ့အခါ လုပ္ငန္းအားလံုး ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူ၊ ခရစ္ယန္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြလည္း ရွိမွာပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လည္း ရွိမွာပဲ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္လဲ ရွိမွာပဲ၊ လယ္ယာလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္လဲ ရွိမွာပဲ။ စက္ရံုလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိမွာပဲ။ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း မိမိအမူအရာကို ထာ၀ရဘုရားထံ အပ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ စီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊ အပ္လိုက္ပါ။ အပ္လိုက္ရင္ ဘုရားသခင္ဟာ သူ ဂတိေတာ္အတိုင္း သင့္ကို ေကာင္းၾကီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္တာကို၀န္ထပ္ မထမ္းပါနဲ႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္ အျမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ . . . ျငိမ္သက္ျခင္းရွိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မိတ္ေဆြေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္း ဒီေလာက္ေတာင္ မ်ားေနတာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာေရာ၊ ျပည္တြင္းမွာေရာ၊ ဒီေလာက္ေတာင္ ေငြေရး၊ေၾကးေရးနဲ႔ ခင္ဗ်ားဦးေႏွာက္ ဘယ္လိုလုပ္သလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ သိပ္အိပ္လို႔ ေကာင္းတယ္။ (၉)နာရီခြဲမွ ႏိုးတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အိပ္မေပ်ာ္တာတို႔၊ စားမ၀င္တာတို႔ ၊ စိတ္ပူတာတို႔ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြ်န္ေတာ့္တို႔ရဲ့ အမူအရာကို ဘုရားသခင္နဲ႔ အပ္ပါ။ အင္မတန္ေပ့ါပါးတယ္။ ဒီကမၻာၾကီးဟာ အင္မတန္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။ . . . မျခားမလပ္ဆုေတာင္းပါ ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ့ဘုန္းစည္းစိမ္းနဲ႔တကြ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟားျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ လိုတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ။ သူ႔ရဲ့ ဂတိေတာ္အတိုင္း မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေနနဲ႔ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည့္အေၾကာင္း၊ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေကာင္းၾကီမခံစားရတာ၊ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို မရင္ဆိုင္ႏိုင္တာေတြဟာ မျခားမလပ္ ဆုမေတာင္းလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ပါတာပဲ။ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းရမယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတိုင္း ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုက္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္စရာ၊. အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သမၼာက်မ္းစာကို အစအဆံုး (၇)ၾကိမ္တိတိ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ျပီးပါျပီ၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ရင္ တသက္လံုး ဆင္းရဲရမယ္..လို႔ .. ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္က်မ္းပိုဒ္မွာမွ မေတြ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲျခင္းတလွည့္၊ ခ်မ္းသာျခင္းတလွည့္ေတာ့ ေပးမွာပဲလို႔ သုတၱံက်မ္းမွာ ပါပါတယ္။ ခရစ္ယန္ျဖစ္ရင္ ဆင္းရဲရမယ္။ ကုတ္ေျခာင္း၊ကုတ္ေျခာင္းနဲ႔ လြယ္အိတ္ကေလး တစ္လံုးလြယ္ျပီး ေနရာတကာ ေတာင္းစားရမယ္လို႔ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ . . . အပ္ႏွံပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေလာကမွာ ေနတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခါ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ၊ ဘုရားသခင္ကို အပ္ႏွံပါ။ ဘုရားသခင္အတူပါရွိရင္ မေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားသခင္ကို ေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ - ကြ်န္ေတာ္ သက္ေသခံတဲ့အခါ ဟိုႏိုင္ငံက ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဒီႏိုင္ငံက ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီလို သက္ေသမခံခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ --- ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား၊ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း ခ်မ္းသာရေသာ အခြင့္ကို ေပးပါ။ . ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနတဲ့သူကို ခ်မ္းသာေအာင္ မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ဘယ္လိုလုပ္ အသက္ရွငခံ္တဲ့ဘုရားျဖစ္မွာလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ တရားမွာလဲ၊ ႏိုင္ငံျခားကလူေတြကိုေတာ့ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးျပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြကိုေတာ့ ခ်မ္းသာခြင့္မေပးဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းေတာင္က လူေတြကိုေတာ့ ခ်မ္းသာခြင့္မေပးဘူး၊ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလူမ်ိဳးကို မခ်မ္းသာခိုင္းဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို ဒီအသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ရင္ေတာ့ တန္းတူရည္တူ၊ ခံစားခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးၾကီးတာကေတာ့ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားအတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း အျပည္နဲ႔ လက္ေတြ႔ တိက်စြာ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ . အဲဒီလို အသက္ရွင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္ရွင္တာဟာ အင္မတန္မွ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အသက္တာရရွိျပီး၊ စိတ္ရဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း နဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းၾကြယ္၀ျခင္း ကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀က်ရင္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ စိုးစံရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သက္ေသခံေ၀ငွပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူအေပါင္း ခႏၷာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ (၃)ပါးစလံုး ေကာင္းစားျပီး ဘုရားသခင္ရဲ့ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ တိုး၍ ပါ၀င္ႏိုင္ပါေစေသာ္။ အာမင္........ Rev. U Kyaw Win's Testimony (1997) . . . . က်မ္းပိုဒ္မ်ား ဘုရားသခင္ႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္၍ မိႆဟာယဖြဲ႔ေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပဳမွ ေကာင္းစားျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္တရားကုိ ခံယူ၍ စကားေတာ္ကုိ ႏွလုံး၌ သြင္းပါေလာ့၊ ေယာဘ ၂၂း ၂၁-၂၂ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ လမ္းခရီးေတာ္သို႔ လိုက္သြားသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ မိမိလက္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္၍ရေသာ အစာကုိစားရလိမ့္မည္။ မဂၤလာရွိ၍ ေကာင္းစား ရလိမ့္မည္။ ဆာလံ ၁၂၈ း ၁-၂ မတရားေသာသူတို႔၏ တိုက္တြန္းျခင္းသို႔ မလိုက္၊၊ လူဆိုးတို႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေန၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေသာသူတို႔၏ အစည္းအေဝး၌ မထိုင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ျမစ္နားမွာ စိုက္လ်က္ မိမိအခ်ိန္တန္မွ အသီးကိုသီး၍ အရြက္မၫိႈးႏြမ္းတတ္ေသာ အပင္ႏွင့္တူ၏၊၊ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္လိမ့္သတည္း၊၊ ဆာလံ ၁း ၁-၃ . . . မွတ္ခ်က္။ (မုရန္) ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း လူတိုင္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ US$ dollar a/c ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးပုဂၢလိကဘဏ္ (ေမဖလား၀ါးဘဏ္) ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ATM ပထမဆံုးစတင္ခဲ့ျပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဘဏ္ခြဲေပါင္း မ်ားစြာဖြင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပထမဆံုး ေလယာဥ္ပိုင္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ကမၻာစီးပြားကပ္ဆိုက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္၊ တိုင္းျပည္ကို ကမၻာႏွင့္အဆက္သြယ္ျဖက္ရန္ Isolation လမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာေငြကို တရား၀င္ အေကာင့္ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္ကို ေဒၚလာကိုင္ခြင့္ရပ္နားေစခဲ့သည္။ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ မိမိ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခိုင္းသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြာရန္ ဆုေတာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၃ပတ္အတြင္း အဓိကလုပ္ငန္းၾကီး၂ခု (ေမဖလား၀ါးဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း) ၂ခုကို ၀ယ္မည့္သူ ေပၚလာသျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အျပီးေရာင္းခ်ျပီး ျမန္မာျပည္မွာ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ရေသာ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ တိုင္၀မ္ႏွင့္ၾသစေၾတးလွ်ား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္ေရႊ႔သြားျပီး ဖိလစ္ပိုင္တြင္ က်မ္းစာေက်ာင္းမွာ Ph.D (Old Testaments) ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ C.I.S.T Christian Institute School of Theology က်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ တထူးသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ျမန္မာ၊ ဘန္ေကာက္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ တိုင္၀မ္၊ ၾသစေၾကးလွ်ားမ်ားတြင္ မစ္ရွင္ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲမ်ား က်င္ပလွ်က္ရွိသည္။ ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္စီးပြာအၾကံေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္၀မ္အစိုးရသစ္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ . ျမန္မာျပည္အစိုးရသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္၊ ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား တတပ္တစ္အား ပါ၀င္ႏိုင္ေရး စံနမူနာယူႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း ဘုရားေကာင္ၾကီးမဂၤလာႏွင့္ ဘုန္းေတာ္၊နာမေတာ္ထင္ရွားေစမည့္ အမႈေတာ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပါသည္။ . ၾကိးပြားျခင္းတရားေတာ္၊ သက္ေသခံခ်က္ Prosperity Gospel ျဖစ္ေပမဲ့၊ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း တာခ်ီလိတ္အသင္းေတာ္တြင္၂၀၁၅ ေဟာၾကားေဒသနာ https://www.youtube.com/watch?v=iOdglf68OgU မုရန္ ၁၆.ဇြန္.၂၀၁၇ (၁၉၉၇ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ပါသည္)။
.

View Rev. U Kyaw Win Sermon in Youtube (search word, Rev U Kyaw Win)

.
.
.

.