Monday, May 22, 2017

ဆရာပက္ထရစ္ေဂၿဗဲ သင္ဘယ္အထဲမွာပါေနၿပီလည္း? / ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအဓိပါယ္ ..


ဆရာပက္ထရစ္ေဂၿဗဲ သင္ဘယ္အထဲမွာပါေနၿပီလည္း? 
ကယ္တင္ျခင္းရျပီလား ေမးခြန္းထက္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ျပီလား လို႕ ေမးရပါမယ္။ ယံုၾကည္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ၀က္ကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္ျပီး အိမ္ေပၚတင္ထားေပမဲ့ အိမ္ေပၚမေနပဲ ညစ္ပတ္စြာေနျမဲေနတတ္ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီးကို ခဲနဲ႕ေပါက္စီရင္ခ်ိန္မွာ ေယရႈက မစီရင္၊ ေနာင္တရျပိး ဒုစရိုက္ကို ေနာက္မလုပ္နဲေတာ့..လို႕ ေျပာပါတယ္။ 
.
...ေယရႈကိုလဲ ယံုတယ္၊ ဒုစရိုက္ကိုလဲ ဆက္ကာ ဆက္ကာ လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစားစရာပါ။ သခင္ သခင္ လို႕ ေခၚေပမဲ့လဲ ..သင့္ကိုငါမသိ..လို႕ မျဖစ္ရေအာင္၊ ေနာင္တ ယူၾကပါ။ ၂တိ ၃း၁-၅ မွာေရးထားတဲ့ မသန္႕ရွင္းတဲ့ အက်င့္ေတြ၊ ဒုစရိုက္ေတြကို ေနာင္တရဖို႕၊ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ဖို႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ကို ဖိတ္ေခၚျပီး တိုက္လွန္ၾကရပါမယ္။ 
.
က်ေနာ္ေနတဲ့ ၁၄လမ္း၊ တိုက္၁၇ မွာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ရဲ့ ေအာက္မွာပဲ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ စကားကိုၾကားရပါတယ္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသက္၆၀နီးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိုဘိုင္းတာ၀ါတိုင္မ်ားစြာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံမွာ ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြလည္း နားေညာာင္းခံရပါတယ္။ 
Published on Apr 14, 2017
1 hr 20 min (Youtube) by Sia Sian 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ihb5tCrOTU
.
.
.
.////////////////////////
.ဆရာပက္ထရစ္ ေဂျဗဲ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအနက္ဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးကာလ
.ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးၿပီျဖစ္၍၊ ဤအနာဂတၱိက်မ္းစကားကိုၾကည့္ရွု ဘတ္ရြတ္နားေထာင္၍၊ ေရးထားသမၽွတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ ဤဗီဒီယိုကိုၾကည့္တ့ဲအခါက်မ္းစာအုပ္ႏွင့္ယာဥ္ၾကည့္ဖို႔ ေမတၱာႏွင့္ တိုက္တြန္းပါတယ္ မတ္ေဆြ သင္ေကာေနာက္ဆုံးကာလမွာအသင့္ျဖစ္ျပီးလား???
.
ဆရာပက္ထရစ္ ေဂျဗဲ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအနက္ဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးကာလ
က်မ္းစာထဲမ်ာေတာ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလကို ဘယ္လူမွ ဘယ္ေန႕လဲဆိုတာ မသိၾကလို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယရႈ သိပါတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၂ ကိုၾကည့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ကယ္တင္ျခင္းရျပီလား ...
ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ တံဆိပ္၇ၾကိမ္ ခပ္ျခင္း၊ တံပိုး၇ၾကိမ္ မႈတ္ျခင္း၊ ဖလား ၇ ၾကိမ္ ေလာင္းျခင္း အေၾကာင္းေတြကို ေလ့လာ၊ သက္ေသခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
၁။ ဗ်ာဒိတ္ ၈း၁ ပထမ တံဆိပ္ခပ္၊ ျမင္းျဖဴစီးတဲ့အေၾကာင္း (ေအဒီ၆၀၀)
ဗ်ာဒိတ္ ၇း၆ ပထမ တံပိုးမႈတ္၊ မီးေလာင္ျခင္း (ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ)
ဗ်ာဒိတ္ ၁၆း၁ ပထမ ဖလားေလာင္း၊ အနာစိမ္းေပါက္၊ ဒုကၡေရာဂါမ်ား...
.
.
၂။ ဒုတိယ တံဆိပ္ခပ္ျခင္း၊ တံပိုးမႈတ္ျခင္း နဲ႕ ဖလားေလာင္းျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အႏုျမဴဗံုးၾကဲခံရျပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးဆံုးသြားျခင္း။ 
.
.
၃။ တတိယ တံဆိပ္ခပ္ျခင္း၊ ၁၉၈၆ ရုရွားႏိုင္ငံမွာ ခ်ာႏိုဘိုင္းညဴကလီယာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ေပါက္ကြဲပ်က္စီးျခင္း၊ အေျမာက္အမ်ားေသေၾကၾကပါတယ္။ တံပိုးမႈတ္ျခင္း၊ ဖလားေလာင္းျခင္း ျပင္းထန္စြာခံစားရမႈမ်ားနဲ႕ တပံုစံတည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
.
.
၄။ စတၱဳထ တံဆိပ္ခပ္ျခင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ပင္နာတီ မီးေတာင္ၾကီးေပါက္ကြဲတဲ့အခါ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီး၊ ေနေလာင္ဒဏ္မ်ားစြာခံရျခင္းျဖစ္ရပါတယ္။ 
.
.
၅။ ပဥၥမ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း။ ပလႅင္ေအာက္မွာ အသတ္ခံရတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ့ အသံေတြ ၾကားရတယ္။ အနက္ဆံုးေသာတြင္းက ေရနံတြင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀-၉၁ မွာ အီရတ္သမတ ဆဒန္ဟူစိန္က ကူ၀ိတ္နိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္၊ ေရနံတြင္းေတြ ရယူတယ္၊ အေမရိကန္က ျပန္တိုက္ခိုက္တာ က်မ္းစာအတိုင္း ၅လၾကာတဲ့အခါ ကူ၀ိတ္ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ က်ိဳင္းေကာင္ နဲ႕ ကင္းမီးေကာက္ ထိုးသလိုနာၾကင္တယ္ဆိုတာ အခုေခတ္ေပၚလာတဲ့ ဟယ္လီေကာ္ပတာ နဲ႕ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
.
၆။ ဆဌမ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကေတာ့ ၂၀၁၄ ဧျပီလ ၁၅ ရက္မွာ လၾကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၁၂၆၀ ကို ေပါင္းၾကည့္ပါ။ ၂၀၁၆ မတ္လမွာတၾကိမ္၊ ဆက္တိုက္ ၅ၾကိမ္ .. သမိုင္းမွာ တခါမွ မျဖစ္ဖူးတဲ့ လၾကပ္ျခင္းေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ တခါမွ မျဖစ္ဖူးပါ။ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွာ အလံမဲ၊ ေခါင္းစြပ္မဲေတြနဲ႕ အိုင္အက္စ္ IS IS ဆိုသူမ်ား ေပၚလာျပီး ေခါင္းျဖတ္ၾကတယ္။ လယ္ပင္းျဖတ္ခံရတဲ့ ယံုၾကည္သူခရစ္ယန္ အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။ အသတ္ခံရသူမ်ားရဲ့ ၀ိညာဥ္ကို ျမင္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ ႏွစ္၁၀၀၀ ေနၾကရမဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၀က္ဆိုက္မွာၾကည့္ပါ။ ၅မိနစ္ တေယာက္ႏႈန္း အသတ္ခံေနရပါတယ္။ 
.
ပထမေပၚလာတဲ့ အယ္ကိုင္ဒါး ဆိုသူမ်ားက နဖူးမွတံဆိပ္ခပ္ျပီး ညာလက္မွာအမွတ္နဲ႕၊ အခု အိုင္အက္စ္ ေတြလဲ ဒီလိုအမွတ္အသားေတြနဲပါ။ ယူဖရီးျမစ္ရဲ့ အေရွ႕ဖက္ကမ္းမွာ က်မ္းစာထဲကအတိုင္း အိုင္အက္စ္ေတြ စခန္းခ်ျပီး၊ အီရက္၊ ဆီးရီးယားေတြမွာ လႈပ္ရွားၾကတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၆ၚ ၁၂-၁၆ ဖလားေလာင္းတဲ့အခါ က်မ္းစာအတိုင္း အိုင္အက္စ္ေတြက ေရကာတာၾကီးပိတ္ထားျပီး ေရမလာေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ထားၾကတယ္။ 
 .
အေမဂဒုန္စစ္ပြဲ ဆိုတဲ့ တတိယကမၻာစစ္ၾကီးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
.
၇။ သတၱမ တံဆိပ္ခပ္ျခင္း ၊ တံပိုးမႈတ္ျခင္း နဲ႕ ဖလားေလာင္းျခင္းေတြကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ 
.
မၾကာခင္မွာ ခ်ီေဆာင္ျခင္း Rapture ဆိုတာ လာေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁ မွာ နမိတ္အတိုင္း ျဖစ္လာပမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႕ ကမၻာၾကီးမွာ ပူျပင္းလာတယ္၊ ေရၾကီးလာတယ္။ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခ်ီေဆာင္ျခင္းနဲ႕ ေခၚထုတ္သြားမယ္။ ယံုၾကည္သူ အားလံုး ေဘးဒဏ္ၾကီးကလြတ္ၾကပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္ေနတဲ့လူေတြ အားလံုးက ေဘးဒဏ္ၾကီးမွာ က်န္ရစ္ျပီး ဒုကၡဆင္းရဲ၊ နာၾကင္၊ အံသြားၾကိတ္ ထာ၀ရခံစားရေတာ့မယ္။ ... သူတို႕အတြက္ အလြန္ပဲ ၀မ္းနဲစရာပါ... ေနာင္တရၾကပါ .. ပညာတ္မ်ားကိုလည္း က်င့္ၾကပါ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ရဲ့ အတူရွိျခင္းနဲ႕ ..ေနာင္တရၾကပါ။ 
.
သခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္ အေသခံျပီးေတာ့ အျပစ္က ကယ္တင္ျခင္းေပးခဲ့တာကို မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေနာင္တယူၾကပါ။ ျပင္ဆင္ၾကပါ ..လို႕ သက္ေသခံတိုက္တြန္းပါတယ္။ 
.
Published on Dec 17, 2016
1 hr, 23 min (youtube) by Sia Sian
https://www.youtube.com/watch?v=GUP_UfvWrp8
.
.
.////////////////////////
.
ဆရာပက္ထရစ္ ေဂၿဗဲ သခင္ခရစ္ေတာ္အေသြးေတာ္ ႏွင့္ 
ပဋိညာဥ္ေသတၱာအေၾကာင္း
Published on Nov 30, 2016
26 min (Youtube) by Sia Sian 
ဤဗီဒီယို သည္ ခရစ္ေတာ္အေသခံတ့ဲေနရာေအာက္တည့္တည့္ ကိုတူးေဖၚတ့ဲအခါ ပဋိညာဥ္ေသတၱာကိုထူးဆန္းစြာေတြ႔ရွိရတ့ဲ အေၾကာင္းပါ youtube မွာလဲၾကည့္ဖူးတ့ဲသူရွိမွာပါ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေပၚကအေသြးကို DNA စစ္လိုက္ေတာ့ ဘာအေျဖထြက္လာမလဲ??
https://www.youtube.com/watch?v=QVeKKl1LJgI

မစန္းေရႊ (သက္ေသခံျခင္း) - ငါသည္ အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏

အခုေခတ္မွာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ တရားမ်ား Prosperity Gospel ေခတ္စားၾကပါတယ္။ KFC Apple Alibaba သူေဌးၾကီးမ်ားအေၾကာင္းေျပာရင္ အားက်စရာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ အခုေခတ္ နာမည္ေက်ာ္ တီဗြီ ဓမၼဆရာမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ တဖက္ကလည္း ဆင္းရဲဒုကၡနဲ႕ သြားလာေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာလဲ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ၊ မာသာထရီစာ (အိႏၷိယ)၊ ဆရာယုဒသန္ (ျမန္မာ)၊ ဟတ္ဆင္ေတလာ (တရုပ္ျပည္) စသျဖင့္ပါ။ ဆင္းရဲဒုကၡ ေငြမရွိ၊ အနာေရာဂါခံစားခ်ိန္၊ အက်ဥ္းခ်ခံရခ်ိန္ စတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ဒုကၡဆင္းရဲၾကားထဲက ေယရႈနဲ႕အတူသြားလာျပီး ၀မ္းေျမာက္ေနသူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ သက္ေသခံျခင္း တခုပါ။
၂ေကာ၁၂း၁၀
သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခံရေသာအားနည္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေဝဒနာခံျခင္းတို႔ကို ငါႏွစ္သက္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။
////////////////////////////////
.
.မစန္းေရႊ (သက္ေသခံျခင္း)
မိဘနဲ႕ေနတုန္းကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေနခဲ့ရတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ျပီး ေယာကၤ်ားက အရက္ေသာက္ အရမ္းစိတ္ညစ္ရတယ္။ သူကြယ္လြန္သြားျပီး၊ ကြ်န္မ ၃၁ႏွစ္အရြယ္မွာ မုဆိုးမတစ္ဦး သားသမီး၄ေယာက္နဲ ခရစ္ယာန္အသက္တာ မသိတဲ့ မိန္းမ ကေန ခရစ္ေတာ္ေနာက္ လိုက္ေလွ်ာက္တဲ့ မိန္းမ ျဖစ္လာပါတယ္။ စာမဖတ္တတ္ေပမဲ့၊ ေလျဖတ္ေရာဂါက ေပ်ာက္ကင္းေစျပီး၊ ေယရႈဘုရားကို ကိုးကြယ္မယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေယရႈဘုရားကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ကိုးကြယ္တယ္။ ေဗဒင္လဲ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ ခ်ဲ ၂လံုးထီ၊ ၃လံုးထီ ေတြေပါက္လို႕ က်မကို လာကူညီတဲ့ေငြကို လက္မခံဘူး၊ ဒါေတြ ဘုရားမၾကိဳက္ဘူး လို႕ ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။ ေယရႈကို ရရွိျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အရမ္းစိတ္ခ်မ္းသာတယ္။
.
ဆရာထြန္း ..၀ိညာဥ္ဖခင္ပဲ၊ ေယရႈျပီးရင္ေတာ့ သူ႕ကိုပဲ အားကိုးတယ္။ ထမီ၊ အက်ီ ၤေတြ ေပးတယ္။ ဆရာထြန္း ကြ်န္မတို႕ဆီ လာတိုင္းလဲ မေပးပါဘူး။ မုဆိုးမ ျဖစ္စ ေလျဖတ္ျပီး ပိန္ပိန္မဲမဲ၊ လူရုပ္မရွိဘူး။ ဆရာထြန္း သိပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းသြားလဲ ငပိရည္နဲ႕ထမင္းခ်ိဳင့္ယူျပီး သြားခဲ့တယ္။ အခုဆို မိတ္ေဆြေတြက မစန္းေရႊ ၀ျဖိဳးေနပါလား လို႕ ေျပာၾကတယ္။
ေရႊရင္ေက်ာ္ဂိုဏ္းနဲ႕ ကြ်န္မအစ္ကိုအိမ္သြားလည္ျပီး ေနမေကာင္းတဲ့ အစ္ကိုကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ အပ်ိဳအရြယ္ တူမေလး သခ်ိ ၤဳင္းကုန္း ျဖတ္ျပီးျပန္လာတာ ဗိုက္နာတယ္ဆိုျပီး လူးလြန္႕ေနတယ္။ စာတန္၀င္လာတယ္ေပါ့။ သူတို႕ကေတာ့ သူရဲကိုက္တယ္လို႕ ေျပာၾကတယ္။ အိမ္ေပၚေရာက္လာတယ္။ ကြ်န္မ ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ရူပါရံုရလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါရေစ ေျပာေတာ့ တူမေလးမိဘေတြက နင္က ခရစ္ယန္ ဆိုျပီး လက္မခံပါဘူး။ တူမေလး ကြ်န္မရင္ခြင္ထဲေရာက္လာျပီး ကြ်န္မက ဆုေတာင္းတယ္။ ကုလားစကားလဲ မဟုတ္တဲ့ အျခားဘာသာစကားေတြ ကြ်န္မႏႈတ္က ထြက္လာတယ္။ ဘယ္လိုထြက္လာသလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္မ တူေလးက သူရဲ အေဒၚျဖစ္သူ ကြ်န္မဆီကူးသြားတယ္ဆိုျပီး ကြ်န္မကို လက္နဲ႕ရိုက္တယ္။ အသက္ရႈရပ္သြားတဲ့အထိ အရမ္းနာတယ္။ တတိယအခ်က္ရိုက္ဖို႕ သူ႕လက္ကို တေယာက္က ဆြဲထားသလိုခံရျပီး အေတာ္လန္႕သြားတယ္။ တူမေလးလဲ ပံုမွန္ျဖစ္သြားျပီး၊ အားလံုး အံ့ၾသၾကတယ္။ ေရႊရင္ေက်ာ္ဂိုဏ္း ဘက္က ကြ်န္မကို ေသေအာင္အထိ သခ်ိဳ ၤင္းမွာ စီရင္၊ အိမ္ေအာက္မွာ အရုပ္လုပ္ျပီး ျမဳတ္ထားတယ္။ ဒါေတြလဲ ကြ်န္မဂရုမစိုက္ေပမဲ့ အရုပ္လာျမွတ္တဲ့ည၂နာရီက အရမ္းစိတ္ေျခာက္ျခားေပမဲ၊ က်မ္းစာအုပ္ကို လွန္ထားလိုက္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။ မနက္ သမီးငယ္ အလုပ္ကျပန္လာေတာ့ ညက လွန္ထားတဲ့ က်မ္းစာကို ဖတ္ခိုင္းတယ္၊.. သမီးက ဖတ္ျပတာေတာ့ .. မစိုးရိမ္နဲ႕..တဲ့။ (စိတ္၀င္စားစရာမ်ား မစန္းေရႊ ကေျပာျပပါတယ္)။
.
အရင္တုန္းက အိမ္ယာမရွိ၊ ခဏခဏ အိမ္ေျပာင္းရတဲ့ဘ၀ကေန အခုဆို ကိုယ္ပိုင္အိမ္ျဖစ္လာတယ္။ သားသမီး၄ေယာက္၊ အားလံုးက ကြ်န္မ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသြားတာ၊ ဆုေတာင္းတာေတြ အားေပးၾကပါတယ္။ သမီးကလည္း ယံုၾကည္သူျဖစ္ေနျပီး ကြ်န္မ စာမတတ္လို႕ မဖတ္ႏိုင္ေပမဲ့ သမီးက က်မ္းစာအျမဲဖတ္ျပတယ္။ သားမက္ကလဲ အတူေနတယ္။ က်န္တဲ့ သားသမီးေတြလဲ တေန႕ေတာ့ အားလံုးယံုၾကည္သူျဖစ္ျပီး အိမ္မွာ တနဂၤေႏြ မိသားစု ၀တ္ျပဳပြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႕ ရူပါရံုရွိပါတယ္။ ဆရာထြန္းက မစန္းေရႊ၊ နင္တို႕တိုက္အိမ္ေဆာက္ရင္ ငါ့ကိုလဲ မေမ့နဲ႕ေနာ္..လို႕ေျပာတယ္။ ကြ်န္မတို႕ကို ေယရႈဘုရားက ေပးအုန္းမွာျဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲလို႕ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိတဲ့ဘ၀ ေရာက္ရင္ေတာင္ ေယရႈနဲ႕ေနရတာ အရမ္းစိတ္ခ်မ္းသာတယ္၊ ၀မ္းေျမာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယရႈဘုရားကို အျမဲ ကိုးကြယ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတလို႕ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားနဲ႕ ခက္ခဲစြာေနထိုင္စားေသာက္ေနသူ၊ ဓမၼဆရာမ်ား၊ ေယရႈကိုယံုၾကည္လာသူ အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။ မိမိတို႕ ရဲ့ အခ်ိန္၊ ေငြ ပံ့ပိုးမႈအနည္းငယ္က ဘုရားဘုန္းေတာ္ အလြန္ထင္ရွားေစပါတယ္။ ၀ိညာဥ္တခု ဟာ စၾကၤာ၀ျငာတခုအလား တန္ဖိုးၾကီးလွပါတယ္။ အခ်ိန္ေပး နားဆင္ၾကည့္ပါ။ မုရန္...။
.
.
36 Minutes (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=QIJuVEV6HH4
၂ေကာ၁၂း၁၀
သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခံရေသာအားနည္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေဝဒနာခံျခင္းတို႔ကို ငါႏွစ္သက္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။

ဆရာၾသဂတ္စတပ္ (GMYC) သက္ေသခံျခင္းနွင့္ တရားေဒသနာ ၂နာရီ


ဆရာၾသဂတ္စတပ္ (GMYC)
သက္ေသခံျခင္းနွင့္ တရားေဒသနာ ၂နာရီ
ျမန္မာျပည္က ႏွစ္ျခင္း သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကို အရမ္းသနားတယ္။ ထမင္းအိုးေလးကြဲသြားမွာ အရမ္းစိုးရိမ္ၾကတယ္။ ေျပာခ်င္တိုင္းမေျပာႏိုင္ဘူး။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမွ မေျပာရရင္ သင္းအုပ္လုပ္ရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ 
.
က်ေနာ္ကလဲ ႏွစ္ျခင္း Background ကပါ။ က်ေနာ့္အသင္းေတာ္လည္း ႏွစ္ျခင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ ေျပာစရာရွိရင္ ဆရာေဒးဗစ္လားလိုပဲ တည့္တည့္ပဲ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာေဒးဗစ္လားနဲ႕ ေပါင္းေနတာပါ။ 
.
ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ၅ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္တယ္။ ကိုဘုတ္ ..မင္း ဖိုက္ရမယ္ လို႕ ေျပာတယ္။ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ဒါနဲ႕ က်ေနာ္လည္း ေျပးျပီး စင္ကာပူေရာက္တယ္။ စင္ကာပူမွာ က်ေနာ္တို႕ ၇ေယာက္ ေရာက္လာျပီး က်ေနာ္ပဲ က်န္တယ္။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္သြားရင္ အသင္းေတာ္က Under Ground အစည္းအေ၀း လုပ္ၾကျပီ။ ဘုရားရဲ့အသင္းေတာ္ ..သူတို႕လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႕မရဘူး၊ က်ေနာ္လည္း လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႕မရဘူး၊ ဘုရားသခင္အသင္းေတာ္ ဘုရားအလိုေတာ္ပဲ ျဖစ္လာတယ္။
.
ဆရာေဒးဗစ္လားက ျကီးပြားေရး Prosperity တရားေတြေဟာတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ေဟာတယ္။ တျခားစီပဲ လို႕ေျပာစရာပဲ။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ တဖက္တည္း ၾကည့္လို႕မွမရတာ။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ခံစားရတာ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ ဒါလဲ ကိုယ္တုိင္ခံစားဖူးမွ သိမယ္။
.
က်ေနာ္တို႕ ၇ေယာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ႏွစ္က ျမန္မာျပည္ကထြက္လာတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဆို ျမန္မာျပည္ျပန္ျပိး ဂီတဓမၼတကၠသိုလ္ ဖြင့္မယ္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ ဆရာရွိန္း၊ ဆရာခင္ တို႕က အဂၤလိပ္စကားအရမ္းတတ္တယ္။ ထြက္လို႕မရပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘြဲ ့လဲမရ၊ ပညာလဲမတတ္၊ အဂၤလိပ္စကားလဲ တခါမွမေျပာဘူး၊ စင္ကာပူ ဆိုျပီး ရန္ကုန္က အရင္ထြက္လာရတယ္။ ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္ေတာ့ ..ကားနဲ႕ေခၚသြားတယ္။ ဟိုးအေ၀းၾကီး ကရင္ရြာေတြဆီ ေရာက္သြားတယ္။ သီခ်င္း ၂၅ပုဒ္ တခါတည္း ခ်ီးမြမ္းသီဆိုရတယ္။ အခက္ခဲအမ်ားျကီးပါပဲ။ ဟာ.. စင္ကာပူ ေရာက္ေတာ့၊ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေတြ ေရာက္ခဲ့ျပန္တယ္။ ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေတာင္ေပၚမွာ ကိုးရီးယားဆရာ ၁၆ေယာက္နဲ႕ ၇ရက္ တခါးပိတ္သင္တန္း သြားတက္ရတယ္။ စားစရိတ္ မရွိတဲ့လူေတြ ဆိုေတာ့ အခမဲ့ေၾကြးတဲ့ ေနရာ သင္တန္းတက္ရတယ္။ ကိုးရီးယား ဆရာၾကီးက မင္း ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး အခုလိုပဲ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ သီဆိုခ်ီးမြမ္းရမယ္ လို႕ ေျပာခဲ့တယ္။ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ..သင္းအုပ္လုပ္ဖို႕လဲ ဆႏၵမရွိ၊ စားေသာက္ဖို႕ ေငြလဲမရွိ၊ အလုပ္ကိုင္မရွိ ..ဘယ္လိုဗ်ာဒိတ္လဲမသိႏိုင္ဘူး။ အခု ၂၈ႏွစ္ ၾကာခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏို္င္ငံ အနွံ႕ ျမိဳ႕ရြာမ်ားစြာမွာ ၃ရက္၊ ၅ရက္ သင္တန္းမ်ားစြာ အဆက္မျပက္သြားေနရျပီ။ . .
.
ေဒါင္းမီးခြက္မွာ အခု ျမဴးဇစ္ (ဂီတ)၊ က်မ္းစာသင္တန္း ဖြင့္ေတာ့မယ္။ သင္တန္းသားေတြ တေယာထိုးတက္မယ္၊ ႏုတ္စ္ ဖတ္တတ္မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ႏွစ္က ထြက္လာတဲ့ ဆ၇ာဂ်က္ဖရီ .. တခါမွ ျမန္မာျပည္ျပန္မေရာက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ၇ ေယာက္လည္း ေဒါင္းမိးခြက္ (၁၉မိုင္) မွာ ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ၾကမယ္။ လာေ၇ာက္ သင္ၾကားေပးၾကမယ္။
.
https://www.youtube.com/watch?v=slUfiVjDOSc
Sayar Augustus | ခရစ္ယာန္အသက္တာ

မဥမၼာၾကည္ သက္ေသခံျခင္း (အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏)။


မဥမၼာၾကည္ သက္ေသခံျခင္း (အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏)။
မ်က္စိေရာဂါ ရွိပါတယ္။ ၄၅ရက္ မဟာစည္ ဗုဒၶဘာသာ တရားစခန္း၊ တရားထိုင္တဲ့အခါ၊ ၄၂ရက္ေျမာက္မွာ ေကာင္းကင္ေရာက္သြားသလိုျဖစ္သြားျပီး က်န္ေနတဲ့ ခႏၱာၾကီးက တန္ဖိုးမရွိ၊ ထင္းပံုလိုခ်ိဳးျပိး ပံုထားတာေတြ႕တယ္။ ေနာက္ ခႏၱာကိုယ္ ၀ိညာဥ္ျပန္ရတယ္။ ဒါကို ေျပာျပတဲ့အခါ တရားေအာင္ျပီ၊ လက္မွတ္ေပးတယ္၊ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ဖို႕ မိသားစုက အားေပးေပမဲ့ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ခံရဖို႕ ျဖစ္လာတယ္လို႕ ခံယူပါတယ္။ မ်က္စိေရာဂါကေတာ့ မသက္သာပါဘူး။
.
က်မေမာင္ေလးက အရမ္းဆိုးတယ္၊ ေသာက္စားျပီး က်မကို ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိတယ္။ အေမ့အိမ္မွာေနရင္း ေမာင္ေလးနဲ႕ထပ္မံ ရန္ျဖစ္ျပီး အိမ္ကထြက္သြားတယ္။ အိမ္မွာ ျပဳစုမဲ့လူမရွိေတာ့ အေမက အိမ္ေအာက္ထပ္ကို ငွားလိုက္တယ္။ ဆရာေဇာ္မင္းေအး တို႕အဖြဲ႕၊ ခရစ္ယန္အဖြဲ႕ တလ ၆ေထာင္နဲ႕ ငွာလိုက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ႏွစ္ကပါ။
.
အေဖဆံုးျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမတၱာငတ္ေနခ်ိန္၊ သူတို႕မိသားစုက ထမင္းအတူစား၊ ဟင္းခ်န္ထားပါတယ္။ တကယ္ခရစ္ေတာ္ရျပီးသူမ်ားက ေမတၱာျပႏိုင္ပါတယ္။ မိသားစု ထမင္းလက္ဆံုစားတဲ့ အရသာမရရွိခဲ့ဘူးပါ။ (မ်က္ရည္နဲ႕)၊ ေယာကၤ်ားေလးေတြ နဲ႕ မေနတတ္တဲ့အခါ သူတို႕ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆိုတဲ့အခ်ိန္ ေလွခါးအေပၚဆံုး ၃ထစ္မွာ ထိုင္ျပီး နားေထာင္ပါတယ္။ သိပ္ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ေယာကၤ်ားေလးေတြ မရွိခ်ိန္ အဲဒီမိသားစု သားအမိနဲ႕ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ပါတယ္။ စာအုပ္ငွားတယ္။ ေတာထဲမွာ ေတာင္သူအလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ေန႕၁၂နာရီ ကေန ၁နာရီ အနားေပးခ်ိန္ သီခ်င္းေလးေတြ ဖတ္ျပီး စကားေျပာသလို သီဆိုပါတယ္။ စိုးကိုဦး ၊ ဆရာေဇာ္မင္းေအး က်မထက္ အသက္ငယ္ၾကပါတယ္။
.
ညေန သူတို႕ျပန္လာတယ္၊ ဟံုးမ္ဆဲလ္ သြားရင္ က်မကို ေခၚတယ္။ ဟဲဟိုးနားက ပအို႕လူမ်ိဳးေတြဆီသြားရင္ လိုက္သြားတယ္။ အေမကလဲ ခြင့္ျပဳတယ္။ ေမာင္ႏွမေတြကလဲ မကန္႕ကြက္ဘူး။ ဘုရားကို ယံုၾကည္လာေပမဲ့ ႏွစ္ျခင္းမခံရဲပါဘူး။ အေမ မုဆိုးမကို သနားတယ္၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္မိတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေမက နင့္သေဘာ၊ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္တာပဲ..ငါ့သမီးဖာသာ ဆံုးျဖတ္ပါ..ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ျခင္းခံဖို႕ထိ မေျပာရဲေပမဲ့ ႏွစ္ျခင္းေပးမဲ့ ေန႕ရက္မွာ အေမကိုေျပာေတာ့..အေမက ေအး..ခံပါ၊ နင့္သေဘာပဲ ေျပာေတာ့ ႏွစ္ျခင္းခံလိုက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ျပီလို႕ သိခဲ့ရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုအသက္ရွင္မလဲ စိုးရိမ္လာမိပါတယ္။
.
ဆ၇ာေဇာ္မင္းဦး ၁၀ႏွစ္ငယ္ေပမဲ့ အမႈေဆာင္ျဖစ္တယ္။ တည္ျငိမ္တယ္။ ဘုရားသခင္က တမ္းပိုးတင္ေပးပါတယ္။ မိထၳီလာဖက္ လိုက္ခဲ့ုျပီး ဆရာေဇာ္မင္းေအး ရဲ့ ဆရာျဖစ္သူ၊ ႏိုင္ငံျခားမသြားခင္ တလေလာက္ ဆပ္ကပ္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚတယ္။ တလ ဆိုတာ ၃ႏွစ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ သားေလး ေကာင္းထက္စံ ဆိုတဲ့ ကေလးတေယာက္လည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ဟဲဟိုးကို ျပန္လာေတာ့ ေမာင္ေလးက အရက္ေသာက္ ႏွီပ္စက္ေတာ့ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႕ ျပန္လာခဲ့ရတယ္။ ထင္တဲ့အတိုင္း အရက္မူး ျပန္လာျပီး ဆဲဆို၊ ဆံပင္ဆြဲ၊ ရိုက္ႏွက္၊ လက္သီးနဲ႕ထိုး၊ ေျခေထာက္နဲ႕ကန္၊ စပါးအိတ္ေတြကို မီးရိႈ႕ျပီး အေသသတ္ဖို႕ ..ေနာက္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အနားက ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းမွာ ၃ရက္နားေနျပီးေတာ့ အေမအိမ္အနားက အိမ္တခုမွာ ငွားရမ္းေနထိုင္ေပမဲ့ ေမာင္ေလးကလဲ မူးျပီးေႏွာက္ရွက္ေတာ့ လယ္ေတာထဲ က်မတို႕ ထပ္ေျပာင္းသြားရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၆လ ကိုယ္၀န္နဲ႕ မိုးရြာခ်ိန္ မိုးလဲမလံု၊ ကိုယ္၀န္ကလဲ မလႈပ္မရွား ျဖစ္ေနေတာ့ ေမြးဖို႕ ဆရာမ သြားပင့္ေတာ့လဲ မလာႏိုင္၊ ေနာက္ ကေလးက သူ႕ဖာသာေမြးလာတယ္။ ဆရာမလဲေရာက္လာျပီး ကေလးက အထဲမွာပဲ ေသတာၾကာျပီလို႕ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်မကို အသက္ရွင္ေစပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။
.
ဆရာေဇာ္မင္းေအး ေအးကို အရမ္းသနားပါတယ္။ သူက အျမဲက်မ္းစာဖတ္ျပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနရွာပါတယ္။
.
ေနာက္ေတာ့ အေမနဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြက ေျမတကြက္ေပးျပီး၊ အိမ္ေဆာက္တယ္။ ဘုန္းၾကီး၂ပါးေခၚျပီး အိမ္သစ္တက္ဖို႕အစီအစဥ္ကုိ က်မလက္မခံပဲ ခရစ္ယန္ဆရာေတြနဲ႕ ဆက္ကပ္ခ်င္တယ္ ေျပာရတယ္။ ဘယ္လိုမွ မရေတာ့ အိမ္ကို မေနေတာ့ပါ။ အေမက တျခားမသြားဖို႕ ေျပာေပမဲ့ အေမတို႕ေပးတဲ့ အေမြ သိန္း၅၀၊ သိန္း၁၀၀၊ သိန္း၁ေထာင္လဲ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က ဒီထက္မက ေပးပါလိမ့္မယ္ လို႕ေျပာျပီး ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။
ယခုတိုင္ေအာင္ ဆရာေဇာ္မင္းေအးရဲ့ ဖခင္၊ ေလျဖတ္ေနသူကို ျပဳစုရင္း၊ သားတေယာက္နဲ႕ အမႈေဆာင္ ဆရာေဇာ္မင္းေအးနဲ႕အတူ မိသားစုဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕အတူ ေနထိုင္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။
.
https://www.youtube.com/watch?v=ozP8_AtiZrc
၃၆ မိနစ္ သက္ေသခံျခင္း
ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံသည့္ ၁၉၉၉ မွ ယခုတိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို အဆက္မျပက္ခံစားေနရျခင္းမွာ Something Wrong ? ...အလားတူ ဆရာမ်ား၊ ယံုၾကည္ဥူမ်ားစြာ (အလုပ္မလုပ္ႏိုင္၊ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အပ်င္းေရာဂါလား၊ အလုပ္ကိုင္ရွားပါးတာလားမသိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆို အမ်ားၾကီးပါပဲ)။
.
.
က်မ္းပိုဒ္...
၂ေကာ ၁၂။ ၁၀
သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခံရေသာအားနည္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေဝဒနာခံျခင္းတို႔ကို ငါႏွစ္သက္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အားနည္း ေသာအခါ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။

Sunday, May 7, 2017

ဖန္ဆင္းရွင္မရွိေသာ စၾကာဝဠာနွင့္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ေသာ ေယရွဳ စာအုပ္အေၾကာင္း၊

ပံု - ဆရာေဒးဗစ္လားနဲ႕စာေရးသူဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး...
FB နာမည္က Saw Ba Oo ပါ။ သူက ဖန္ဆင္းရွင္ကို သိေသာ္လည္း လက္မခံပဲ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိေသာ စၾကဝဠာ ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို သူထုတ္ခဲ့တယ္။ ေမတၱာနဲ႕ပဲ ဆုေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္။
.


ျမန္မာျပည္မွာ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္တဲ့လား
မ်ားမၾကာမွီက သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္စာအုပ္တစ္အုပ္ ယူလာပါတယ္။ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိေသာ စၾကာဝဠာနွင့္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ေသာ ေယရွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ထုတ္တာပါ။

စာအုပ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို တိုက္ခိုက္တာပါ။ ေရးတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ မသိေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းႀကီးနာမည္ခံထားပါတယ္။

အဲဒီစာအုပ္က အေရာင္းရဆုံးေျပာႀကလို႔ စာေပဝါသနာပါသူမို႔လွန္ေလ်ာႀကည္႔ပါတယ္။ ေျပာစရာနည္းနည္းရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ စာေရးသူဘယ္သူဆိုတာ မသိတဲ႔အတြက္ စာေရးသူရဲ႕ academic credibilty ကိုေထာက္ျပရတာ လြယ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးမထိခိုက္ဘဲ ေရးလို႔ရတာေပါ့။
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေဝဖန္တာက ေကာင္းတဲ့ အျပဳမူပါ။
ဘာသာတရားဆိုတာ အေဝဖန္ခံမွ ေကာင္းမွာ။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူက ခရစ္ယာန္ဆိုတာ အေတြးေခၚအယူအဆမွားျပီး ညာဏ္မမွီသူေတြက ကိုးကြယ္တဲ့ ပုံစံေရးလို႔ သူ႔စာအုပ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို သုံးသပ္တာပါ။
၁။ ပထမဆုံးအခ်က္ကေတာ့ literary comment ပါ။ ဗမာစကားဟာ အင္မတန္မွ ယဥ္ေက်းတဲ႔ ျပီးေတာ့ ေဝါဟာရႀကြယ္ဝတဲ႔ ဘာသာစကားပါ။ ဟင္ဒီ အဂၤလိပ္တို႔လို ယဥ္ေက်းတဲ႔ ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစာအုပ္ကိုေရးတဲ႔ စာေရးဆရာရဲ႕ စကားလုံးအသုံးအႏွဳံးေတြက ရိုင္းစိုင္းပါတယ္။ လင္တရူးတို႔ ႀကာကူလီတို႔ စတဲ႔စကားလုံးေတြ သုံးႏွဳံးထားသလို စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ျမန္မာစာေပရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကို ေမွးမွိန္ေစၿပီး ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ေဝါဟာရေတြေတြ႔ရပါတယ္။
၂။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ title ပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိေသာ စႀကာဝဠာနွင့္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ေသာ ေယရွဳလို႕သုံးထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔မွာသက္ေသျပရမယ့္ hypothesis နွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိဘူးဆိုတာရယ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ ဒုတိယတစ္ကေတာ့ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ႔ေသာေယရွဳျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္အခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ဖန္ဆင္းရွင္မဆိုဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကို argue လုပ္ဖို႔အတြက္ သူက science နဲ႔ philosophy ကိုသုံးရမွာျဖစ္သလို ဒုတိယတစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ေသာေယရွဳဆိုတဲ့ အဆိုကို သက္ေသျပဖို႔အတြက္ history ကိုသုံးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာဟာ အဲဒီအေႀကာင္းအရာေတြကို မေဆြးေႏြးဘဲ က်မ္းစာထဲက က်မ္းပိုက္အခ်ိဳ႕ကို out of context (ေနာက္ခံသမိုင္းကို ပယ္ထားျပီး) ေထာက္ျပတာေတြ႔ရတယ္။ ေခါင္းစဥ္လြဲေနတယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာပါ။
၃။ တတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ methodology ပါ။ အေတြးေခၚပညာရပ္မွာ propostion (အဆိုတစ္ခု) ကို သက္ေသျပဖို႔ သိပၸံပညာျဖင့္ သက္ေသျပနည္း ႏွစ္မ်ိဳးကို သုံးႀကပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးကို verification လို႔ေခၚပါတယ္။ မွန္ကန္ေႀကာင္း သက္ေသျပတာပါ။ ဒုတိယတစ္ခုကို falsification လုိ႔ေခၚပါတယ္။ မွားေႀကာင္းသက္ေသျပရတာပါ။ အဲဒီနည္းႏွစ္ခုကို strong rationalism လို႔ေခၚၿပီးေတာ့ သက္ေသျပတဲ႔အခါ sense data လို႔ေခၚတဲ႔ အာရုံငါးပါးကို အသုံးျပဳၿပီးသက္ေသျပနိုင္တဲ့နည္း (empericalism) ကိုအသုံးျပဳႀကပါတယ္။ ခရစ္ဘာသာကို ေဝဖန္တဲ႔ ဘာသာမဲ႔ atheist အမ်ားစုဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုေဝဖန္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ empericalim နဲ႔ တိုက္ခိုက္ျပီး ဘုရားရွိတယ္ဆိုတာကို verify လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အေတြးေခၚပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သိပၸံကို သိပၸံနဲ႔ ျပန္ေခ်ပတဲ႔အခါမွာ atheist ေတြအေနနဲ႔ ဘုရားမရွိဘူးဆိုတာကို falsify ျပန္လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြက ဘုရားရွိတယ္ဆိုတာကို emperical နည္းနဲ႔ verify မလုပ္နိုင္သလို atheist ေတြကလည္း falsify မလုပ္နိုင္ႀကပါဘူး။ ဒီေတာ့ ခရစ္ယာန္ေရာ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူေရာ ဘုရားရွိ/ မရွိကို argue လုပ္တဲ႔ အခါမွာ emperical knowledge ထက္ rational knowledge ကို အေျခခံျပီး ျငင္းခုံေဆြးေႏြးႀကပါတယ္။
၄။ စတုတၴအခ်က္ကလည္း methodology ပါဘဲ။ အထက္ကေျပာသလို emperically သက္ေသျပ (verify) နဲ႕ (falsify) သက္ေသျပလို႔မရတာကို rationally သက္ေသျပရပါတယ္။ rational argument လုပ္တဲ႔ အခါမွာ basic laws လို႔ေခၚတဲ့ လူေတြ ျငင္းဆန္လို႔မရတဲ႔ နိယာမတရားေတြကို အရင္ဆုံးခ်ျပရပါတယ္။ ဥပမာ ... the law of non-contradiction တို႔ the law of causality တို႔ပါ။ သိပၸံပညာေရာ ဝိဇၨာပညာမွာပါ လက္ခံႀကတဲ႔ နိယာမ ေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီနိယာမေတြနဲ႔ တိုင္းျပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ contradictory ျဖစ္တဲ့အပိုင္းဘာရွိသလဲ (တစ္နည္းအားျဖင့္ the law of non-contradiction နဲ႔ ဆန့္က်င္တဲ႔အပိုင္းဘာရွိလဲ) ဒါမွမဟုတ္ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမွာရွိတဲ့ ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ျဖင့္ the law of causality နဲ႔ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပရပါမယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ႔ စာအုပ္ကို ေရးတဲ့စာေရးဆရာဟာ အဲဒီတစ္ခ်က္မွ မလုပ္ဘူးဆိုတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါ စာအုပ္ရဲ႕ credibility ကိုက်ဆင္းေစပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က စာေရးသူဟာ က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ ေယာရွဳဆုေတာင္းလို႔ ေနရပ္တန္႔သြားတယ္ဆိုတဲ႕ ကိစၥကို ေလွာင္ေျပာင္ထားပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ရွင္းျပရခက္တဲ႔ ကိစၥဆိုေပမယ့္ စာေရးသူသာ methodology မွန္ခဲ့ရင္ the law of inertia လို႔ေခၚတဲ႕ ေရြ႕ရွားျခင္းနိယာမ the law of motion ကိုသုံးျပီး ေဆြးေႏြးရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ႔ က်ေနာ့္အတြက္ရွင္းျပရခက္ခဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ အဲဒီနိယာမ မသုံးဘဲ သိပၸံနဲ႔ မကိုက္တာကို သြင္သြင္ႀကီးေျပာေနတာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးမွားေနပါတယ္။
၅။ ပဥၨမတစ္ခ်က္ကေတာ့ သူဟာ hermeneutics လို႔ေခၚတဲ႔ interpretation ကိုနားမလည္တာပါ။ က်မ္းစာကိုေရးတဲ႔အခါ literary genre လို႔ေခၚတဲ့ အေရးသားမ်ိဳးစုံနဲ႔ေရးထားတာပါ။ သမိုင္းေတြ ဇတ္လမ္းေတြရွိသလို ကဗ်ာအလကၤာေတြပါပါတယ္။ အလကာၤစာေပေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ metaphorical language လို႔ေခၚတဲ႔ ခိုင္းနွိုင္းထားတဲ႔ ဥပမာအလကာၤေတြ လိုတာထက္ပိုေရးထားတဲ႔ အတိတၲယဝုတၲိအလကာၤ ဝကၤဝုတၱိအလကာၤေတြသုံးထားပါတယ္။ အဲဒါကို အနက္ဖြင့္တဲ႔အခါမွာ သူ႔ရဲ႕ literal meaning လို႔ေခၚတဲ႔ စာစကားအဓိပၸါယ္ထက္ intended meaning လို႔ေခၚတဲ႔ ရည္ရြယ္အခ်က္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ရပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေရးသူဟာ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာရဲ႕ genre ေတြကို ဘာမွမသိဘဲ ရမ္းသမ္းျပီးအနက္ဖြင့္ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြေျပာတဲ႔ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ဆိုတာ တကယ့္ေတာင္ႀကီးကို ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ တစ္စုံတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားတယ္ဆိုတာကို ေျပာတဲ႔ metaphorical expression ဘဲျဖစ္တယ္။
၆။ ဆဌမအခ်က္ကေတာ့ ေရးသူဟာ သူ႔ရဲ႕ position လို႔ေခၚတဲ႔ stand point ဘာမွခ်ျပမထားပါဘူး။ သူတစ္ပါးကို မွားတယ္ (fallacious) ျဖစ္တယ္လို႔ စာအုပ္ထုတ္ေထာက္ျပရင္ ဒါကမွန္ယ္ဆိုတဲ႔ alternative ကို truth အေနနဲ႔ခ်ျပရပါတယ္။ သူဟာအဲဒါဘာမွ မလုပ္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ကိုယ္သူ ဘာေႀကာင့္ ဒီဟာကိုမွားတယ္လို႔ ယူဆျပီး ဘာေႀကာင့္ဒီဟာကို မွန္တယ္ဆိုတာ ခ်ျပမေပးနိုင္တာ စာေရးနည္းမတတ္လို႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
၇။ သတၱမအခ်က္ကေတာ့ သူဟာ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာထဲက supernatural ေတြကိုေဝဖန္ထားပါတယ္။ အဲဒါဟာ religious အထက္ကေျပာတဲ႔အတိုင္း သူ႔ postion ကိုသူမသိလို႔ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ပညာတတ္တဲ႔ Muslim ကမွ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ supernatural ေတြကို မေဝဖန္သလို ဘယ္ခရစ္ယာန္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ supernatural ေတြကို မေဝဖန္ပါဘူး။ ေဝဖန္ရင္လည္း superstition ကိုဘဲေဝဖန္မယ္။ supernatural ေတြဆိုတာ သက္ေသျပလို႔မရတဲ႔ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာသဘာဝလည္းတူႀကပါတယ္။ ကြဲတာက whole worldview ပါ။ သူ႔ရဲ႕ source ေတြကြဲတာ။ ဒီေတာ့ စာေရးသူဟာ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ supernatural ေတြေဝဖန္ဖို႕ဆိုရင္ သူဟာ materialist သို႕မဟုတ္ nihilist ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ supernatural ကိုေဝဖန္ရင္ သူ႔ရဲ႕ argument ဟာ self-defeating ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တဲ႔ argument ျဖစ္ပါယ္။
၈။ အဌမအခ်က္ကေတာ့ source ပါ။ ေယရွဘုန္းႀကီးဝတ္လား မဝတ္လားဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ႀကာျပီးက အျဖစ္ပ်က္ကို သက္ေသျပဖို႔ဆိုရင္ source ကအေရးႀကီးပါတယ္။ စာေရးသူဟာ source ဘာမွမသုံးထားဘူး reference ဘာမွမေပးထားေတာ့ ဖတ္ရတာ ရမ္းသမ္းေရးမွန္းသိသာလြန္းပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔စာအုပ္ရဲ႕ credibility အဆင့္တန္းကို ကိုဆင္းေစတယ္ဆိုတာ thesis ေရးဖူးတဲ႔ scholar ေတြအားလုံးသိပါတယ္။
၉။ နဝမအခ်က္ကေတာ့ စာေရးသူရဲ႕ moral argument ပါ။ သူဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ moraly မွားတယ္လို႔ ေရးခ်င္ပုံရပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ေဝဖန္ဖို႔ အလြယ္ဆုံးေနရာက morality ပါ။ post modernist ေတြက ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ အခ်ိဳ႕က်မ္းပုိဒ္ေတြဟာ regressive ျဖစ္နယ္လို႔ ေဝဖန္ႀကပါတယ္။ ဒါလည္း post modernism ရဲ႕အယူအဆပါ။ က်ေနာ္ post modernism အေႀကာင္းေရးတာ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ သူ႔အားနည္းခ်က္ေတြ မေျပာေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ရွတ္ခ်ခ်င္ရင္ သူ argue လုပ္ရင္း Christianity morality ကိုေဝဖန္သလို မွန္ကန္တယ္လို႔ သူယူဆတဲ႔ morality ကိုသူကိုယ္တိုင္ present လုပ္ေပးမွသာလ်ွင္သူ႔စာအုပ္ဟာ အက်ိဳးရွိမွာပါ။
၁၀။ ဒသမတစ္ခ်က္ကေတာ့ textual criticism ပါ။ ခရစ္ယာန္က်မ္းစာရဲ႕ source ကိုေဝဖန္ျခင္းပါ။ သူပထမ introduction မွာလုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ သူမႀကိဳးစားသင့္ဘူး။ bible ဆိုတာ textual critic ေတြ အေဝဖန္ဆုံးနဲ႕ defend အလုပ္ဆုံးစာပါ။ Oxford တို႔ Cambridge ရဲ႕ library ေတြမွာလုပ္ရတဲ႔ အလုပ္ပါ။ မဟုတ္ရင္ ဒါဗင္ခ်ီကုတ္လိုမိိဳး scholar ေတြအတြက္ ဟာသျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ သူဘာလို႕ textaul criticism မလုပ္သင့္လဲဆိုရင္ သူဟာ ဗုဒၶက်မ္းကန္ေတြရဲ႕ source ကို defend လုပ္ရတာ ခက္သြားမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ Theology နဲ႔ bible ဟာကမၻာေပၚမွာ source အမ်ားဆုံးမို႕ textaul criticism ကို ပညာရွင္ေတြသိပ္မလုပ္ရဲႀကတာပါ။
ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ intention ပါ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လ်ပ္ေပၚေလာ္လီတဲ႔ သူ့အသုံးအႏွဳံးအဆိုရင္ ႀကာကူလီ လင္တာရူးဘာသာလို႔ျမင္ေစခ်င္တာကလြဲရင္ ပိုေကာင္းတဲ႔ အျမင္အယူဝါဒဘာတစ္ခုမွ present လုပ္မထားပါဘူး။ ဒါဟာမွားပါတယ္။
ဒီစာကို ဖတ္ျပီးရင္
ခရစ္ယာန္ေတြ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မဆဲႀကပါနဲ႔။ စာအုပ္ေႀကာင့္လဲ စိတ္မဆိုးႀကပါနဲ႔။ သူ့အျမင္သူေရးတာ မွားမွားမွန္မွန္ respect ေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္ရင္ ဝယ္ဖတ္ႀကပါ။ သူမ်ားစာကို ဖတ္ခ်င္းဟာ သူမ်ားကိုယ့္ကို ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတာ သိနိုင္သလို သူမ်ားရဲ႕ အယူအဆကိုလည္း နားလည္နိုင္တယ္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားေလးစားပါတယ္။ စာအုပ္ေရးသူ၏ မွားယြင္းသည္ဟု ယူဆရေသာအယူအဆမ်ားကို ေဝဖန္လိုေသာ္လည္း မိတ္ေဆြဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထင္လြဲမည္စိုးသျဖင့္ ဤမ်ွျဖင့္သာ။
လူသားအားလုံးကိုေလးစားပါတယ္။ ဘာသာတိုင္းကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။
.
.
က်မ္းကိုး
Alister McGrath ရဲ႕ Science and Religion
C S Lweis ရဲ႕ Miracles နဲ႕ Mere Christianity
RC Sproul ရဲ႕ Defending Faith
Richard Dawkins ရဲ႕ God Delusion
Sam Harris ရဲ႕ Moral Landscape
John Lenox ရဲ႕ Gunning for God
Julian Zugg ရဲ႕ Christian Aplogetics
Norman Geisler ရဲ႕ Balanced Apologetics
Tim Keller ရဲ႕ The Reason for God
အစရွိေသာ ....
Science နွင့္ philisophy နွင့္ပတ္သက္၍ ဖတ္ထားမွတ္ထားသည့္ စာအုပ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္မွ သင္ယူမည့္တာေလးမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ ဘာမွမသိပါ။
သတ္ပုံအမွားသည္းခံေပးရန္။ ဘာသာေရးအခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္တဲ႔ comment ေပးပါက block မည္။ အေဝဖန္မခံခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ့ အေကာင့္ရွိဘာသာေပါင္းစုံ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္အေႏွာင့္ယွက္မျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
.

Credit to Aungline DaituOriginal Text ?
Post by 
Freddy Lynn 
https://www.facebook.com/freddydirector/posts/10208147930989148
.
Pa Ming ဒီစာအုပ္ရဲ႕ Review ကုိခ်င္းပညာတတ္တစ္ဦးကပညာတတ္ပီပီအေထာက္အထားေလးေတြအတိအက်နဲ႔ေ၀ဖန္သုံးသပ္တာကုိဖတ္ၾကည့္ပါ။တုိတုိေလးနဲ႔ မ်က္စိအမ်ားၾကီးပြင့္ေစႏုိင္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ျဖစ္ႏုိင္ရင္ဘာမဆုိမ၀ယ္ခင္ Review အရင္ဖတ္ထားမွေက်နပ္တယ္။ ေအာက္ Review ကေတာ့ so far the best! ဒီမွာပဲလင့္ထည့္ေပးထားပါတယ္။
https://www.facebook.com/aungling.dattui/posts/1403816399634391?pnref=story


Thursday, April 6, 2017

WHY DIS JESUS CURSE THE FIG TREE ေယရႈဘာေၾကာင့္သေဘၤာသဖန္းပင္ကိုက်ိန္ျပီးညိွဳးႏြမ္းေစပါဥလဲ?


Zaw Thu Linn with Yonathan Santi and 92 others.
" သေဘာၤသဖန္းပင္"
ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။
သေဘာၤသဖန္းပင္ႏွင့္ပါတ္သက္ပီးကမ႓ာဦးက်မ္း
မွစေတြ႕ရပါသည္။
ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ ၊ မိမိတို႔၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္း ရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ မိမိတို႔ဝတ္ရန္ဘို႔ သေဘၤာ သဖန္းပင္ အရြက္တို႔ကို ခ်ဳပ္စပ္၍ ခါးစည္းကိုလုပ္ၾက၏။(ကမ႓ာ၃:၇).
လူဟာအျပစ္ျပဳပီးသြားေသာအခါဘုရားေ႐ွ႕လာဖို႔
အရင္လိုမဝံ့ရဲေတာ့ပါ။
အျပစ္ျပဳထားၿပီဟုခံစားေနရပါသည္။
ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕လာဖို႔ရန္လုံျခဳံမႈမ႐ွိပါ။
ထို႔ေၾကာင့္သေဘာၤသဖန္း႐ြက္ကိုခ်ဳပ္စစပ္၍ဝတ္လာ
သည္ဟုေဖၚျပပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္လူလုပ္ေသာလုံျခဳံမႈပါ။
လူက႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔လူအမ်ားသေဘာက်ေသာဘာသာတရားပါ။
တကယ္ေတာ့သေဘာၤသဖန္း႐ြက္ကစစ္မွန္တဲ့လုံျခဳံမႈ
ကိုမေပးသလိုဘဲ ဘာသာတရားကလဲလူကိုစစ္မွန္တဲ့
လုံျခဳံမႈ စစ္မွန္ေသာလြတ္ေျမာက္ျခင္းကိုမေပးပါ။
သေဘာၤသဖန္း႐ြက္ကိုအဝတ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္လူ၏လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၁။ ဘုရားစံခ်ိန္မမီႏိုင္ပါ
၂။ တာ႐ွည္မခံပါ
၃။ အမွန္တကယ္မလုံျခဳံပါ
ယေန႔လူမ်ားစြာတို႔သည္ သေဘာၤသဖန္း႐ြက္ႏွင့္တူ
ေသာဘာသာေရးမွာက်င္လည္ၾကသည္။
ဘာသာတရားအားျဖင့္ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕မွာလုံျခဳံဖို႔
စဥ္းစားၾကသည္။
ဘာသာတရားကအမွန္တကယ္လုံျခဳံမႈမေပးပါ။
ထို႔ေၾကာင့္သခင္ခရစ္ေတာ္ကပညတ္တရားကိုလိုက္
ေလွ်ာက္ေသာဘာသာေရးဆရာမ်ားကို
လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာ က်မ္းျပဳဆရာ၊ ဖာရိရွဲတို႔၊ သင္တို႔သည္ အ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အျဖဴသုတ္ေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းႏွင့္တူၾက၏။ ထိုတြင္းသည္ အျပင္၌တင့္တယ္စြတကား။ အတြင္း၌ကား လူေသအရိုး၊ အညစ္အေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။
၂၈ ထိုအတူ သင္တို႔သည္ အျပင္၌လူတို႔ေရွ ႔မွာ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ရွိ၏။ အတြင္း၌ကား လွ်ိဳ႔ဝွက္ျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း ႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိ၏။(မသဲ၂၃:၂၇-၂၈)
အျပင္ပန္းသာဟုတ္သလိုလို႐ွိပီး ဘုရားသခင္အျမင္
မွာေတာ့ညစ္ညဴးေနၾကသည္ဟုေျပာပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္အာဒံႏွင့္ဧဝအသက္တာမွာ သေဘာၤသဖန္း
ရြက္ကိုခၽြတ္ပစ္ရပါသည္။
သင့္အသက္တာမွာလဲေမြးလာစဥ္ကပင္သတ္မွတ္ေပး
ျခင္းခံရေသာဘာသာတရားဂိုဏ္းဂဏကိုခၽြတ္ပစ္
ရပါမည္။
ပီးမွသားရဲတေကာင္ကိုသတ္၍သားေရဝတ္လုံကိုဝတ္ျခဳံ
ေစသည္ဟူေသာႏုတ္ကပါတ္ေတာ္အတိုင္း
ခရစ္ေတာ္ကိုယူတင္ဝတ္ေဆာင္ရပါမည္။အာမင္။
ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္စစ္မွန္ေသာလုံျခဳံမႈျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။ေဇၚသူလင္း။
.
ပံု - WHY DIS JESUS CURSE THE FIG TREE  ေယရႈဘာေၾကာင့္သေဘၤာသဖန္းပင္ကိုက်ိန္ျပီးညိွဳးႏြမ္းေစပါဥလဲ? 

Saturday, February 25, 2017

ျမစ္တစ္စင္း၏ဒိုင္ယာရီ .ႏွင့္ ခရစ္ယာန္စာေပမ်ား - ကိုမြန္း

ျမစ္တစ္စင္း၏ဒိုင္ယာရီ ..၁ /၂
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ပ်က္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၊ လူကုန္ကူးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုရိပ္ျပထားတဲ့ ရသစာေပပါ။

ဇတ္လမ္း
ဘုရားရွိခိုးဖို႕ အျမဲသတိရ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းတဲ့ မႏွင္းႏြယ္ ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးတေယာက္၊ ခင္ပြန္းသည္ ကားတိုက္သတ္ခံရျပီး ခိုးကိုးရာမဲ့ခ်ိန္မွာ ေဒၚေမသႏၱာေက်ာ္ တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈနဲ႕ တရုပ္ဝိသမ မူးယစ္၊လူကုန္ကူး ဂိုဏ္ထဲေရာက္သြားျပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲႏိုင္တဲ့အေျခအေန ေရာက္လာပါတယ္။ ဘာသာေရး ဘုရားေက်ာင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ လႈဒါန္းျခင္းေတြ လုပ္ႏိုင္လာပါတယ္။
.
ေဒၚေမသႏၱာေက်ာ္တို႕ရဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္းမွတဆင့္ အေမရိကန္သို႕ပို႕ေဆာင္ေပးေနေသာ လူပြဲစား ဘာသာေရးဘန္းျပလုပ္စားေနသူမ်ားလည္း မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ ဆိုတဲ့အတိုင္း မႏွင္းႏြယ္လဲ အေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲဖို႕ ျဖစ္လာတယ္။ ျပည္သူ႕ရဲကို မူးရစ္ေဆးသိုေလွာင္ထားမႈေတြ လွဳိ႕ဝွက္စြာ သတင္းပို႕ခဲ့တယ္။ နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးတဲ့ ေဒၚေမသႏၱာေက်ာ္တို႕အားလံုး မႏွင္းႏြယ္အပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ ဖမ္းဆီးမႈအေရးအခင္းနဲ႕ ဇတ္သိမ္းသြားပါတယ္။
.
တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံထားတဲ့ ရသဝတၱဳ တခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာယာဝေျပာလာမည့္ ဥ့ပေဒစိုးမိုးလာမဲ့ နမိတ္လကၡဏာ ရသဝတၱဳတိုေလး ျဖစ္သည္။ ၾကိဳဆိုပါသည္။
.
.
ျမစ္တစင္း၏ဒိုင္ယာရီ ..၁
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1338276799572258?pnref=story
.
ျမစ္တစင္း၏ဒိုင္ယာရီ ..၂
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/133828706957123
.
.
အျခားဝိညာဥ္ေရး ရသဝတၱဳမ်ား... 

အဆိပ္သင့္ႏွလံုးသား
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1333064773426794?notif_t=like&notif_id=1488061159693589


ဆႏၵ၏ ေစၫႊန္ရာ
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1332988266767778?notif_t=like&notif_id=1488061162448948ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါ
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1334348879965050?notif_t=like&notif_id=1488061156918745ဒီလိုနဲ႕ပဲ ျပီးဆံုးသြားရမွာလား
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1335292963203975?notif_t=like&notif_id=1488061152657288သိလ်က္နဲ႕ပဲ
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1336377816428823?notif_t=like&notif_id=1488006353621472မသိကိန္းတခုသည္
https://www.facebook.com/murann.ezine/posts/1337500326316572?notif_t=like&notif_id=1488061147563272


စာေရးသူ "ကိုမြန္း" .. 
၁၉၇၆တြင္ ေမြးဖြားျပီး၊ ၂၀၀၂ တြင္ မႏၱေလးစက္မႈတကၠသိုလ္မွာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရရွိကာ ဆည္ေျမာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန သၾကားစက္တြင္ အလုပ္ရံုခြဲမႈးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ၂၀၁၄ တြင္အလုပ္ထြက္ျပီး .ရရန္ခက္ခဲေသာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန လ/ထ အင္ဂ်င္နီယာစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ျပီး အလုပ္ဝင္သည္။
.
.
ခရစ္ေတာ္ယံုၾကည္သူမ်ား ယံုၾကည္ျခင္းအားေကာင္းလွေပမဲ့ အသိဥာဏ္နဲပါးေတာ့ အသက္တာ ဘုန္းေတာ္မထင္ရွားေစတဲ့ ကဗ်ာဘြဲ႕မႈး ကဲ့သို႕ သနားစရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ခြင့္လႊတ္မွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ လူသားေတြကလဲ နားလည္ခြင့္လႊတ္ၾကပါေစလို႕ ... 
.
နာမေတာ္ႏွင့္၊ မုရန္

Thursday, February 23, 2017

ျမိဳ႕ျပက်းလက္သာသနာ U.R.M (ပုသိမ္ေျမာင္းျမ)-၂၀၁၇


ျမိဳ႕ျပက်းလက္သာသနာ U.R.M တတိယေန႕. ..
ဆရာရမ္း (Rev ရန္းဂါးဂြ်န္) ဆရာမေဒၚစိန္ခ်စ္ ေရွ႕ေနဆရာေယာလ. . လမ္းေျဖာင့္မဂၢဇင္း၂၀၁၆...
 က်မ္းပိုဒ္၊ လုကာ ၄း၁၈-၁၉
၁၈ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌တည္ေတာ္မူ၏။
၁၉ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသား တို႔အားဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္း ငွါငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၎၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုျပေစျခင္းငွါ၎၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၎၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကိုၾကား ေျပာေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီး ဟုလာတည္း။
.
ဆရာရမ္း (သိကၡာရဆရာေတာ္)
ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး၊ ပုသိမ္ေျမာင္းျမ၊ စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းသာသသနာ.ႏွစ္ေပါင္း၃၀ခန္႕ အမႈေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ မႏွစ္ကမွ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ အျဖစ္ကို ရရွိခဲ့ရာမွ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ရေၾကာင္း .. လက္ေတြ႕သာသနာနယ္မွာ အမႈအခင္းမ်ားစြာအေၾကာင္း ပံုသက္ေသမ်ားနဲ႕ သင္တန္းပို႕ခ်သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္းက မန္းေက်ာ္စိုး သာသနာညွိဳးႏြမ္းေစမႈျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရမွာ လံုျခံဳစီမံအဖြဲ႕၊ ဘာသာ၄ခုအဖြဲ႕၊ မူးရစ္ေဆးဝါအဖြဲ႕၊ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းအဖြဲ႕ ေတြမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။
.
ဥပမာမ်ားစြာထဲမွ တခု .. အျပစ္ရွိသူကို စီရင္မလား၊ ကယ္တင္မလား၊ က်မ္းစာအရေတာ့ ကယ္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ့တူမလိုေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႕၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက ခရစ္ယန္မဟုတ္သူနဲ႕ ခ်စ္ၾကေတာ့ ..မိဘမ်ားက .. ေဟ့ ..ဘာသာမတူရင္မျဖစ္ဘူး .. တားျမစ္ၾကတာ..ေနာက္ဆံုး တူမက မိဘမ်ားကိုျပန္ေျပာတယ္။ သမီးက မိဘသေဘာမတူပဲေပါင္းသင္းၾကတယ္။ အခုေတာ့ ကေလး၃ေယာက္နဲ႕.. သူတို႕အိမ္ကိုသြားလည္ပတ္ေတာ့ ..တူမျဖစ္သူက သားသမီးမ်ားကို ဆဲဆိုအေျပာဆိုၾကမ္းတမ္းလွတယ္။ ခရစ္ယန္မဟုတ္တဲ့ တူမေယာကၤ်ားက က်ေနာ္ကိုေတာ့ လက္အုပ္ေလးခ်ီျပီး ဦးေလး၊ ဆရာ၊ က်ေနာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ ..ဆိုျပီး အရက္မူးလြန္စြာနဲ႕ ေရာက္လာတာေတြ႕ရတယ္။
.
အသင္းေတာ္ေတြမွာ က်မ္းစာသင္ရတာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမိဳ႕ျပေက်းလက္ သာသနာျပဳ ထမ္းေဆာင္ရတာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲပါတယ္။ ထိုအမႈေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ သာသနာ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
အခုသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ေယရႈဟာ
၁။ ဘုရားသားျဖစ္တယ္
၂။ လူသားျဖစ္တယ္
၃။ ေမရွိယ (ကယ္တင္ရွင္၊ ဘုရားျဖစ္တယ္) ဆိုတဲ့အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ညေနပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား...
ဆရာမေဒၚစိန္ခ်စ္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အမႈေတာ္ထမ္းေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းအေၾကာင္း ပို႕ခ်ပါတယ္။ ပုသိမ္ေျမာင္းျမ သာသနာက ကိုင္တြယ္ေပးတဲ့ အသက္၇ႏွစ္က ၄၇ႏွစ္အပ်ိဳၾကီးအထိ ကေလးသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မတရားခိုင္းေစမႈ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ဓါတ္ပံုမ်ားျပသျပီး။ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာဘာလဲ၊ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးအစား၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ျခင္း ..စတဲ့အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ေရွ႕ေနဆရာေယာလ
ဥပေဒနဲ႕တရားရံုးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္းကို မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနဲ႕အတူ ရွင္းလင္းပို႕ခ်သြားပါတယ္။
.
.
U.R.M (Myanmar Christian Council MCC) ..
ပထမေန႕မွာ ရန္ကုန္အမ္စီစီမွ ဆရာေသာမတ္ၾကိဳင္ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) နဲ႕ ဒုတိယေန႕ ရဲမႈးဥပေဒအရာရွိ(အျငိမ္းစား) ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္ တို႕က ပို႕ခ်သြားပါတယ္။ https://goo.gl/7EdbHN
.
.
ျမိဳ႕ျပေက်းလက္သာသနာ .. ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ...
.
* ၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၎၊
* ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း
* မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္း
* ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၎၊
* ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကိုၾကား ေျပာေစျခင္းငွါ၎၊
က်မ္းပိုဒ္ ..လုကာ ၄း၁၈-၁၉


မိမိတို႕လည္း အေျခအေနမွန္ကို သိဖို႕ ဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ ျကိးစားရမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္ေကာင္စီက အသင္းေတာ္မ်ားကို ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ေပးဖို႕ သင္တန္းဖြင့္ေပးပါတယ္။ မစ္ရွင္၊ဧဝံေဂလိအေၾကာင္း နဲ႕ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇဝတ္မႈ၊ တရားမမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ စတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ပညာေပးသင္ၾကား ေျပာဆိုပါတယ္။
.
တရားရံုးမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္လို႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးလာေရးကို ေမတၱာေစတနာနဲ႕ေျပာသြားပါတယ္။
.
.
လူကုန္ကူးမႈအခန္းကိုပဲ ေရးပါမယ္။
.
လူကုန္ကူးျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္သတိျပဳလာျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္လို လုပ္ေဆာင္လာပပါတယ္။ ခုႏွစ္၂၀၀၀ မွာ UNCTOC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ႕ထင္တာက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႕..အခုေတာ့ ..အဖမ္းခံရျပီး အိမ္ျပန္ရမယ္။ စာနာစိတ္ရွိသူ ျမန္မာအာဏာပိုင္တဦးက မိန္းကေလးေတြကို ျပန္ခိုင္း၊ ေယာကၤ်ားေလးေတြကိုေတာ့ မင္းတို႕ ကားခ တေယာက္၅ေသာင္းက်ပ္နဲ႕ DKBA ကားေပၚတက္ျပီး ထိုင္း နယ္စပ္ကိုဆက္သြား၊ ဘယ္သူမွမစစ္ေဆးရဲဘူး၊ သူတို႕ပဲ ဟိုဘက္ကို ပို႕ေပးမယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒီဆက္သြယ္ရမဲ့ မိတ္ေဆြေတြ နံပါတ္ေတြ ေပးလိုက္ျပီး၊ ဖုန္းေခၚ အလုပ္ရွာေပးလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕ေတာ့ မသြားနဲ႕၊ ဂိန္သြားလိမ့္မယ္။ ဘုရားတရားနဲ႕ေနေပါ့။ ေသာက္စားတာေတြ ေရွာင္ပါ .. ေျပာဆိုျပီး လႊတ္လိုက္ပါတယ္။ အခုထိေအာင္ ေက်းဇူးတင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ မ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္သူေတြ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာပဲ လုပ္ကိုင္ေနဆဲေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။ တရားဝင္ ဝန္ထမ္း ဘဝကေန တရားမဝင္လုပ္ဖို႕ လမ္းျပေနတာ မလုပ္သင့္ေပမဲ့ ..ရိုးသားစြာ တျပားမွအခမယူပဲ လုပ္ေပးတာေၾကာင့္ ဘုရားသိပါတယ္။ တေန႕ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေတာ့ ကုလားေလး၃ေယာက္က ဆက္သြယ္လာျပီး သူတို႕ေနတဲ့ ပတၱရားျမိဳ႕ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ခရစ္ယန္ကုလားလူငယ္ေလး၃ေယာက္ စက္ခ်ဳပ္တတ္ေတာ့ အခု ပတၱရားျမိဳ႕မွာ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ၃ဆိုင္ေထာင္ထားတယ္။ သင္းအုပ္၂ေယာက္လဲ ေခၚသြားျပီး လည္ပတ္တယ္။ ေန႕ခ်င္း ဥေရာပဝတ္စံု ခ်ဳပ္ေပးတယ္၊ ေၾကြးေမြးတယ္၊ ဟိုတယ္မ်ားစြာမွာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပမ္းေျဖေစတယ္။ ညေစ်း ဆိုတာကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ေတာ့ အလြန္ဝမ္းနည္းဘြယ္ ကေလးသူငယ္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားစြာ ေမြးစားဖို႕၊ ခိုင္းေစဖို႕ ကြ်န္ေရာင္းသလို ေရာင္းခ်ေနတာ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ပါသလား စိုးရိမ္ေပမဲ့ ..မၾကားခဲ့ရဘူး။ ဘန္ေကာက္မွာလဲ ဒါမ်ိဳး ပတ္ပုန္း ဆိုတဲ့ေနရာရွိတယ္။ လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္ပါ။
.
ပို႕ခ်သူရဲ့ အျမင္ေတြက မိမိအျမင္နဲ႕ကိုက္ညီေနလို႕ တင္ျပရျခင္းပါ။
လူကုန္ကူးမႈဥပေဒကို ျပစ္ဒဏ္ၾကီးမားစြာ ခ်ထားေပမဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးကေတာ့ နည္းပါးေနဆဲ၊ ေငြအာဏာရွင္စနစ္ကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စင္ကာပူကို မိန္းကေလးငယ္ ၅ေသာင္းေက်ာ္ ၂ႏွစ္အတြင္း အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ပို႕လိုက္ျခင္းကေန ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား ၂ျပားမတန္ ဘဝကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားပါတယ္။ စင္ကာပူကိုအိမ္ေဖာ္အလုပ္ တရားဝင္သြားလုပ္လို႕ မရေပမဲ့ တရားမဝင္ သြားေနတုန္းပါပဲ။ အခုဆို ရန္ကုန္မွာ အိမ္ေဖာ္လုပ္စားတဲ့ မိန္းကေလးငယ္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။
.
မိမိ စင္ကာပူမွာ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆံုးကာလ ၂၀၁၆ အတြင္းမွာ ..တိုင္းရင္းသားမိန္းမငယ္ေလးမ်ားစြာ အသက္မျပည္ (၂၁ႏွစ္ မွတ္ပံုတင္လိမ္လည္) ျပီးေတာ့ စင္ကာပူကို အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ ၃လအတြင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းတဲ့ဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံရပါတယ္။ ဘာသာတရားရဲ့ အဆံုးအမ၊ အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းနဲ႕ အိမ္ရွင္ေကာင္းရဲ့ ေစာင္မမႈကို ၉၀% ျမန္မာအိမ္ေဖာ္မ်ားက ခံရလို႕ အဆင္ေျပတာမ်ားပါတယ္။
.
ဒါေပမဲ့ ၁၀% ေလာက္ကေတာ့
၁။ မိမိတို႕ရဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတ၊ အသိပညာနည္းပါမႈေၾကာင့္
၂။ အိမ္ရွင္မ်ားရဲ့ စရိုက္ဆိုးမႈေၾကာင့္
၃။ ေနာက္ဆံုး ေအးဂ်င့္မ်ား (ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ) ရဲ့ လစ္လ်ဴျပဳမႈေၾကာင့္ .. အလူအလဲခံစားျပီး အထူးသျဖင့္ ခ်င္းေတာင္ေပၚသူ ျမန္မာစကားေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမတတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တိုက္ေပၚက ေရာက္ခါစ မခံႏိုင္လို႕ ခုန္ခ်ေသဆံုးမႈ တလတခုေတာ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပထမ ၃လတာ ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ အိုေကသြားပါတယ္။
.
အိမ္ရွင္ေကာင္းလြန္းလို႕ ခုန္ခ်ေသဆံုးသြားတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမိးငယ္ .. ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အိမ္ရွင္က အျပင္ထြက္ခြင့္..ဘုရားေက်ာင္းသြားခြင့္ ေပးပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႕ပဲ ရီးစားရရွိသြားတယ္၊ ေနာက္ ဓမၼတမလာေတာ့ အရွက္အတြက္ အသက္ေပးသြားရွာတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရွိရင္ စင္ကာပူအိမ္ေဖာ္ဥပေဒအရ အလုပ္ဆက္မလုပ္ရ အိမ္ျပန္ရမွာလဲ မျပန္ခ်င္၊ ႏွစ္သိမ့္ကူညီမဲ့သူလဲမရွိ၊ ဝမ္းနည္းစရာပါ။
.
ဒါေၾကာင့္ ပို႕ခ်သူ ရဲမႈဥပေဒအရာရွိေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို စင္ကာပူသို႕ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ အေျမာက္အမ်ားလြတ္ခဲ့ျခင္းကို အျပစ္တင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ပိတ္ထားေပမဲ့ .. ဗီဇာလဲမရွိေတာ့.. အိမ္ေဖာ္မွန္းသိရင္ လ.ဝ.က ေလဆိပ္က ပိုက္ဆံေတာင္းျပီး (လူမႈေရးအရ) ခြင့္ျပဳေနဆဲပါပဲ။
.
.
.
လူကုန္ကူးျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္သတိျပဳလာျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္လို လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ခုႏွစ္၂၀၀၀ မွာ UNCTOC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။
.
.
ျမန္မာလူငယ္ ေယကၤ်ားေလး၊ မိန္းကေလး အေျမာက္အမ်ား စင္ကာပူ၊ မေလးရွား မသြားႏိုင္ေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကို လူကုန္ကူးခံရပါတယ္။ အဆိုးဝါးဆံုးကေတာ့ ပင္လယ္ငါးဖမ္းေရလုပ္ငန္းပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လူကုန္ကူးခံရမွန္းေတာင္ မသိပဲ ပင္လယ္ထဲ ေနပူ၊ တနပ္ပဲ ထမင္းေၾကြး၊ ဖ်ားနာနာမက်န္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ရင္ ပင္လည္ထဲပစ္ခ် ..အလြန္ဆိုးဝါးလွမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီးနဲ႕မီဒီယာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့လို႕ အခုေတာ့ အရင္ေလာက္မဆိုးေတာ့ပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္၊ မာဆပ္၊ ေကတီဗီ၊ ဟိုတယ္မိုတယ္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ ေနာက္ေတာ့ ပညာနည္းသူေတြ၊ ေငြမက္လြန္းသူေတြ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ လိင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တရုပ္ႏိုင္ငံၾကီးတိုးတက္လာခ်ိန္ ယူနန္ျပည္နယ္ကိုျဖတ္ျပီး ကေလးငယ္၊ မိန္းမမ်ားစြာ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရျပန္ပါတယ္။ တရုပ္အစိုးရနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရတို႕ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင္း စစ္အစိုးရလည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေတာ့ အရင္ေလာက္မဆိုးေတာ့ပါဘူ။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဒူဘိုင္း စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကို အလုပ္သြားလုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္လို႕ သတိထားသင့္ေၾကာင္း ..
.
ဥပေဒအျမင္ရွိဖို႕ ျမန္မာမ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။
.
မတရားမႈေတြ ေတြ႕ရင္ တရားစြဲ၊ ရဲတိုင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႕...။ စည္ပင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကို စာနဲ႕တိုင္ၾကပါ။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနဲ႕ မရရင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးထိ မရရင္ သမၼတအထိ တိုင္ပါ။ မရရင္ ႏိုင္ငံေတာ၏အတုိင္ပင္ခံအထိ တိုင္ႏိုင္ေနပါပီ။ မီဒီယာကလဲ အစြမ္းထက္ေတာ့ မီဒီယာနဲ႕ေဖာ္ထုတ္ေပမဲ့ ေငြအာဏာရွင္က အသေရဖ်က္မႈနဲ႕ ျပန္တရားစြဲတာမ်ိဳးကို ေၾကာက္ၾကတယ္။ မိမိက မွန္တယ္ဆိုရင္ ၁။ တိုင္လိုက္လို႕ ဘယ္သူအက်ိဳးရွိမလဲ၊ ေကာင္းလာမွာလား ..ဆိုတာ ဆင္ခ်င္တတ္ဖိုက ..အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕လုပ္တတ္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။
.
ပို႕ခ်မႈမ်ားမွာ ျမန္မာတိုင္းသိေနတဲ့ လူကုန္ကူးမႈကို ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ၾကီး) မွာ ဝန္ထမ္းေတြကို ပညာေပးမႈ ပါဝါပြိဳင့္ ဆလိုက္မ်ား ၾကည့္ႏိုင္၊ ေလ့လာဖို႕ပါ။
.
ေဇာ္ေအာင္
၂၃-၂-၂၀၁၇

Sunday, February 19, 2017

စင္ကာပူမွာသာတဲ့လ ..... သက္ေသခံခ်င္ပါသည္။ (Rev Augustus) ေဟရွာယ အခန္း၆း၁-၈ ၾသဇိမင္းၾကီးကြယ္လြန္မွ ထာ၀ရဘုရားကိုျမင္ျခင္း။

Murann Ezine
စင္ကာပူမွာသာတဲ့လ ..... သက္ေသခံခ်င္ပါသည္။ (Rev Augustus)
စင္ကာပူတြင္ ညဖက္ ကားေပၚစီးရင္း အျပင္ဖက္သို႔ ေငးၾကည္မိရာ လမင္းၾကီး သာေနသည္ကို ျမင္ရပါသည္။ စိုင္းထီဆိုင္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ရန္ကုန္မွာသာတဲ့လ သတိရမိပါသည္။ စင္ကာပူမွာ ေန႔၊ည အခ်ိန္တိုင္းလို လင္းထိန္ေနေသာျမိဳ႔ျဖစ္ျပီး တိုက္တာမ်ားကို ၾကည့္ရာ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္လင္းေနေသာေၾကာင့္ ထိုလမင္းၾကီးသည္ စင္ကာပူတြင္သာေနျခင္းမွာ အက်ိဳးမရွိဟု ျမင္မိပါသည္။ ထိုလမင္းၾကီး ဟိုး.. ျမန္မာျပည္ နာဂစ္ေဒသတြင္ သာေနပါက အလြန္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္ကာပူတြင္သာေသာ လမင္းၾကီးကို ငေပါၾကီး ဟု အမည္ေပးရမလိုျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိဘ၀ကိုလည္း တစ္ခါတစ္ခါ ျပန္စဥ္းစားရင္း ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္လိုအပ္ေနေသာ္လည္း စင္ကာပူတြင္ သင္းအုပ္ဆရာလုပ္ရျခင္းမွာ စင္ကာပူတြင္သာေသာလ ကဲ့သို႔ အားမလို၊အားမရ ျဖစ္မိသည္။
ကြ်န္ေတာ္သည္ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါကို ျပင္းျပစြာ ခံစားရေသာေၾကာင့္ ေဆးထိုးေနရသည္။ စင္ကာပူအသင္းသူ အမ်ားစုသည္ သူနာျပဳဆရာမမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအတြက္ အေကာင္းဆံုး အကူညီေပး၊ လုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္။ တေျဖးေျဖး ပိုဆိုး၀ါးလာေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ မနက္တခါ၊ ညတခါ ေဆးထိုးေနရသည္။ ၾကီးမားလွေသာ ဗိုက္ၾကီးသည္ ဆီးခ်ိဳေဆးထိုးရျခင္း၏ တရားခံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ စားလိုက္ရေသာ ေဆးမ်ားမွာလည္း ပဲၾကီးေလွာ္စားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ မစားေသာက္မွီ ဗိုက္ကိုေဆးထိုးရေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ မူးရစ္ေဆး ထင္ေကာင္းထင္ၾကမည္။ ျပင္းျပစြာ ခံစားရသည့္အေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေဆးဆရာ၀န္ထံလည္း ပံုမွန္ျပရသည္။ ေဆးဖိုးခ်ည္း တစ္လ ေဒၚလာ၇၀၀ (ဘတ္ေငြႏွင့္တြက္ၾကည့္ပါ၊ မနည္းလွပါ)။ ေဆးကလည္း မထိုးပဲမေနႏိုင္၊ ေနာက္ပိုင္း ပိုဆိုးလာရာ ၾကိတ္မွိတ္ခံသည္။ ဘယ္သူ႔မွလဲ မေျပာေတာ့ပါ။ ဆရာ၀န္ကေျပာသည္ ..ေက်ာက္ကပ္လည္းမေကာင္းေတာ့၊ ႏွလံုးလဲမေကာင္း၊ ဘာတခုမွ ရစရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္မွ တိုက္ပံု၃ခု ယူလာျပီး၊ တိုက္ပံုႏွင့္ပုဆိုး၀တ္ရသည္။ ျမန္မာဆန္သည္ ဟု ထင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္မွာ ဆီးခ်ိဳထသျဖင့္ ေဖာေယာင္ေနေသာ ခႏၱာႏွင့္၊ ေပါင္၊ေျခသလံုး တစ္ဆိုက္တည္း ေယာင္ကိုင္းေနေသာေၾကာင့္ ရႈးဖိနပ္၊ေဘာင္းဘီရွည္မ၀တ္ႏိုင္ သျဖင့္ ပုဆိုး၊တိုက္ပံု ၀တ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာဒဏ္ကို ျပင္းျပစြာခံစားရင္း မိမိဘ၀ သင္းအုပ္ဆရာ၊ စင္ကာပူမွာသာတဲ့လ ငါ့ဘ၀ ..ဘုရားသခင္ မကယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား..ဟု စဥ္းစားမိသည္။
ေနာက္ဆံုး ဆရာေဒးဗစ္လားႏွင့္ မဲလဘုန္းတြင္ ေတြ႔သည္။ သူက Healing တရားမ်ား ေဟာသည္။ နားေထာင္သည္။ မိမိႏွင့္မဆိုင္သလို.. ကြ်န္ေတာ္ Healing တရားမ်ားကို မေဟာပါ။ မိမိမခံစားရေသာ Healing အေၾကာင္း ေဟာစရာအေၾကာင္းမရွိ ငါမလုပ္ႏိုင္တာ ငါမေဟာဘူး..ဟု ခံယူသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က အတင္းပို႔ေဆာင္သည္။ ၂၀၁၂ တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ စားေနက် ဆီးခ်ိဳေဆးမ်ား အားလံုး ရပ္ပစ္လိုက္သည္။ ျမန္မာျပည္ ၃ပတ္ ခရီးထြက္သည္။ စင္ကာပူျပန္လာျပီး ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔သည္။ 
ဆရာ၀န္က ကြ်န္ေတာ့ကို အရမ္းဆူသည္။ ေၾသာ္..မိမိက အသင္းေတာ္တြင္ အသင္းသားမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ အရမ္းဆူေျပာခဲ့သည္။ ယခု ဆရာ၀န္က မိမိကို အရမ္းဆူေနပါသည္။ ဆရာ၀န္က Exercise ေလ့က်င့္ခဏ္း လုပ္သလား ေမးရာ၊ မလုပ္ျဖစ္၊ တခါမွ မလုပ္ဖူးေသာ ေလ့က်င့္ခဏ္းမ်ား လုပ္ရတာလည္း မလြယ္ပါ။ ဆူခံရျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေဆးမွန္မွန္စားသလား ေမးရာ မစားေတာ့ေၾကာင္းေျပာရသည္။ ဆူျပန္သည္။ ဆီးခ်ိဳစစ္ေဆးၾကည့္ရာ တခါမွမရဘူးေသာ ဆီးခ်ိဳအဆင့္ Normal ရလဒ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္က အံ့ၾသေနသည္။ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ ..ဟုေမးရာ..ဘာမွမလုပ္ပါ...ဟုေျဖရသည္။ ဆီးခ်ိဳ ေနာ္မယ္အဆင့္ေရာက္ေနတာ တခုခု ေဆးစား၊ ေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္မွ ျဖစ္မည္ထင္ေသာေၾကာင့္ ထပ္ေမးရာ .. No, I am going by Faith ... ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔သြားပါတယ္..လို႔ေျဖလိုက္ပါသည္။ ဆရာ၀န္က ..ဟာ..ခင္ဗ်ားရဲ့ ဆီးခ်ိဳက ေဆးကို အျမဲတမ္းစားရမွာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ငါက အျမစ္ျပက္ ကုသမေပးႏိုင္ဘူး။ Control ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတာေလာက္ပဲ ေဆးအားျဖင့္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ေဖာေယာင္တာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေပါ့ ..ဟုေျပာေသာအခါ၊ ကြ်န္ေတာ္က ..ခင္ဗ်ားလုပ္မေပးႏိုင္တဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ပဲ ကုသရတယ္..ဟုေျပာလိုက္ပါသည္။
အခု ေျခလက္မ်ား ေဖာေယာင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ေဘာင္းဘီ၀တ္ႏိုင္ပါျပီ၊ ဆရာေဒးဗစ္လား ေပးေသာ ရႈးဖိနပ္မ်ားလည္း ေကာင္းေကာင္း စီးႏိုင္ပါျပီ။ အစားအေသာက္မ်ားလည္း အကုန္စားႏိုင္ပါျပီ။ Praise Lord...

.အႏွစ္၂၀ၾကာ မိမိတို႕ (မုရန္ စတင္ရာ) အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ဆရာ ..
ဆရာၾသဂတ္စတပ္....
အင္ စိန္ ျမိဳ႕ နယ္ . ေက်း ရြာ မွာ .... က ရင္ ေလး တေယာက္ . ေမြး ဖြား လာ
မိုး မိုး ပါး ပါး ခ်စ္ မ ဝ . . ကို ကို ဘုတ္ လို႕ . ေခၚ တြင္ ၾက
စာ ေပ ဂီ တ .. လိုက္ စား ကာ၊ ... ငယ္ စဥ္ ဘ ဝ . ၾကမ္း တမ္း ရွာ
ဗံု တို တီး ကာ . လက္ စြမ္း ျပ . . ၾသ ဂတ္ စ တတ္ လို႕ အ မည္ ရ
.
.
အ ရြယ္ ေရာက္ လို႕ ၾကီး ျပင္း လာ . . ဆည္း ပူး ခဲ့ ရာ တ ကၠ သိုလ္ မွာ
အသက္ ဝိ ညာဥ္ ကယ္ ဖို႕ တြက္ . . တဝက္ တျပက္ သူ ေက်ာင္း ထြက္
ဓမၼ ပ ညာ သင္ ခံ ယူ . . ႏိုင္ ငံ ရပ္ ျခား စင္ ကာ ပူ
ဧ ဝံ ေဂ လိ ခရီး စ . . အာ ရွ ျမိဳ႕ ေတာ္ ကြ်န္း ေပၚ က။
.
.
ေက်ာင္း တက္ ေန စဥ္ ရူ ပါ ရံု ျမင္ . . သခင့္ အက်ိဳး သယ္ ပိုး ခ်င္
တရား ေဒ သ နာ . သူ ျမြတ္ ၾကား . . စင္ ကာ ပူ ေရာက္ ျမန္ မာ မ်ား
ဧ ဝံ ေဂ လိ ထြက္ ၾက ျပီ . . ဆိုင္ကလုန္း . နာဂစ္ . ဆူနာမီ
ရ ျဖဴ ဂ်ီ နဲ႕ မ ေလး ရွား၊ . . သြန္ သင္ ခဲ့ တာ သမၼာ တ ရား
.
.
ႏွ လံုး သား ေရး ရာ . အေျဖ ရွာ . . ၾကင္ နာ သူ နဲ႕ ေတြ႕ ဆံု ကာ
တူ ညီ ထမ္း ပိုး ထမ္း ရန္ တြက္ . . ဆရာမ မို ရင္း နဲ႕ သူ စံု ဖက္
ေရႊ နဲ႕ ျမ လို အတြဲ ညီ . . သာသနာ ခရီး ထြက္ ခဲ့ သည္
နာစင္ဟံုး နွင့္ သေဘၤာက်င္း . . ဆဲဂရု ဖြဲ႕ကာ သူ ကြင္း ဆင္း
.
.
သင္း အုပ္ ဘ ဝ သူ အပ္ ႏွံ . . ျခ ေသၤ့ ကြ်န္း က ယုဒသန္
အ ဖ အ မ်ား မ ရွိ ျငား . . သူ လို အေဖ . ရွာ မွ ရွား
ႏြံ တာ နစ္ နာ . သည္း ခံ ကာ . . အ မ်ား အ က်ိဳး သူ ထမ္း ကာ
ဝိ ညာဥ္ ဘု ရား . ခ်ီး ေျမွာက္ စား .. သူ ေလ ႏွိမ့္ ခ် မ ဝံ့ ၾကြား
.
.
မိုင္ တိုင္ ခ ရီး . ေလွ်ာက္ ခဲ့ သည္ . . ေလးဆဲ့ ကိုး ႏွစ္ ျပည့္ ခဲ့ ျပီ
မာ ေစ သာ ေစ . ေအး ေစ ေၾကာင္း . . တ ပည့္ သား ေျမး ဆု မြန္ ေတာင္း
ဆရာၾကီး ေမာင္ ႏွံ . မိသားစု မက်န္ . . ေကာင္း ၾကီး မိုး မ်ား ျပည့္ ေစ ရန္
ေပ်ာ္ ရႊင္ ပါ ေစ . ေမ တၱာ ေလာင္း . . အ နာ ဂါတ္ မွာ ေရႊ ထီး ေဆာင္း
.
.
ဗံုတို = Drum
စူနာမီ = Tsunami
ရ ျဖဴ ဂ်ီ = Refugee
နာ စင္ ဟံုး = Nursing Home
ဆဲဂရု = Cell group
ျခ ေသၤ့ ကြ်န္း = စင္ ကာ ပူ
ၾသဂုတ္လ ၁၉၅၉ ဖြားျမင္သူအတြက္ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္ကဗ်ာ...။
.
မင္း ေအာင္ သက္ လြင္
သခင့္ စကား ဝိ ညာဥ္ ေရး ရာ စာ ေစာင္၊

.
.

က်မ္းခ်က္။ ေဟရွာယ အခန္း၆း၁-၈
ၾသဇိမင္းၾကီးကြယ္လြန္မွ ေဟရွာယ (ပေရာဖက္ၾကီး) ထာ၀ရဘုရားကိုျမင္ျခင္း။
Rev Saw Augustus (Sermon at MCA Bangkok, 17-Feb-2013)
.
ဘုရားသခင္ကို ျမင္ပီလား... ဘုရားေက်ာင္းလာသူေတြ ဘုရားကိုျမင္ရင္  ဘယ္လိုေနမလဲ.. ေဟရွာရ ၆ မွာ ဘုရားကို ျမင္တဲ့အခ်ိန္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ အလြန္လန္႕သြားျပီး ငါသည္ညစ္ညဴးပါတကား.. လို႕သိလာပါတယ္။
.
ေယာဟန္ ၃ႏွစ္လံုးလံုး ေယရႈနဲ႕နီးကပ္စြာေနတဲ့လူ .. ပါတ္မု ကြ်န္းမွာ ကိုယ္ေတာ့ကို ထပ္ျမင္လိုက္တဲ့အခါ ပက္လက္လန္ က်သြားပါတယ္။
.
က်ေနာ္တို႕ ေယရႈကို တကယ္ျမင္သြားသူဟာ တကယ္ကို က်ိဴးပဲႏွိမ့္ခ်မႈ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ က်ေနာ္ႏွိမ့္ခ်ေနပါသည္ .. ဆိုေပမဲ့ .. ကိုယ္ေတာ္ကို တကယ္ျမင္တဲ့လူ .. က်ိဴးကို က်ိဳးပါတယ္။ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြသြားျပီးမွ ဘုရားသခင္ သံုးပါတယ္။
.
ဒီေတာ့မွ ပေရာဖက္ေဟရွာယ .. က အမႈေဆာင္ဖို႕ရာ အက်ႏ္ုပ္ရွိပါသည္...လို႕ ေျဖပါတယ္။
.
mp3 ဖိုင္ MCA King Peter ေပးပို႔သျဖင့္ ေအာက္ပါ မုရန္လင့္ခ္မွ နားဆင္ရန္
Sermon အစဆံုး 
The End..

Tuesday, February 14, 2017

နံနက္၇နာရီ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း နဲ႕ ဆန္းေဒးစကူး သီဆိုခ်ီမြမ္းျခင္း ဆရာမ မူဆဲေလ ဖူျမစံ က်မ္းစာေက်ာင္း ဆရာမ

နံနက္၇နာရီ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း နဲ႕ ဆန္းေဒးစကူး သီဆိုခ်ီမြမ္းျခင္း
၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇
ပိုးကရင္အသင္းေတာ္ ပုသိမ္
.
က်မ္းပိုဒ္ ဆာလံ၁၃၆ ခ်ီးမြမ္းျခင္း
ယေန႕မနက္ morning devotion လာေရာက္ခြင့္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတယ္။ က်မ မနက္အိပ္ယာထ လုပ္စရာေတြမ်ား .. အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီေနရာ ဘုရားေက်ာင္းကို လာဖို႕ခက္ေနတယ္။ ဆုေတာင္းခြန္အားယူရင္.. ဘုရားအတြက္ ဒါေလးေတာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား .. ခြန္အားယူရင္း ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
.
လူၾကီးေတြေတာ့ မနက္ခြန္အားယူ က်မ္းစာေလ့လာ ေဆြးေႏြးၾကသလို ..ကေလးငယ္မ်ား ဖူျမစံက်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း သီဆိုခိ်ီးမြမ္းၾကတာ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းပါ။
.
.
ဆာလံ ၁၃၆
ဆာလံက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၃၆
၁ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။
၂ ဘုရားတို႔၏အရွင္ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။
၃ အရွင္တုိ႔၏သခင၊္ ဘုရားရွင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။
၄ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကို တပါတည္းသာ ျပဳေတာ္မႈထေသာ၊
၅ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ပညာတရားအတိုင္း ေကာင္းကင္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊
၆ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ေရေပၚမွာ ေျမႀကီးကိုျဖန္႔ေတာ္မူထေသာ၊
၇ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အလင္းအိမ္ႀကီးတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊
၈ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ေန႔ကို အုပ္စိုးရေသာေနကို၎၊
၉ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ညဥ့္ကို အုပ္စိုးရေသာ လႏွင့္ၾကယ္မ်ားကို၎ ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊
၁၀ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ သားဦးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူထေသာ၊
.
၁၈-၂၀ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အာေမာရိျပည္ကို အစိုးရေသာ ရွိဟုန္မင္းကို၎၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ဗာရွန္ျပည္ကုိ အစိုးရေသာ ၾသဃမင္းကို၎၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္မ်ားကို၎လုပ္ႀကံေတာ္မူထ ေသာ၊ ...
http://www.murann.com/BurmeseBible/public/
.
.

ဆရာမ မူဆဲေလ 
ဖူျမစံ က်မ္းစာေက်ာင္း ဆရာမ

ဒီေနရာ မလာႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း သတိရဆုေတာင္းရပါမယ္။ လာခ်င္ေပမဲ့ မလာႏိုင္တဲ့ အိပ္ယာထဲလဲေနသူ၊ အနာေရာဂါေၾကာင့္ မက်န္းမာသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနရတာကိုပဲ သူတို႕အတြက္ ခ်ီးမြမ္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ 
.
သက္ေသခံျခင္း (ပါဝင္သူတဦး)
က်ေနာ္ အဖြားက အသက္ ၁၀၅ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနခဲ့ေပမဲ့ သူမ အိပ္ယာထဲ လဲေနတာက အႏွစ္၂၀ေလာက္ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ မိခင္က ျပဳစုေပးျပီး ဖခင္က အဖြားကို .. ကခ်င္ျပည္နယ္ မရမ္းေက်းရြာကေန ေက်ာပိုးျပီး မီးရထားစီး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေနအိမ္ထိေအာင္ ေမတၱာနဲ႕ သယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြားဟာ အိပ္ယာထဲမွာ လဲေနေပမဲ့ အျမဲတမ္း ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ အသက္ရွင္ပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား အသံၾကားရင္ .. ေျမးေလးမ်ား အသံၾကားရင္ သူက အသံေသးေသးေလးနဲ႕ လွမ္းေခၚျပီး လာသူတိုင္းကို ေခါင္းကိုင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ အိမ္မွာ အဖြားတေယာက္ အသက္ရွင္ေနတယ္ သိထားေတာ့ တအိမ္လံုး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရပါတယ္။ ေအာ္ဟစ္ ရန္ျဖစ္တာေတြ မလုပ္ျဖစ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေလာက္ ျငိမ္သက္ျခင္းရေစပါတယ္။ အဖြားကြယ္လြန္သြားေပမဲ့လည္း အဖြားေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ယခုတိုင္ ခံစားေနရတာ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ သက္ေသခံလိုပါတယ္။ ဒီတပါတ္ ဆရာမ မာဂရက္နဲ႕ အဖိုးအဖြား ၃အိမ္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ဒါက အသင္းေတာ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပါ။ ဒီ လဲေနတဲ့ အဇိုးအဖြားေတြဟာ အသင္းေတာ္ရဲ့ သူတို႕ငယ္စဥ္က အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့ပါျပီ။ ယခု ကိုယ္ခႏၱာ အားနည္း၊ အသင္းေတာ္ထံ မလာႏုိင္ေပမဲ့ ..သူတို႕ဝိညာဥ္ခြန္အားက ၾကီးပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနသေရႊ႕ သူတို႕ဟာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေနမယ္။ သူတို႕ နာက်င္ခံစားေနတယ္လို႕ က်ေနာ္ မျမင္ပါဘူး။ ယံုၾကည္သူ အဖိုးအဖြားမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ေအာက္ေမ့တိုင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဝမ္းသာျခင္း ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ အဖိုးအဖြား ခံစားေနရတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အနာေရာဂါေတြလည္း တကယ္ ျငိမ္သက္သာေစပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ႕ပါ။ 
.
အျခားသူမ်ားလည္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ခြန္အားရသလို သက္ေသခံ ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရာမွာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ အျမင့္မားဆံုး ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ေစတနာနဲ႕ေမတၱာ ..
က်မထံ ပိုက္ဆံ လာေခ်းတဲ့လူ .. မေပးပဲလဲ မေနႏိုင္... ေရာ့ ..ေနာက္လံုးဝမလာနဲ႕၊ မေပးဘူး .. လို႕ ေမတၱာေဒါသနဲ႕ အသံက်ယ္က်ယ္ ေျပာမိတယ္။ ဒါေလာက္ေတာင္ ပိုက္ဆံ လိုေနရသလား ..စိတ္ပ်က္မိတယ္။ အသံကို က်ယ္က်ယ္ ရွည္ရွည္ ေအာ္ေျပာျခင္းနဲ႕ပဲ ေမတၱာျပရပါတယ္။ ေစတနာ နဲ႕ ေျပာတာကေတာ့ တာဝန္အရေပါ့။ အမႈေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ေျပာႏိုင္ဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ ခြန္အားေတာင္းခံရပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ဆိုးညစ္မႈေတြ ျမင္ရတိုင္း မိမိအေပၚ လိမ္ပတ္ေျပာဆိုတာ သိရတိုင္း ဥပကၡာမထားႏိုင္ပဲ ..သူတို႕အျပစ္ေတြ ေဖၚထုတ္ေျပာမိတယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ပါေစ .. ခရစ္ေတာ္ထံက ေမတၱာ က်မတို႕ရရွိထားရင္ .. ဂရုဏာေဒါသ နဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ ေျပာဆိုရပါတယ္။ 
.
ဒီေန႕ သီခ်င္း နဲ႕ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ရြတ္ဆို ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ 
.
.
မနက္၈နာရီမွာ ဆန္းေဒးစကူး ကေလးမ်ား၊ ဖူျမစံ (ပိုးကရင္) က်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ား နဲ႕ လူၾကီးမ်ားအပါဝင္ အားလံုး အတန္းလိုက္ တစုစီ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကျပန္တယ္။
ေမြးေန႕အတြက္လည္း ဟက္ပီဘတ္ေဒး သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ လက္ေဆာင္ ခ်ိဳခ်င္ေလးေတြ ေပးၾကတယ္။ က်မ္းပိုဒ္ေတြ ရြတ္ၾကတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း ေက်းရြာမ်ားကေန ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေက်ာင္းလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား (ေဘာ္ဒါေဆာင္ ကေလးငယ္၁၀၀ေက်ာ္) အတြက္ အသင္းေတာ္မွ ဆုေတာင္းေပးျပီး မနက္ဆန္းေဒးစကူး အစီအစဥ္ ၉နာရီမွာ ျပီးဆံုးပါတယ္။
.
.
ကေလးမ်ား အေဆာင္ျပန္၊ မနက္စာ စားေသာက္ၾကတယ္။ ေန႕ ၁၀း၃၀ မွာ ပင္မအသင္းေတာ္ၾကီး ပံုမွန္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ အသင္းေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ညေန ၄နာရီ စီအီး လူငယ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း လုပ္ၾကတယ္။ အိမ္ေထာင္ဝတ္ျပဳျခင္း ဖိတ္ၾကားရင္ ဖူျမစံေက်ာင္းသားမ်ား ၂၀ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္ေစပါတယ္။
.
တနဂၤေႏြ တေန႕တာ ဘုရားေက်ာင္းတခုရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ တကမၻာလံုး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားလည္း ဒီလိုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ အသင္းေတာ္မ်ားကေတာ့ တပါတ္ ၇ ရက္လံုး လူငယ္၊ လူၾကီး၊ ကေလး အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား ၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား နဲ႕ ျပည့္ၾကပ္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။ အာ မင္
မုရန္
၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇။
ျပည္ေထာင္စုေန႕၊ ႏွစ္၇၀ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံ...